COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 21/04/2013 
( Hnub chiv 4 lub Caij Hla, Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 13, 14.43-52
14 Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd mus rau Pes Nkes, tuaj txog As Nthias Kias nyob Pis Xis Dias. Hnub Xas Npas Tos, nkawd mus hauv lub tsev txoos, nkawd zaum,
43 Cov neeg tuaj sib txoos tawm nyias mus nyias tas, muaj coob leej Yus Das thiab cov los hwm Ntuj tshiab caum Paj Lug thiab Npas Nas Npas ; nkawd qhuab qhia tias kom lawv npuab twj ywm Tswv Ntuj lub txiaj ntsim.
44 Rov txog Xas Npas Tos, yuav luag tas lub nroog tuaj sib sau mloog Huab Tais lo lus.
45 Cov Yus Das pom npoj neeg coob ua rau lawv khib heev thiab cam Paj Lug tias yam nws hais yog lus rhuav lus thuam.
46 Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd tab meeg hais : “Nej yog cov thawj phim xub qhuab qhia Tswv Ntuj lo lus, tab sis nej xyeej nkaus nej tsis tsim nyog txoj sia nyob ib txhis, cia peb mam tig mus cuag cov pej kum neeg,
47 Raws li Huab Tais tau hais tseg rau peb : Kuv tsa koj kaj pom kev rau txhua haiv neeg, ua tus cawm neeg mus txog tim npoo ntiaj teb.”
48 Cov pej kum neeg hnov li ntawd ua lawv zoo siab heev thiab qhuas Huab Tais lo lus thiab cov luag tshoj tsim nyog txoj sia nyob ib txhis tig los ntseeg.
49 Huab Tais lo lus ri thoob plaws tas teb chaws.
50 Cov Yus Das haub cov poj nom nquag teev hawm thiab cov ua hau nyob hauv nroog sawv hiam Paj Lug thiab Npas Nas Npas ntiab nkawd tawm sab nraum lawv nrim teb.
51 Nkawd ob tug nchos plua av lo ko taw pauj lawv, nkawd mus dua Is Kos Nos lawm,
52 Cov thwj tim zoo siab heev thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv nkaus.
  • Zaj nyeem 2 : Tshwm Plaws 7, 9.14b-17
9 Dhau ntawd tas, kuv pom ib npoj neeg coob suav tsis txheeb ; ib npoj neeg tas txhua teb chaws, txhua xeem neeg, txhua haiv neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ntawm lub theej kiab hauv ntej thiab ntawm Leej Yaj hauv ntej, hnav lawv cov tsoos dawb tuav tej rev nplooj ntawm tes.
14 Kuv teb nws tias : “Huab Tais, yog koj thiaj li paub.” Nws rov hais tias : “Lawv los ntawm kev raug hiam los. Lawv ntxhua lawv tej tsoos thiab muab zawv huv hauv Leej Yaj cov ntshav.”
15 Yog li, lawv thiaj nyob ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab, lawv teev hawm nws hnub thiab hmo hauv nws tsev teev hawm, tus zaum saum theej kiab tsa nws lub tsev tsam phooj saum lawv,
16 Lawv tsis txawj tshaib thiab tsis txawj nqhis, hnub tsis txawj ziab lawv thiab tsis txawj raug tshav lawm,
17 Vim Leej Yaj hauv nruab nrab lub theej kiab yuav coj lawv nog zaub thiab yuav coj lawv kev mus kwm cov dej txhawv ciaj sia thiab Tswv Ntuj yuav so tag lawv cov kua muag,

  • Zam Ntawv Moo Zoo 10,27-30
27 Kuv cov yaj mloog kuv lub suab, kuv paub lawv thiab lawv caum kuv.
28 Kuv pub txoj sia nyob ib txhis rau lawv, lawv yuav tsis txawj ploj ib sid, tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv tes.
29 Kuv Txiv, tus loj tshaj plaws, yog tus muab rau kuv, tsis muaj leej twg txeeb tau ntawm Leej Txiv tes.
30 Kuv thiab Leej Txiv wb yog tib tug.

0 commentaires: