Rau hnub chiv tim 28 lub 4 hlis 2013


Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa,

Peb nyob hauv lis piam 5 lub caij nyoog Hla. Peb yuav nthuav ob peb los txog Huab Tais Yes Xus lo lus qhia tshiab, raws li cov zaj nyeem hnub no.

Thaum peb tsis tau los ntseeg Tswv Ntuj, peb tsis paub npaum li cas Tswv Ntuj hlub peb neeg ntiaj teb. Txij li peb los ntseeg Tswv Ntuj, peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj qhib ib lub siab tshiab cog rau hauv peb thiab nthuav ib lub tswv yim loj thiab dav tuaj rau peb. Lub siab tshiab thiab kev muaj tswv yim no, peb tau txais hauv txoj kev teev hawm Tswv Ntuj. Peb thiaj hais tias txoj kev teev hawm Tswv Ntuj loj thiab tseem ceeb heev, qhia tau Tswv Ntuj kev hlub neeg rau peb taug, kom peb ciaj Tswv Ntuj tub ntxhais txib saum yaj ceeb no thiab saum qaum ntuj hnub ntiaj teb kawg. Tswv Ntuj kev hlub neeg ntiaj teb, tsis yog hlub tus neeg teev Tswv Ntuj xwb. Tswv Ntuj hlub tag nrho tus neeg teev dab qhuas, tus phem tus zoo, tus muaj tus pluag, tus mob nkeeg los tus zoo neej hauv tas txhua haiv neeg, txhua xeem neeg thiab txhua leej tib neeg. Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub neeg loj thiab zoo npaum li ntawd. Peb twb los ua neeg teev hawm Tswv Ntuj, phim peb yuav nrauj peb lub qub siab nqaim siab ti kom tu taw pov tseg, coj dua lub siab tshiab, lub siab ntseeg Yes Xus kom peb muaj hwj chim hlub neeg loj thiab zoo cuag li Yes Xus peb tus Huab Tais : “34 Kuv muab ib lo lus qhia tshiab rau nej : kom nej ib co hlub ib co tam li kuv hlub nej kom xwv nej ib co hlub ib co. 35 Li ntawd, tas sawv daws paub tias nej yog kuv thwj tim, yog nej ib leeg hlub ib leeg Z 13,34-35.” Yes Xus yug los ua neeg, Yes Xus tsis tuaj ua ywj li Yes Xus siab nyiam hauv ntiaj teb no. Yes Xus yug los ua neeg vim kev mloog Leej Txiv Tswv Ntuj lus, tuaj nqus kom tau peb tib neeg mus saum qaum ntuj li Leej Txiv siab nyiam. Yes Xus thiaj li tuaj xa nws lub Moo Zoo khuv leej neeg, qhia rau nws pab thwj tim thiab tsoom pej xeem neeg tuaj mloog nws. Tej yam hwj huam yees ntxwv Yes Xus tau ua yog sawv Leej Txiv npe ua kom hlub tau cov raug txom nyem thiab quaj ntsuag. Yes Xus tsis ua tus muab hlob txeeb Leej Txiv npe ua hwj huam kom ntiaj teb neeg qhuas Yes Xus, hos nrog Leej Txiv, sawv Leej Txiv npe ua hwj huam kom ntiaj teb neeg teev thiab pe hawm Leej Txiv Tswv Ntuj. Yes Xus kev hlub ntiaj teb neeg yog hlub thiab teev nws Leej Txiv. Vim li ntawd, Leej Tub Yes Xus kev hlub ntiaj teb neeg ua ntxim Leej Txiv siab tag nrho. Leej Tub kev hlub ntiaj teb neeg tam ntua Leej Txiv kev hlub ntiaj teb neeg. Peb pom tau hauv ob lub cim no, qhia rau peb nkag siab txog Yes Xus kev hlub Leej Txiv thiab hlub peb ntiaj teb neeg :

-Thawj lub cim : Leej Tub Yes Xus kev hlub Leej Txiv Tswv Ntuj yog nrog Leej Txiv cawm ntiaj teb neeg li Leej Txiv siab nyiam. Vim Leej Tub mloog Leej Txiv lus mus txog qhov kawg, Leej Txiv pub nws Leej Tub muaj Leej Txiv hwj chim : “31 Thaum Yus Das tawm lawm, Yes Xus hais tias : “Ziag no neeg Leej Tub muaj hwj chim lug thiab Tswv Ntuj muaj hwj chim lug hauv nws, 32 Thiab Tswv Ntuj yuav ua nws muaj hwj chim hauv Tswv Ntuj, tam sis no kiag nws yuav ua nws Leej Tub muaj hwj chim. Z 13,31-32” Tswv Ntuj lub hwj chim tsis zoo li ntiaj teb neeg lub hwj chim saib tsis taus cov pluag. Cov tib neeg tsa hwj chim loj, tsis lam nrog cov neeg npluag neeg txom nyem koom tsum. Hos Tswv Ntuj lub hwj chim txhiv dawb paug peb tej neeg txhaum no, hlub peb tib neeg cov tsis ntxim hlub. Leej Tub tus nyob siab nqes nroos tuaj nrog peb tib neeg ris kev iab kev daw, qaij nrog peb qaij thiab qaug nrog peb qaug ua pawg thuv peb neeg txhaum kom peb muaj ntsej muag luag ntxhi nrog Leej Tub muaj Leej Txiv hwj chim. Vim li ntawd, cov thwj tim mloog Yes Xus lus, nrog Yes Xus muaj Leej Txiv hwj chim.

-Lub cim tim ob : Leej Tub Yes Xus hlub neeg ntiaj teb li Leej Txiv Tswv Ntuj hlub. Hauv Leej Txiv Tswv Ntuj kev hlub neeg, Leej Txiv hlub tus hwm Tswv Ntuj thiab tus rov taw tuam Tswv Ntuj, tus zoo los tus phem huv si. Hauv Yes Xus kev hlub ntiaj teb neeg kuj tib yam nkaus. Yes Xus pab thwj tim muaj tus mloog lus li Zam, tus tais caus ntxeev siab li Pob Zeb, tus siab dub lim hiam li Yus Das, tsis kav Yes Xus hlub tag nrho, ua lub kaus roos lawv sawv daws : “3 Kuv hnov ib lub suab tawm ntawm theej kiab tuaj tias : “Nov yog Tswv Ntuj lub tsev tsam phooj nrog leej tib neeg tsa nrog lawv ua ke, lawv yuav yog nws tsoom pej xeem thiab Tswv Ntuj yuav nrog nraim lawv,4 Nws yuav so tag lawv cov kua muag, yuav tsis txawj tuag ntxiv, tsis puas ntsoog, tsis quaj, tsis ncia, tej ntawd yuav dua ntais tas TP 21,3-4” Peb twb pom zem zuag ntawm qhov muag lub hwj chim Huab Tais Yes Xus yuav pub rau peb saum qaum ntuj. Yog ib lub neej tshiab tsis txawj ploj, tsis txawj tuag, dim plaws kev los kua muag. Twb yog lub cim Huab Tais Yes Xus sawv hauv tsoom tub tuag ciaj Tswv Ntuj sia, hnub kawg peb kuj yuav ciaj Tswv Ntuj sia ib yam li Yes Xus.

Ib tsoom phooj ywg, yog peb tsis ntseeg thiab tsis teev Tswv Ntuj li Yes Xus qhia, peb yuav tsis muaj Leej Txiv Tswv Ntuj hwj chim. Peb twb los teev hawm Tswv Ntuj li Yes Xus qhia, peb yuav ib leeg hlub ib leeg hauv peb lub cuab lub yig thiab hlub tag lub ntiaj teb neeg li Leej Txiv siab nyiam peb thiaj li yog Yes Xus thwj tim nyob ntiaj teb no.


25.04.2013                       Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: