COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 26/05/2013 
( Hwm Huab Tais Peb Leeg, Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Paj Lug 8,22-31
22 Huab Tais twb txhiv kuv ntev los ua ntej chiv nws tes dej num.
23 Kuv yog tus ib txhis txawm ua ntej chiv lub keeb xeeb daim av.
24 Twb txawm kuv thaum qab tiv txwv tsis tau yees, dej tsis tau txhawv.
25 Ua ntej hauv toj hauv pes sawv, twb yug kuv lawm.
26 Thaum nws tsis tau tsim daim av thiab lub sim ceeb thiab ntiaj teb tej plua tshauv,
27 Thaum nws yees qaum ntuj, thaum nws cam sim vos qab tiv txwv, kuv nyob ntawd.
28 Thaum nws pawv huab tuaj saum toj thiab ua dej ntws nto qab tiv txwv,
29 Thaum nws cais hiav txwv muaj ciam kom dej txhob nam ntug, thaum nws ncauj kom daim av txawb ruaj cag,
30 Kuv yog tus txhim nyob ntawm nws ib sab, yam ntxim siab hnub dhau hnub, ncig yeev nws txhua sij hawm ;
31 Ncig lees nws daim av ntiaj teb, ntxim siab rau leej tib neeg.

  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 5,1-5
1 Tos ho ncaj ncees los vim kev ntseeg, peb thiaj muaj kev thaj yeeb rau Tswv Ntuj, yeeb vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev,
2 Yeeb vim nws, peb thiaj txais tau lub txiaj ntsim no ua peb nyob ruaj nreb muaj cuab kav cia siab ntsoov rau Tswv Ntuj lub hwj chim ;
3 Tsis tas li xwb, kev txhawj xeeb tseem ua peb muaj cuab kav, paub ntsoov kev txhawj xeeb ua tau kom siab ntev ;
4 Lub siab ntev ntseeg tau ruaj, kev ntseeg ruaj tso taus siab ;
5 Kev tso siab tsis ntshai txaj muag, vim Tswv Ntuj kev hlub nyab peb tej siab ntsws vim Leej Ntuj Plig Ntshiab tus muab pub rau peb ;

  • Zam Ntawv Moo Zoo 16,12-15
12 Kuv tseem tshuav ntau yam yuav hais rau nej, tab sis ziag no nej tsis muaj cuaj kav nres.
13 Thaum nws tuaj txog, tus tseem Ntsuj Plig, nws yuav coj nej taug qhov tseeb tiag ; nws yuav tsis hais txog nws tus kheej, tab sis yuav hais tas nrho yam nws hnov thiab nws yuav qhia tej xwm yuav sawv tuaj rau nej.
14 Tus ntawd yuav qhuas txog kuv vim nws yuav muab kuv tug qhia rau nej.
15 Tas txhua yam Leej Txiv muaj yog kuv tug ; vim li ntawd kuv thiaj hais tias nws yuav txais kuv tug thiab hais qhia rau nej.


0 commentaires: