COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 21/07/2013

( Chiv 16, Nruab Xyoo C )
  • Cov zaj  nyeem 1 : Hauv Paus 18,1-10
1 Huab Tais yees rau Has Nplas Has pom ntawm tsob qhib Mas Maws Les, hnub sov, nws zaum ntawm qhov rooj tsev tsam phooj.
2 Nws tsa zoj nws qhov muag, ua ciav nws pom peb tug txiv neej sawv ze nws, nws pom, nws tso sas ntws ntawm qhov rooj tsev tsam phooj mus ntsib lawv thiab pe nkaus ti av.
3 Nws hais tias : “Huab Tais, yog koj ntsia kuv muaj txiaj ntsim rau koj, thov txhob hla plaws koj tus tub txib,
4 Thov muab me ntsis dej ntxuav nej taw thiab so hauv tsob qab ntoos.
5 Kuv mus nqa ib thooj mov txhawb nej siab tas nej mam hla mus vim nej twb hla tuaj ntawm nej tus tub txib.” Lawv teb tias : “Haws, ua li koj hais.”
6 Has Nplas Has maj nroos dua tom tsev tsam phooj cuag Xas Las hais tias: “Maj nroos peb yeem hmoov nplej mog los do thiab ua ib co ncuav.”
7 Has Nplas Has rag ntws mus tom pab tsiaj loj ntes ntho ib tug thav mos tab tom qab nqaij, muab cob rau tus tub txib maj nroos tseev.
8 Nws nqa cov mis suab thiab kua mis thiab tus thav tsiaj nws tseev los rau ntawm lawv xub ntiag lawv noj, sawv ntsug ntawm lawv hauv qab ntoos.
9 Lawv hais rau nws : “Koj poj niam Xas Las nyob qhov twg ?” Nws hais tias: “Ntawd, hauv tsev tsam phooj.”
10 Nws hais tias : “Tuaj, kuv yeej rov tuaj cuag koj sim neej no ov ib tug tub rau koj poj niam Xas Las” Thiab Xas Las nyob hauv tsev tsam phooj mloog ntawm qhov rooj nraum nws nrob qaum.

  • Cov zaj  nyeem 2 : Kos Los Xais 1, 24-28
24 Ziag no, kuv zoo siab txom nyem rau nej thiab muab kuv cev nqaij saws qhov sem hauv Leej Pleev kev raug hiam rau nws lub cev uas yog lub Koom Txoos,
25 Yog kuv, tus ua nws tub txib raws li Tswv Ntuj lub hom phiaj kom saws tau Tswv Ntuj lo lus rau nej,
26 Qhov txawv uas ib txwm zais rau txheej thaum ub los txheej dhau txheej, ziag no muab qhia tshwm rau nws tsoom ntshiab,
27 Tswv Ntuj thiaj ua kom lawv paub lub hwj chim muaj nqes zais cia no rau tej peb kum neeg uas yog Leej Pleev hauv nej, lub hwj chim kev cia siab,
28 Yog nws, tus peb ceeb toom rau tag tej tib neeg thiab qhia rau tej tib neeg yam thoob tsib lug xwv peb cob tau tus neeg zoo tshaj plaws hauv Leej Pleev.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 10, 38-42
38 Thaum lawv taug kev, nws nkag mus hauv ib lub zos, ib tug poj niam npe hu ua Mas Tas txais nws.
39 Nws tus viv ncaus npe hu ua Mab Liab zaum ib sab ntawm Huab Tais ko taw mloog nws lus.
40 Tiam sis, Mas Tas phob fab txog ntau yam dej num, tshwm plaws xwb, nws hais tias: “Huab Tais, koj tsis quav ntsej ua cas kuv tus viv ncaus cia kuv tib leeg lis qav num ? Hais kom nws pab kuv !”
41 Teb rau nws, Huab Tais hais tias : “Mas Tas, Mas Tas, koj txhawj xeeb thiab phob fab rau ntau yam,
42 Tsuas ntshaw tib yam, Mab Liab txawj xyiv fab rau yam zoo tshaj plaws yuav tsis txhob thau hauv nws mus.”0 commentaires: