COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 19/05/2013 
( Chiv 8 Caij Hla, Leej Ntuj Plig Nqes Los, Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1: Hauj Lwm 2, 1-11
1 Nto lub caij nyoog Tsib Caug hnub, lawv sawv daws tseem ua ke nyob tib lub chaw,
2 Lawv tseem zaum caws vos, ib sij huam, nroo ntws saum ntuj tuaj tam li ib nthwv cua ntsawj muaj ceem yim pliag thoob plaws lub tsev;
3 Tshwm plaws tej ntshua lus tam li nplaim taws faib zoj rau lawv ib leeg ib ntshuas tsaws ntua saum lawv,
4 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyab yees tag sawv daws, lawv cia li hais tau lwm xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais ;
5 Neeg Yus Das thiab cov neeg zoo hauv cov teb chaws hauv qab ntuj tom thawj nyob Yes Lus Xas Les,
6 Lub suab no nroo laws, npoj neeg sib sau vij vog ua sawv daws mem muj qus, vim nyias hnov lawv hais nyias xeem lus.
7 Ua rau neeg qhuas thiab ceeb nkaus tias : “Cov no tsis yog cov hais xeem lus Nkas Lis Lais lod ?
8 Tim li cas peb nyias hnov hais nyias xeem lus li nyias lub keeb yug nyias ?
9 Neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, cov nyob Mes Xos Pos Tas Mias, Yus Das, Kas Pas Dos Xias, Poos Tos thiab As Xias,
10 Fw Nkias, Pas Fis Lias, Hais Nkws Tos thiab cheeb tsam Lis Npias ze Kw Les Nes thiab neeg Los Mas,
11 Neeg Yus Das thiab cov los ntseeg tshiab, cov Khes Tas, cov As Las Npias, peb puav leej hnov lawv qhuas Tswv Ntuj lub hwj huam ua peb xeem lus.”
  • Zaj nyeem 2: Los Mas 8, 8-17
8 Cov yoog lub cev nqaij tsis ntxim Tswv Ntuj siab.
9 Hos nej, txhob yoog lub cev nqaij hos Leej Ntsuj Plig, yog tias Tswv Ntuj Ntsuj Plig nyob hauv nej ; tus tsis muaj Leej Pleev Ntsuj Plig, tus ntawd tsis yog Leej Pleev tug.
10 Yog Leej Pleev nrog nej, txawm lub cev tuag vim kev txhaum, Leej Ntsuj Plig ciaj nyob vim kev ncaj ncees.
11 Yog Leej Ntsuj Plig tus tsa Yes Xus hauv tsoom tub tuag nyob hauv nej, tus tsa Leej Pleev hauv tsoom tub tuag yuav txuas siav rau nej lub cev tuag nthi vim nws tus Ntsuj Plig nyob hauv nej.
12 Li ntawd, cov kwv tij, peb tsis yog tshuav cev nqaij nqe es ciaj raws cev nqaij,
13 Yog tias nej ciaj raws cev nqaij, nej yuav tsum tuag ; hos tim Leej Ntsuj Plig ua nej lub cev tuag nthi, nej yuav ciaj sia.
14 Cov neeg cia Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig coj ke, lawv yog Tswv Ntuj tub ki.
15 Vim nej tsis txais tus ntsuj plig qhev tais caus lawm, hos nej txais tus Ntsuj Plig cag, vim nws peb thiaj hais tias : As Npas, Txiv.
16 Leej Ntsuj Plig kheej lees peb ntsuj plig tias peb yog Tswv Ntuj me nyuam.
17 Pom xeeb yog me nyuam kuj yog cag, ciaj Tswv Ntuj cag thiab nrog Leej Pleev, nrog nws txom nyem, peb thiaj nrog nws muaj hwj chim.

  • Zam ntawv Moo Zoo 14, 15-16.23b-26
15 Yog nej hlub kuv, nej yuav mloog kuv cov lus qhia,
16 Kuv yuav thov Leej Txiv, nws yuav muab tus tiv thaiv rau nej kom nws nrog nej nyob ib txhis ;
23 Yes Xus teb thiab hais rau nws : “Yog leej twg hlub kuv, nws yuav mloog kuv lo lus thiab kuv Txiv yuav hlub nws thiab wb yuav tuaj ntawm nws thiab wb yuav ua lub chaw nyob txawm ntawm nws.
24 Tus tsis hlub kuv, nws tsis mloog kuv cov lus ; lo lus nej hnov, tsis yog kuv lus, yog Leej Txiv tus xa kuv tuaj lus.
25 Kuv hais li ntawd rau nej cheem kuv tseem nrog nej nyob ua ke.
26 Leej Ntuj Plig tus Ntshiab, tus tiv thaiv, tus Leej Txiv yuav xa ua kuv lub npe tuaj, tus ntawd yuav qhuab qhia puas tsav yam rau nej thiab yuav pab nej nco tas txhua yam kuv tau hais rau nej.”
0 commentaires: