COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 12/05/2013 
( Hnub chiv 7 lub Caij Hla, Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 7, 55-60
55 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv npo, nws tsa muag ntsia ntsoov lub ntuj, nws pom Tswv Ntuj lub hwj chim thiab Yes Xus ntawm Tswv Ntuj sab xis
56 Nws hais : “Kuv pom lub ntuj qhib plho thiab Neeg Leej Tub txawm ntawm Tswv Ntuj sab xis.”
57 Qw ib suab ncha ntws thiab lawv pos lawv pob ntseg sas lam tas siab nrho ib tsaug rau nws,
58 Muab ntiab tawm sab nroog nraud, lawv xuas zeb txawb. Cov pov thawj tso lawv cov tsho loj rau ntawm ib tug tub hluas ko taw npe hu ua Xau Lus.
59 Lawv xuas zeb txawb, Tes Fas Nos tsa suab hu : “Huab Tais Yes Xus, txais kuv tus ntsuj plig.”
60 Txhos caug ntua, nws qw ib suab ncha ntws : “Huab Tais, txhob nplua lawv lub txhaum rau lawv.” Hais li ntawd tas, nws cia li looj hlias.
 
  • Zaj nyeem 2 : Tshwm Plaws 22,12-14.16-17.20
12 Saib ov, kuv yuav tuaj kom sai thiab kuv lub nqe zog nrog kuv pauj rau nyias raws li nyias txoj dej num,
13 Kuv yog as fas thiab os mes nkas, tus thawj thiab tus kawg, tus chiv keeb thiab tus xaus tw,
14 Zoo siab rau cov ntxhua lawv cov tiab kom xwv lawv muaj peev xwm rau saum tus ntoo ciaj sia, lawv yuav nkag ntawm qhov rooj mus lawm hauv lub tsheej,
16 Kuv yog Yes Xus tus xa kuv tus tshaj xo ua tim khawv txog tej ntawd hauv cov koom txoos rau nej, kuv yog tus cag thiab Das Vis caj ces, lub hnub qub ntsa paug yav sawv ntxov,
17 Leej Ntuj Plig thiab nkauj nyab hais li no : “Tuaj mas !” Tus tau hnov hais tias : “Tuaj mas !” Kom tus neeg nqhis cia li tuaj, tus ntshaw kom nws nqa cov dej ciaj sia dawb paug mus,
20 Tus ua tim khawv tej ntawd hais tias : “Haws, kuv tuaj kom sai. Ua li, tuaj mas, Huab Tais Yes Xus !”

  • Zam Ntawv Moo Zoo 17, 20-26
20 Kuv tsis thov ntuj rau cov no xwb, tiam sis rau cov los ntseeg kuv vim lawv lo lus,
21 Kom xwm sawv daws koom ua tib tug hauv wb tam li koj, Leej Txiv, hauv kuv thiab kuv hauv koj, kom lub sim ceeb ntseeg tias koj xa kuv tuaj.
22 Lub koob meej koj muab rau kuv, kuv tau muab rau lawv, kom xwv lawv ua tib tug tam li wb yog tib tug;
23 Kuv nyob hauv lawv, koj nyob hauv kuv, kom lawv ua tsheej tib tug, lub sim ceeb thiaj paub tias koj xa kuv tuaj thiab koj hlub lawv tam koj hlub kuv.
24 Txiv, cov neeg koj muab rau kuv, xav kom kuv nyob qhov twg lawv nyob nrog kuv, kom lawv pom kuv lub koob meej koj muab rau kuv, vim koj hlub kuv ua ntej txawm lub sim ceeb.
25 Txiv siab ncaj, lub sim ceeb tsis paub koj, tab sis koj kuv paub thiab cov no paub tias koj tus xa kuv tuaj.
26 Kuv ua rau lawv paub koj lub npe thiab ua kom paub ntxiv, kom txoj kev koj hlub kuv nyob hauv lawv thiab kuv nyob hauv lawv.”

0 commentaires: