DIACONIA - SIB TIAM - 2013
Lo lus « Diaconia » txhais tias : « Service – Sib Tiam.» Kev sib tiam raws li Huab Tais Yes Xus qhia rau nws cov thwj tim : Yes Xus tuaj tus tub txib chaw ntxuav cov thwj tim taw. Yog tus Huab Tais tiam tus qhev ces vim tus Huab Tais pom tus qhev muaj nuj nqes li tus Huab Tais. Peb nco ntsoov Yes Xus lo lus caw peb : « Nej yuav sib ntxuav taw rau nej ».

Vim li ntawd, lub Koom Txoos neeg ntseeg Fab Kis teb (Eglise de France) tau muab 3 lub xyoo los npaj txoj num « Diaconia-Servons la fraternité-Sib Pab Sib Nres » cuab tus neeg ntseeg lub zog taug peb tus Huab Tais tus roj tus hneev ua tub txib tiam peb ntiaj teb neeg. Tsoom neeg ntseeg thiaj li sau phau ntawv txiaj ntsim (livre des merveilles) thiab phau ntawv chim siab (livre des fragilités) ua puav pheej txhawb txhim sawv daws thiaj pom qab ua tub ntxhais txib lawv Huab Tais qab. Hnub xiab 9.10.11 lub 5 hlis 2013, muaj tus kas dis nas sawv vaj qhia chaw thiab 86 leej tswv qhia nrog 12 000 leej neeg ntseeg hauv Fab Kis teb ntxiv lwm cov ntseeg pej kum teb tuaj sau siab nyob Lourdes raws lub caij sawv daws tau teem tseg, ntawm thaj chaw peb leej niam Mab Liab tshwm tuaj ntsib ib tug me ntxhais pluag Bernadette.

Kuv pom yog ib lub zoo caij zoo nyoog tas nrho rau peb cov tuaj teev hawm sau siab thiab rau tag lub Koom Txoos Fab Kis teb. Tas 12 000 tus neeg ntseeg rov hnov dua Huab Tais Yes Xus lo lus caw peb nrauj kev muaj hwj chim pov tseg, zoo siab hlo koom Huab Tais ua qhev ntxuav taw « Servons la fraternité-sib hlub sib pab » li peb tus Huab Tais.
Kuv hnov muaj coob leej ntau tus piav lawv tej txiaj ntsim ua rau kuv nrog lawv zoo siab qhuas Tswv Ntuj. Kuj muaj coob leej piav lawv kev chim siab ua rau yus nrog lawv tu siab tsis txawj tag. Zoo li tus hluas Dub nyob Congo Brazaville tsiv teb tsaws chaw 2 xyoos rau Guynée Conakry, 8 xyoo rau Burkina Faso. Hauv 10 lub xyoo, Tswv Ntuj tau cawm nws ntau zaus nws thiaj tuaj tshwm rau Fab Kis teb. Tsis kav, nws tseem tsis tau dim kev raug txom nyem tiv tshav tiv nag, tiv no khooj luag tog vaj tog tsev, raug ntxub, raug ntiab khiav…chim siab tas nrho. Txij thaum nws ntsib ib tug txiv plig, nws thiaj muaj chaw nyob, muaj tsoos tsho hnav, tau mov noj cawm siav thiab muaj neeg hlub thiab khuv leej nws. Tam sis no, nws thiaj muaj neej nrog luag ua…
Kuv paub tias peb rov qab nram Lourdes los txog vaj txog tsev, tab dua cuab, leg dua num. Txawm tias peb lub siab tseem yog lub qub, peb txoj kev ntseeg tseem luaj li qub, los kuv vam tiam Huab Tais lo lus caw peb nrauj kev muaj hwj chim, yoog ua tub ntxhais txib lawv Huab Tais qab nyab yees kuv lub siab lub ntsws.
Vim li ntawd, peb leej niam Mab Liab tus muaj txiaj ntsim, thov koj qhia peb mloog Huab Tais lus li hauv rooj tshoob nyob Kas Nas : « Nws txib nej dab tsi, ua kiag. Z 2,5 », ces peb yuav pom dheev peb tus Huab Tais ntawm tus neeg pluag lub pliaj plhu thiab hauv txoj num peb nqes tes ua.


13.05.2013                      Cwj Vuam Chiv0 commentaires: