Rau hnub chiv tim 03 lub 2 hlis 2013

Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg,
Hauv peb zaj nyeem sawv daws tau mloog ua ke no, muaj ntau lub ntsiab lus, peb tsis muaj caij nyoog piav kom tas txhua lub ntsiab. Yog li ntawd, peb tsuas muab lub ntsiab lus tseem ceeb ua ke hauv peb zaj nyeem no los nthuav raws nram no. Lub ntsiab yog kom peb ntiaj teb neeg sib hlub li Tswv Ntuj txoj kev hlub peb.
Nyob rau hauv thawj zaj nyeem, thaum Yes Les Mias twb tsis tau xeeb ua leej tib neeg nyob, Tswv Ntuj twb ntxov hlub Yes Les Mias. Peb sim xav saib, Tswv Ntuj yuav ua li cas hlub tau ib tug neeg twb tsis tau xeeb, tsis tau yug ua neeg, nej xav li cas ? Peb to taub tias kawg Huab Tais Tswv Ntuj xwb thiaj ua tau tej yam zoo li hais ntawd. Vim Tswv Ntuj twb xub pom Yes Les Mias ntxim Tswv Ntuj siab thiaj li xeeb muaj Yes Les Mias los ciaj neeg : “5 Ua ntej xeeb koj hauv koj niam plab, kuv twb paub koj lawm ; ua ntej koj yug los kuv twb xaiv koj, kuv tsa koj ua ib tug saub rau cov haiv neeg YLM 1,5” Txawm tias Huab Tais Tswv Ntuj hais tau li ntawd, tshoj Yes Les Mias puag nruab thiab los Yes Les Mias tsis ua neeg ruam, neeg muaj plhus thiab khav theeb. Yes Les Mias paub ntsoov tias Huab Tais Tswv Ntuj tsis hlub Yes Les Mias tib leeg kheej xwb, Tswv Ntuj lub ncauj tsis hais los lub siab yeej hlub tag nrho haiv neeg Yus Das txhua leej : hlub vaj ntxwv, cov nom tswv, cov leej choj, tej pej xeem huab hwm thiab hlub tag tej pej kum neeg tsis teev, tsis hwm Huab Tais Tswv Ntuj huv si. Tos Tswv Ntuj hlub Yes Les Mias vim Tswv Ntuj hlub tag sawv daws, kom Yes Les Mias tus mloog lus cev Tswv Ntuj lus qhuab qhia sawv daws cov cav ncauj cam thawj rau Tswv Ntuj. Tswv Ntuj xaiv Yes Les Mias ua saub tiv sawv dawv yam li nej niam nej txiv nthe nqho tiv nej vim nej cam thawj tsis mloog nej niam nej txiv lus.
Ziag no peb los ua neeg ntseeg teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj, peb kuj zoo li Yes Les Mias Tswv Ntuj xaiv tau peb ua saub cev Tswv Ntuj lus rau ntiaj teb neeg teev pej kum dab qhuas. Peb yuav tsis txhob ua neeg ruam, tsis txhob rawm khav tias ntshai Tswv Ntuj tsuas hlub peb tus kheej xwb. Txawm Tswv Ntuj hais tau tias peb los ua neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj, peb yog Tswv Ntuj haiv neeg, los Tswv Ntuj yeej hlub tej pej kum neeg teev pej kum dab qhuas ib yam li peb. Yog peb los ua tau Tswv Ntuj haiv neeg tsis yog ua kom peb khav theeb, hos yog qhib peb lub siab kom dav thiab rua peb qhov muag kom pom tas lub ntiaj teb neeg yog Tswv Ntuj tsim, sawv daws yog Tswv Ntuj haiv neeg. Tswv Ntuj hlub tag nrho sawv daws, Tswv Ntuj thiaj ua hnub tshav pom sawv daws kev, ua nag ywg tus phem thiab tus zoo tej qoob loo huv si. Tswv Ntuj hlub dawb paug tus neeg teev Tswv Ntuj thiab tus neeg rov taw tuam ntuj. Peb tsis muaj leej twg txiav tau Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev hlub peb dawb paug no kom tu kom ploj mus. Ua ntej peb los ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj, peb twb nrog peb tej poj yawm teev dab qhuas, Tswv Ntuj twb tsis muaj khib, Tswv Ntuj twb pab twb cawm peb tej poj yawm. Txij peb los ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj, tej txhia neeg ntseeg kuj tseem lim hiam thiab rov taw tuam ntuj los Tswv Ntuj kuj hlub lawv tas zog. Vim li ntawd, leej ntshiab Paj Lug thiaj qhia kom peb tsis txhob muab kev ntseeg Tswv Ntuj los kev cia siab rau Tswv Ntuj ua kom peb muaj plhus khav hais tias peb yog neeg zoo nyiam thiab txaus qhuas. Yog txoj kev hlub ciaj sia hauv peb thiaj ua rau Huab Tais Tswv Ntuj txaus siab thiab qhuas peb : “4 Kev hlub yog siab ntev, kev hlub tiam neeg, tsis xam khib, tsis muab hlob, tsis khav theeb 5 Tsis yuam cai, tsis nrhiav kom tsam peev, tsis npau, tsis cib nyeej 6 Tsis hnyos tus txom nyem, zoo siab hlo ua qhov ncaj ncees…13 Hauv peb yam no : kev ntseeg, kev cia siab thiab kev hlub, yam loj tshaj yog txoj kev hlub 1KLN 13,5.6.13” Peb to taub leej ntshiab Paj Lug tsis thuam txoj kev ntseeg Tswv Ntuj los kev tso siab rau Tswv Ntuj. Tiam sis, Puj Lug qhia rau peb cov neeg teev hawm Tswv Ntuj tias tas txhua yam : nyiaj kub, kev txawj ntse, kev teev hawm…yeej pauv tsis tau : “kev hlub : ἀγάπη  Leej twg txuag lo lus hauv nws, Tswv Ntuj kev hlub : ἀγάπη tsheej xeeb hauv tus ntawd 1Z2,5 ” Kev hlub yog yam loj dua tej tag nrho ua tau peb leej tib neeg pom dheev Tswv Ntuj lub pliaj plhu. 
Rau peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, ob zaj piv txwv tus poj ntsuam nyob Xis Doos thiab tus ruas Nais Maas neeg Xis Lias no tsuas yog Yes Xus lus qhia Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg. Peb yuav tsum nkag siab kom zoo zoo, txoj kev nrauj dab qhuas tig los txais kev teev Yes Xus zoo tam zoj tus nkauj qaib los niam npau yuav nquag plhws thiaj seej nquag hu thiaj ncawg, peb yuav ua hnub hais thiaj ciaj Huab Tais tub khais, ua hmo seev thiaj ciaj Yes Xus tub ntxhais txib. Peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav ceev faj tsis txhob coj li cov neeg nyob Nas Xas Las muaj khib thiab lim hiam, puav Yes Xus rau nram taw roob kom poob qab tsuas. Cov neeg nyob Nas Xas Las pluag kev hlub tshaj tus poj ntsuam thiab tus ruas. Vim li ntawd, nkawd muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim tau ntsib Es Lias thiab Es Lis Xais, yog ob tug sawv Tswv Ntuj npe coj Tswv Ntuj kev hlub tuaj rau nkawd. Es Lias tuaj cawm tau tus poj ntsuam tus tub rau tus poj ntsuam ; Es Lis Xais kho Nais Maas tus ruas zoo hlo muaj lub neej xws teb xws chaw.
 Ib tsoom phooj ywg, kev hlub yog yam loj dua tej tag nrho hauv ntiaj teb no thiab saum qaum ntuj, yog kev hlub ciaj sia hauv peb ces peb yuav ntsib dheev Tswv Ntuj pliaj plhu hauv peb lub neej vim Tswv Ntuj yog kev hlub.

31.01.2013              Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: