Rau hnub chiv tim 24 lub 2 hlis 2013

Tsoom ntseeg sawv daws thiab phooj ywg nyiam mloog Tswv Ntuj lus,

Peb nyob hauv lis piam 2 lub caij 40, yog lub caij hla hav suab puam rau peb tus neeg ntseeg. Peb paub zoo hav suab puam yog ib thaj chaw ntuj qhuav teb nkig, tsis zoo ua neej nyob. Peb leej tib neeg yeej ceeb laj hla dhau lub ntuj qhuav thiab lub teb nkig. Peb yuav los nthuav lub ntsiab lus tus neeg ntseeg hla hav suab puam hauv lub caij 40 raws li nram no.

Lub Koom Txoos Kav Tos Liv niaj xyoo caw tas zeej tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj npaj lub caij 40, hla hav suab puam vim li cas ? Vim lub ntsiab kev hla hav suab puam yog muab peb lub cev ntaj ntsug thiab ntsuj mam ntsuj plig sau nthwv los ua ke lawv Huab Tais Yes Xus qab tiv dab phem. Peb yuav nco ntsoov peb cov yawg koob kev tsiv teb tsaws chaw : Has Nplas Has tawm lub nroog Us, Npas Npis Los teb tuaj txog Kas Nas Has teb ; Mos Xes coj haiv His Xas Lais tawm Hais Nkws Tos lub teb chaw ciaj qhev hla hav suab puam 40 xyoo thiaj tshwm Kas Nas Has teb. Txawm yog Has Nplas Has, txawm yog Mos Xes thiab His Xas Lais kev hla hav suab puam yog kev nyiaj tshaib yoo nqhis, raug txom nyem. Muaj coob leej tau yws tau cem Mos Xes thiab ntxeev siab thuam Tswv Ntuj, muab nyiaj muab kub los nchuav ua mlom teev. Tiam sis, Tswv Ntuj lo lus xwb thiaj cawm tau lawv kev tshaib kev nqhis, yug mov muab nqaij rau lawv noj, muab dej cawm lawv siav lawv thiaj hla dhau teb chaws suab puam.
Rau peb tus neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj, peb lub neej nyob saum daim npoo av tam ntua kev hla hav suab puam. Ib txhia neeg ntseeg niaj hnub no tso kev teev Tswv Ntuj pov tseg, yeem mus raws tej poj saub yawm saub cuav cov huab tais ; tej txhia, rov qab mus thawj tej txiv neeb txiv muam raws li poj yawm hmoob ua kam ; tej txhia mus raws nyiaj thiab kub ua lawv tus huab tais ; tej txhia nrhiav kev plhom kev plees tos ntshi lub caij lub nyoog mus lwj mus liam tshom lub cuab lub yig puas tsuaj kav liam…Peb yuav tsis txhob yuam kev mus npuab, mus dai tib neeg ntiaj teb kev ua neej dhuav Tswv Ntuj siab. Vim li ntawd, lub caij 40 no yog lub zoo caij zoo nyoog rau peb thim xav, tso peb lub siab lim hiam thiab lub neej lwj liam qias neeg pov tseg, hloov dua siab tshiab los npuab Huab Tais Yes Xus tus roj tus hneev tiv yeej dab phem txhua txoj kev haub ntxias. Txawm tias peb ib txhia nquag mus teev ntuj, peb tsis yog cov neeg tshom lub cuab lub yig los peb yuav tsum paub, peb tib neeg txawm zoo npaum twg los yeej tseem tshuav chaw zoo tsis tau txaus qhov Tswv Ntuj qhuas peb.

Zaj ntawv Moo Zoo peb nyeem hnub no muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus rau peb tus neeg teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Thaum peb tsis tau cog lus ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, pev lub neej thiab peb tus cwj pwm tseem yog neeg ntiaj teb tus. Txij li peb los caum Yes Xus, los khaub zig Yes Xus ua peb tus Huab Tais, peb los ua Yes Xus thwj tim, ua Yes Xus kwv tij thiab nkauj muam. Peb los ua Yes Xus thwj tim lawm, peb yuav tsis txhob thim ua neeg fav xeeb ua nkauj feb nraug fav li ntiaj teb tib neeg. Thaum cov thwj tim tuaj caum tau Yes Xus lawm, lawv nrog Yes Xus noj ua ke nyob ua pab. Lawv nrog Yes Xus mus tshaj Tswv Ntuj qaum ntuj txog puag tej zej zog, mus txog ntau cheeb tsam qhia qaum ntuj rau tej tib neeg. Lawv pom Yes Xus tes hwj huam loj tas nrho cawm neeg, txaus ntshai thiab txaus qhuas. Tiam sis lawv pom Yes Xus nquag muab lub caij lub nyoog los teev Leej Txiv Tswv Ntuj : “28 Yes Xus coj Pob Zeb, Zam thiab Yas Kos Npos nrog Yes Xus mus teev ntuj saum ib lub roob. 29 Thaum nws tseem teev ntuj, nws ntsej muag txawv tuaj, nws cev ris tsho ci nplas cuag xob laim. 30 Ua ciav, ob tug neeg nrog nws txuas lus tuj taws, nkawd yog Mos Xes thiab Es Lias. LK 9,28-30” Peb los ua neeg ntseeg Yes Xus, peb yuav nrhiav kom tau lub caij lub nyoog thiab nquag teev Leej Txiv Tswv Ntuj cuag li Yes Xus. Yog peb lam yuav lub npe ntseeg Tswv Ntuj xwb, peb twb tsis paub ib zag teev ntuj, twb tsis mus koom tsoom neeg ntseeg teev Tswv Ntuj kiag li. Nej sim xav saib, tus neeg lam dag yuav lub npe ua neeg ntseeg no puas ntshaw lub txiaj ntsim thiab tej koob hmoov teev ntuj ? Zaj ntawv Moo Zoo hnub no qhia peb pom npaum li cas txoj kev teev Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus. Vim lawv peb tug nquag nrog Yes Xus ua ke, lawv thiaj muaj hmoo pom lub txiaj ntsim teev Tswv Ntuj no, lwm cov tsis tuaj, lawv tsis nrog pom : “Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, cas zoo rau peb npaud ntawm no, tsa peb lub tsev tsam phooj, koj ib lub, Mos Xes ib lub, Es Lias ib lub LK 9,33.” Txoj kev teev ntuj qhib lawv peb tug thwj tim no txuas tau qaum ntuj neeg, ntsib dheev Mos Xes thiab Es Lias, ob tug yawg koob muaj hwj huam thiab nto moo lug tej laus cav ntsuag qees tiam dhau tiam, ziag no pom xyeem ciaj sia saum qaum ntuj tseeb tiag. Vim li ntawd, Pob Zeb cia li tsis xav rov los tsev, kom ua tsev pheeb suab nyob twj saum roob.

Ntau zaus peb saib txoj kev teev ntuj tsis tshua muaj nuj nqes rau peb, cia peb tej dej num khuav peb tej siab ntsws loj dhau kev cai. Hauv xya hnub ntawd, peb twb tseem qee tsis tau ib teev mus koom tsoom neeg ntseeg teev thiab qhuas Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub yus. Vim li ntawd, lub caij 40 yog ib lub zoo caij zoo nyoog rau peb tus neeg ntseeg kom rov kho tau peb tus kheej tau yuam kev ncaim mus deb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj rov los taug txoj kab txoj ke teev Tswv Ntuj raws li lub Koom Txoos kev qhuab qhia. Yog peb tsis teev hawm Tswv Ntuj raws li lub Koom Txoos qhia, ces nkim peb txoj kev ua neeg teev Tswv Ntuj tsis muaj Yes Xus tej koob hmoov pab yus. 


22.02.2013                 Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: