COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 16/06/2013 
( Chiv 11, Nruab Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Xas Muas Phau Ob 12,7-10.13
7 Nas Taas hais rau Das Vis tias : “Tus neeg ntawd yog koj ! His Xas Lais tus Tswv Ntuj hais li no : Kuv pleev koj ua His Xas Lais tus vaj ntxwv, kuv cawm koj dim ntawm Xas Ws tes,
8 Kuv muab koj tus xib hwb yim neeg rau koj txhais tes, kuv tso koj tus xib hwb cov poj niam hauv koj xub ntiag, kuv pub His Xas Lais thiab Yus Das yim neeg rau koj thiab yog tseem tsis txaus, kuv tseem yuav ntxiv ub no rau koj tib si.
9 Tim li cas koj tseem tsis txuag Huab Tais thiab ua tub qaug nws ? Koj rho ntaj tua Us Lis, koj xwb tim cia nws tuag rau cov As Mos tus hniav ntaj, koj txeeb nws poj niam ua koj poj niam.
10 Ziag no, koj tsev neeg kuj yuav maim tsis dhau tus hniav ntaj, vim koj tsis txuag kuv thiab koj txeeb tus His Tis Us Lis poj niam tau nkaus ua koj poj niam.”
13 Das Vis hais rau Nas Taas tias : “Kuv ua txhaum Huab Tais.”  Nas Taas hais rau Das Vis tias : “Huab Tais zam koj tej txhaum rau koj, koj thiaj tsis tuag.”
  • Zaj nyeem 2 : Nkas Las Tais 2,16.19-21
16 Paub ntsoov, tsis yog dej num raws li txoj cai yuav ua kom neeg ncaj ncees tau, tsuas kawg kev ntseeg Yes Xus Pleev, peb li peb ntseeg Leej Pleev Yes Xus kom peb ncaj ncees yog vim ntseeg Leej Pleev, tsis vim dej num li txoj cai, vim dej num li txoj cai ua tsis tau kom lub cev nqaij ncaj ncees,
19 Kuv li, txoj cai ua kuv tuag rau txoj cai nrog Leej Pleev dai ntoo cuam ua ib nqag, xwv kuv ciaj rau Tswv Ntuj,
20 Kuv ciaj los tsis yog kuv, yog Leej Pleev ciaj hauv kuv ; kuv kev ciaj sia hauv cev nqaij ziag no, yog ciaj sia hauv kev ntseeg Tswv Ntuj Leej Tub tus hlub kuv muab nws tus kheej theej rau kuv,
21 Kuv nrauj tsis tau Tswv Ntuj txiaj ntsim ; yog tias txoj cai ua tau ncaj ncees ces Leej Pleev tuag dawb do.
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 7, 36–8, 3
36 Ib tug ntawm cov Fas Lis Xais caw Yes Xus mus nrog nws noj mov, nws nkag mus hauv tus Fas Lis Xais tsev, nws nyob ntawm rooj mov.
37 Muaj ib tug poj niam nyob hauv lub nroog ntawd, yog neeg txhaum, hnov tias Yes Xus nyob hauv tus Fas Lis Xais tsev nrog lawv da ntawm rooj mov, nws nqa tau ib hwj tshuaj tsw qab tuaj,
38 Sawv ntawm Yes Xus nrob qaum nram ko taw, nws quaj kua muag si laim ywg Yes Xus ko taw thiab muab tas nws cov plaub hau los so thiab nwj tsis tseg nws ko taw muab tshuaj tsw qab pleev rau.
39 Tus Fas Lis Xais caw nws tuaj, pom li ntawd, txawm xav twj ywm hauv siab tias : “Tus neeg no yog tseem yaj saub, nws yuav paub tus poj niam tuaj kov nws no yog leej twg thiab neeg dab tsi, ib niag neeg txhaum !”
40 Teb ntua, Yes Xus hais rau nws : “Xis Moos, kuv muaj tej yam xav hais rau koj.” Tus ntawd teb tias : “Xib Hwb, hais mas !” nws teb li ntawd.
41 “Muaj ob tug neeg luab nqe ntawm ib tug tswv ; thawj tug tshuav tsib puas lub txiaj kub ; lwm tus tshuav tsib caug lub.
42 Nkawd ob leeg tsis muaj tus tsi them rov qab, tus tswv cuab thim dawb paug rau nkawd ob leeg. Nkawd ob leeg no, leej twg, tus nws hlub tshaj ?”
43 Tsa ncauj teb, Xis Moos hais tias : “Tam li kuv xam pom, yog tus nws zam ntau dua rau.” Tus no teb rau nws : “Koj txiav ncaj kawg.”
44 Tig zoj ntsia tus poj niam, nws hais rau Xis Moos : “Koj pom tus poj niam no, kuv nkag hauv koj tsev, koj tsis muab dej rau kuv yaug taw ; nws li, nws kua muag ntxaum kuv ko taw thiab muab nws plaub hau los so.
45 Koj tsis nwj kuv, nws li, txij thaum kuv chaws los hauv no, nws nwj kuv ko taw tsis tseg.
46 Koj tsis tau pleev roj rau kuv taub hau, nws li, nws muab tshuaj tsw qab pleev kuv ko taw.
47 Yog vim qhov kuv hais rau koj no : nws txawm txhaum ntau puav leej thim tag rau vim nws muaj kev hlub loj ; tus luag thim tsawg rau, nws kev hlub yeej tsawg.”
48 Nws hais rau tus poj niam : “Koj cov txhaum thim tas lawm.”
49 Cov neeg tuaj ntawm rooj mov xav tau zom zaws hauv nyias : “Tus no, yog leej twg, muaj cai zam txhaum tau ?”
50 Nws hais rau tus poj niam tias : “Koj lub siab ntseeg cawm tau koj lawm ; rov qab mus siab kaj lug os.”
1 Txuas ntxiv ntawd mus, nws sawv kev mus tshaj qhia lub Moo Zoo txog Tswv Ntuj qaum ntuj rau tej zog thiab tej nroog nrog pab kaum ob,
2 Ua rau tej tus poj niam dim plaws lawv cov dab phem, Mab Liab hu ua Mas Ntas Las raug xya tus dab puav leej tawm khiav tas,
3 Muaj Zag, Ku Ntxas poj niam, tus saib Hes Los qav num thiab muaj Xus Xas Nas thiab coob leej ntxiv siv lawv tej nyiaj txiag los txhawb pab kaum ob

0 commentaires: