COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 28/07/2013

Chiv 17 Nruab Xyoo C

  • Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 18,20-32
20 Huab Tais hais tias : “Hais txog Xaws Dos Mas thiab As Mos Las lub suab qw nrov kawg thiab lawv lub txhaum hnyav kawg.
21 Kuv yuav nqes mus, kuv yuav pom saib lub suab qw tuaj txog kuv puas npaum li lawv ua, kuv yuav paub.”
22 Cov txiv neej tig lees ntawd mus rau Xaws Dos Mas thiab Has Nplas Has tseem sawv ntawm Huab Tais xub ntiag,
23 Has Nplas Has txav zog mus hais tias : “Koj yuav nplua tus ncaj nrog tus lim hiam tiag los ?
24 Tsam ho muaj tsib caug tus ncaj nyob hauv plawv nroog, koj yuav nplua tiag tsis zam rau thaj chaw vim tsib caug tus ncaj hauv nws los ?
25 Koj yuav ua npaum lo lus no, ua kom tus ncaj tuag nrog tus lim hiam, koj ua rau tus ncaj li tus lim hiam, tus txiav txim rau tag daim av puas ua haum ?”
26 Huab Tais hais tias : “Yog kuv ntsib tsib caug leej ncaj hauv Xaws Dos Mas lub plawv nroog, kuv yuav zam rau tas thaj chaw vim lawv.”
27 Has Nplas Has teb hais tias : “Thov yom, cia kuv tus plua av plua tshauv no hais lus rau Huab Tais,
28 Tsam sem tsib leeg tsis muaj txog tsib caug leej ncaj, koj puas yuav nplua tas lub nroog vim tsib leeg ntawd ?” Nws hais tias : “Kuv yuav tsis nplua, yog kuv ntsib plaub caug tsib leeg ntawd.”
29 Nws rov hais ntxiv rau tus ntawd hais tias : “Tej tsam ntsib plaub caug leej ?” Tus ntawd hais tias : “Kuv yuav tsis ua vim plaub caug leej.”
30 Nws hais tias : “Thov kom Huab Tais txhob meem txom, kuv rov hais dua, tej tsam ntsib peb caug leej ?” Tus ntawd hais tias : “Kuv yuav tsis ua, yog kuv ntsib peb caug leej.”
31 Nws hais tias : “Thov yom, kuv hais lus rau Huab Tais, tej tsam ntsib nees nkaum leej ?” Tus ntawd hais tias : “Kuv yuav tsis nplua vim nees nkaum leej ntawd.”
32 Nws hais tias : “Thov yom, Huab Tais txhob meem txom, kuv tsuas hais txij no, tej tsam ntsib kaum leej xwb ?” Tus ntawd teb tias : “Kuv yuav tsis nplua, vim kaum leej ntawd.”

  • Zaj nyeem 2 : Kos Los Xais 2,12-14
12 Muab faus nrog nws hauv lub cim ntxuav, hauv nws nej yuav tsim dheev thiab vim ntseeg Tswv Ntuj tes num tus tsa nws tsim ntawm tsoom tub tuag,
13 Thiab tos nej tuag tim kev txhaum thiab nej qhov nqaij tsis hlais, tsis kav nws ua kom nej ciaj nrog nws, zam tag nej tej txhaum tib si,
14 Muab cov lus liam peb sau tau tseg thiab cov txhooj tiv peb thim tag, muab nws rho tawm ntsia nthos saum ntoo cuam,

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 11,1-13
1 Muaj ib zaug, Yes Xus teev ntuj nyob ib qho chaw, thaum nws teev tas, nws ib tug thwj tim hais rau nws tias : “Huab Tais, qhia peb teev ntuj xws li Zam qhia rau nws cov thwj tim yom.”
2 Nws hais rau lawv : “Thaum nej teev, nej hais : Txiv, kom koj lub npe ntshiab huv,
3 Koj kav tuaj kom txog, pub peb mov niaj hnub no rau peb ;
4 Thim peb tej txhaum rau peb tam li peb thim rau txhua leej tshuav nqi ntawm peb, txhob tso peb rau kev haub ntxias.”
5 Nws tseem hais ntxiv rau lawv : “Leej twg hauv nej muaj ib tug phooj ywg, mus cuag nws thaum ib tag hmo, hais rau nws : phooj ywg, txais peb lub ncuav mov rau kuv,
6 Vim kuv ib tug phooj ywg tawm rooj los txog hauv kuv thiab kuv tsis muaj tus tsi muab rau nws ;
7 Tus no txawm teb twj ywm sab hauv : txhob txob ntxhov kuv, ziag no qhov rooj twb kaw lawm, kuv cov me nyuam peb twb pw tas, kuv ceeb laj sawv los muab rau koj.
8 Kuv hais rau nej, tab nws txawm tsis xav sawv los muab vim tus ntawd yog nws phooj ywg, los nws yeej yuav tau sawv los muab tej nws taij rau tus ntawd vim nws yuam npaum li.
9 Kuv thiaj hais rau nej : Nej thov, luag yuav pub rau nej, nej nrhiav nej yuav ntsib, nej khob qhov rooj yuav qhib lug rau nej.
10 Vim tus thov yuav tau txais, tus nrhiav yuav ntsib, tus khob qhov rooj yuav qhib.
11 Leej txi twg hauv nej, leej tub taij ntses, tsis muab ntses, yuav muab ib tug nab rau ?
12 Los puas taij qe, yuav muab ib tug kab khiav rau nws ?
13 Txawm tias nej neeg phem, nej twb txawj pub paj tshab zoo rau nej cov me nyuam, npaum li cas ntxiv Leej Txiv nyob saum ntuj yim huab pub Leej Ntuj Plig Ntshiab rau cov taij nws.”0 commentaires: