Rau hnub chiv tim 10 lub 2 hlis 2013


Ib tsoom phooj ywg hmov thiab tshua,

Peb nyob hauv lis piam nruab xyoo 5 lub caij nyoog teev hawm xyoo 3. Hauv cov zaj nyeem hnub no, peb yuav hais txog cov cim Tswv Ntuj pub rau cov neeg mloog Tswv Ntuj lus pom. Cov cim no qhia peb ua ntej txhawb peb tus neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj kom peb xuas tau txoj kab ke Tswv Ntuj nyiam taug.

Hauv tsab ntawv zaj nyeem ib, Tswv Ntuj tshoj Es Xais sawv ua tub tshaj xo yam li thaum hmoob mus yuav nyab, hmoob npaj tau neeg ua hmoob cov tshaj xo cev hmoob lus rau niam tais yawm txiv. Hauv zaj nyeem ib no, Es Xais piav txog lub cim thaum Tswv Ntuj tshoj Es Xais sawv los ua Tswv Ntuj tus tub tshaj xo : “5 Kuv hais tias : “Khaum kuv lauj ! Tas rau kuv lauj ! Vim kuv di ncauj qias neeg, kuv nyob nruab nrab ib haiv neeg di ncauj qias neeg, kuv qhov muag pom xyeem Vaj Ntxwv, lub sim ceeb tus Huab Tais !” 6 Cov tub xo ib tug ya ntxiag los cuag kuv, muab ciaj tais nkaus ib lub ncaig kub lug saum Thaj Txi Ntuj tuav rawv 7 Nws coj los ntawm kuv qhov ncauj thiab hais tias : “Yam no twb chwv koj di ncauj thiab tshem tag koj lub txim ziag no, zam tag koj tej txhaum lawm EX 6,5-7” Lub hluav ncaig liab ploog no yog ib lub cim txaus ntshai kawg. Tiam sis, ua rau Es Xais nkag siab npaum li cas Tswv Ntuj muaj hwj huam tas nrho, Loj li Loj, Ntshiab li Ntshiab, hos ntiaj teb neeg txhaum loj li loj, neeg qias li qias dhuav Tswv Ntuj xeev siab fo. Lub hluav ncaig liab ploog xuas ciaj tais saum Thaj Txi Ntuj los kub tag Es Xais tej lus phem lus qias ntawm nws di ncauj ua hluav thiab ntaim dua Es Xais lub ncauj zuag plias li hniav ntaj hniav riam ntshiab huv si tuaj txuas tau Tswv Ntuj lus koob lus hmoov. Peb tus neeg ntseeg puas yuav raug hnyav Yes Xus lub cev thiab cov ntshav saum Thaj Txi Ntuj muaj txiaj ntsim zam peb tej txhaum qias Tswv Ntuj ntaim peb dua tshiab, ua peb ntshiab huv rau Tswv Ntuj.

Yog peb tib neeg qias no ntshiab huv tau vim muaj Thaj Txi Ntuj ua tau peb ntshiab huv, ces Thaj Txi Ntuj yog peb txoj kev ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj lub plawv. Tus qhia Thaj Txi Ntuj rau peb tus neeg ntseeg yog Yes Xus. Peb mus Thaj Txi Ntuj, peb zoo li teev dej xyaw ntim cawv, peb nrog Yes Xus ua txim txi rau Leej Txiv Tswv Ntuj. Txoj kev ntseeg thiab teev Tswv Ntuj no yog Yes Xus qhia rau nws cov thwj tim, cov thwj tim qhia rau peb coj txog niaj hnub no. Peb yuav cuab ntsej mloog Paj Lug ceeb toom rau cov neeg ntseeg nyob lub nroog Kos Lis Nthos kom txuag zias Yes Xus lub Moo Zoo : “1 Kwv tij, kuv qhia lub Moo Zoo rau nej paub, lub uas kuv tshaj rau nej thiab nej tau khaws tseg thiab nej yoog kom raws nraim khov kho 2 Vim li ntawd, kuv qhia nej li cas yog nej txuag zias tej lus li ntawd, nej yuav txais txoj kev cawm, tsis nkim nej lub zog ntseeg 1KLN 15, 1-2” Ua li peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav txuag Yes Xus lub Moo Zoo li cas ? Peb yuav tsum txawj feeb kom meej txoj kev ntseeg Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia tsis yog nom tswv tus cai kav teb kav chaw. Peb txhob coj kev ntseeg Tswv Ntuj li nom tswv ua (politique) muab cai los khoo tseev kom neeg hwm cai li chaws txiv nyuj txiv nees ntswg tuav ntawm tes los khi qab hluas cia ntawm tswg. Kev ntseeg Tswv Ntuj thiab nom tswv tus cai kav pej xeem nyias muaj nyias kab. Muaj ntau pawg neeg ntseeg tsis mloog Paj Lug qhia, ua Thaj Txi Ntuj tsis tsheej Thaj Txi Ntuj, coj kev ntseeg Tswv Ntuj li coj nom tswv txhooj cai. Peb yuav tsum paub, cov neeg ntseeg Tswv Ntuj tsis yog ib cov neeg los koom siab ua koom haum teev ntuj, tso nyiaj li ua (assurance, association…) ib yig kaum feem pua (10%) thiaj nkag los ua tau koom haum. Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj yog cov neeg los txoos npoj, ua Koom Txoos nrog Yes Xus ua ib cuab ib yig, tsis yog ua koom haum. Ua ntej thaum Paj Lug tseem muab Mos Ses txoj cai los khoo neeg li nom tswv tus cai khoo pej xeem, Paj Lug lim hiam kawg rau cov neeg teev Yes Xus : “9 Kuv tus tsis phim ua npoj xa moo vim kuv tau hiam Tswv Ntuj lub Koom Txoos 1KLN 15,9” Tom qab Paj Lug to taub Yes Xus lub Koom Txoos, npaum li cas lub Koom Txoos muaj Yes Xus txiaj ntsim kho tau Paj Lug tus neeg phem sawv daws ntshai ua dua tus neeg tshiab sawv daws qhuas : “10 Tsuas sawm Tswv Ntuj txiaj ntsim kuv thiaj li zoo li kuv no, nws lub txiaj ntsim tsis nkim dag rau kuv, ua kuv tus khwv tshaj tag nrho lawv, tsis yog kuv xwb hos Tswv Ntuj txiaj ntsim nrog kuv 11 Txawm tias kuv los puas lawv, peb tshaj qhia li cas kom nej ntseeg li ntawd 1KLN 15,10-11” Yog peb teev hawm Tswv Ntuj li Paj Lug qhia, peb kuj yuav txais Yes Xus lub txiaj ntsim ib yam li Paj Lug.

Hauv zaj ntawv Moo Zoo, Xis Moos thiab nws cov kwv npawg khwv ib hmos qhuav cuab tsis tau ntses. Tag kis ntawd, lawv pom Xib Hwb Yes Xus nrog ib npoj neeg coob tuaj ntsauv nws ntawm ntug dej, mloog nws piav txog Tswv Ntuj kev hlub neeg. Yes Xus txawm nce rau hauv Xis Moos lub nkoj thiab hais kom Xis Moos rov nthuav nws cov vas pov mus lawm hauv dej : “5 Xis Moos teb tias : “Xib Hwb, peb khwv ib hmos tsis tau dab tsi. Tab sis vim koj lo lus hais, kuv mam pov cov vas lawm hauv.” 6 Ua zoj li, ciav mag tau ntses ntau li ntau ua lawv cov vas ntuag rhe LK 5,5-6” Xyov hmoov dab tsi, tag kis ntawd, Yes Xus ho yuav hloov tau Xis Moos thiab nws cov kwv npawg kev qaug zog ploj qab ntais. Los txog tav no, Xis Moos tsis tau kev mus tham nws lub neej txhawj xeeb rau leej twg paub. Sawv daws nyias muaj nyias kev txom nyem, nyias peem nyias tus kheej. Ua cas yuav tsis ntxov ntsib Yes Xus ib lo lus xwb daws tau tag lawv txoj kev qaug zog pov tseg : “Yes Xus hais rau Xis Moos tias : “Tsis txhob ntshai, txij no mus, koj yuav puav tib neeg sia” 11 Rub nkoj los tas saum av, tso plhuav puas tsav yam tseg, lawv cia li caum nws lawm LK 5,10-11” Kom peb nco ntsoov, thaum peb tsis tau paub Yes Xus, peb yeej tsis pom qab cuab zog ntawm leej twg, kawg dab qhuas khi rawv peb. Txij peb ntsib dheev Yes Xus, peb kuj zoo li Xis Moos, ua rau peb txoj kev qaug zog ntshai dab ploj ntais. Vim peb pom Yes Xus kev hlub peb muaj hwj huam loj tas nrho.

Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav nco ntsoov, Huab Tais Yes Xus lub cev thiab cov ntshav saum Thaj Txi Ntuj muaj txiaj ntsim loj tas nrho, yog peb noj nws lub cev thiab haus nws cov ntshav, peb yuav nrog Huab Tais Yes Xus ciaj Tswv Ntuj sia ib txhiab ib txhis.

07.02.2013                    Cwj Vuam Chiv      


0 commentaires: