COV ZAJ NYEEM HNUB 03/02/2013
(Nyob nruab xyoo, Chiv 4 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Yes Les Mias 1,4-5.17-19
4 Huab Tais hu kuv thiab hais lus rau kuv :
5 “Ua ntej xeeb koj hauv koj niam plab, kuv twb paub koj lawm ; ua ntej koj yug los kuv twb xaiv koj, kuv tsa koj ua ib tug saub rau cov haiv neeg”
17 “Kav tsij sawv tsees, koj yuav tim lus tiv lawv tas txhua yam kuv kom koj ua. Tsis txhob tshee na ntawm lawv xub ntiag, tsis li, yog kuv tus ua kom koj tshee na ntawm lawv xub ntiag
18 Kuv li, hnub no kuv muab koj ua ib lub tsheej zog loj zog heev, ua ncej hlau, ua ntsa tooj tiv tas lub teb chaws, tas cov vaj ntxwv Yus Das, tas nws cov thawj, cov leej choj thiab tas tsoom pej xeem
19 Lawv yuav koom tiv koj, tab sis lawv yuav ua tsis tau dab tsi rau koj, vim kuv nrog nraim koj kom npo tau koj.” Yog Huab Tais lo lus
  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 12, 31–13, 13
31 Nej yuav mob siab rau tej txiaj ntsim loj tshaj plaws, kuv yuav qhia txoj loj tshaj plaws rau nej
1 Txawm kuv txawj hais neej thiab qaum ntuj ntsuj plig lus, ho tsis muaj kev hlub, kuv tsuas zoo li pluaj toog ncha los lub nruas npuaj nrov
2 Txawm kuv txawj saub thiab paub tag tej txuj tsis muaj tug paub thiab txawj ntse npaum twg thiab txawj ntseeg hloov tau toj roob hauv tsua lub chaw txawm, ho tsis muaj kev hlub, kuv tsis zoo dab tsi hlo
3 Txawm kuv faib tag kuv cuab tam rau luag noj thiab tsim txom kuv lub cev kom zoo kuv siab, ho tsis muaj kev hlub, tsis muaj nuj nqes rau kuv
4 Kev hlub yog siab ntev, kev hlub tiam neeg, tsis xam khib, tsis muab hlob, tsis khav theeb
5 Tsis yuam cai, tsis nrhiav kom tsam peev, tsis npau, tsis cib nyeej
6 Tsis hnyos tus txom nyem, zoo siab hlo ua qhov ncaj ncees
7 Nws nrog luag zais, nws ntseeg, nws tso siab lug thev kais tag nrho
8 Kev hlub tsis txawj ntaug, kev ua saub txawj dua toj, kev txawj lus yuav tu taw, kev txawj ntse yuav zeeg mus
9 Txawm peb ntse tsuas ib fab, txawj saub ib feem xwb
10 Thaum yam zoo tshaj plaws los txog qhov ib fab ib feem yuav dua dawm
11 Thaum kuv tseem me yaus, kuv hais lus nyuam yaus, xav li nyuam yaus, xam li nyuam yaus ; thaum kuv tiav neeg, kuv tsis coj nyuam yaus zaj
12 Zim txwv no, peb pom li hauv daim iav plooj, txawv thaum ntawd ntsej tim ntsej ; ziag no kuv tsuas paub ib feem, thaum ntawd kuv yuav paub khee kawv li luag paub kuv
13 Hauv peb yam no : kev ntseeg, kev cia siab thiab kev hlub, yam loj tshaj yog txoj kev hlub
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 4, 21-30
21 Yes Xus hais rau lawv tias : “Hnub no, cov lus hauv ntawv no tsheej xeeb ntawm nej pob ntseg.”
22 Tas sawv daws cav lus zoo txog nws thiab lawv qhuas cov lus muaj txiaj ntsim tawm ntawm nws lub ncauj los, lawv hais tias : “Tus no, tsis yog Yos Xes tus tub lod ?”
23 Thiab nws hais rau lawv tias : “Nej yuav hais rau kuv zaj txhais no li qub : Txiv tshuaj, kho koj tus kheej tso ; tas txhua yam peb hnov tshwm sim nyob Kas Fas Naus, sim ua tib yam ntawm no li koj lub vag lub tse.”
24 Nws hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, yeej tsis muaj tug saub twg luag saib taus nws hauv nws lub vag lub tse
25 Kuv hais ncaj rau nej : muaj coob tus poj ntsuam nyob His Xas Lais teb, thaum Es Lias nyob, lub ntuj qhaws nkaus puv peb xyoos thiab rau hli, tas ntiaj teb tshaib plab loj
26 Tsis lam mus hauv lawv tug twg, Es Lias raug xa mus rau tus poj ntsuam nyob Xas Les Tas, Xis Doos teb
27 Thiab muaj coob tus ruas nyob His Xas Lais teb, thaum Es Lis Xais ua saub, lawv tsis muaj tus twg huv tuaj tsuas kawg Nais Maas ib tug Xis Lias.”
28 Hnov li no, tas txhua leej hauv lub tsev txoos meem txom
29 Tas lawv sawv los muab nws ntiab tawm sab nroog nraud thiab lawv puav nws mus txog nram tw roob tus taw ntsa txhim lub nroog kom tau muab nws thawb qab tsuas
30 Tab sis, nws xuas kev hla nruab nrab lawv mus nws lawm


0 commentaires: