COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 01/09/2013

Chiv 22 Nruab Xyoo  C


  • Zaj nyeem 1 : Npes Xis Las 3,20-21.30-31
17 Me tub, ua koj txoj hauj lwm kom saib taus neeg, luag yuav nyiam koj tshaj tus nquag pab tib neeg.
18 Koj yim hlob, koj yim yuav ua neeg me kom ntxim Huab Tais siab.
20 Huab Tais lub hwj huam loj heev thiab cov hwm yog cov neeg me.
21 Txhob nrhiav yam cov nyom dhau rau koj thiab txhob tsom tej yam dhau koj lub zog rau koj.
28 Tus muab hlob lub mob kho tsis tau thiab kev lim hiam ruaj cag hauv nws.
29 Tus neeg xyuam xim mloog nraim lus paj lug hauv nws nruab siab thiab tus thoob tsib qhib qhov ntsej los mloog.

 
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 12, 18-19.22-24a
18 Vim nej tsis txav los ze yam kov tau, taws kub tau ua hluav thiab yam tsaus ntais tsaus nti thiab tus cua daj cua dos,
19 Thiab lub suab hom thiab suab lus ncha, cov tau hnov kawg thov tsum txhob muaj ib lo lus ntxiv ;
22 Hos, nej los ze roob Xis Yoos thiab Tswv Ntuj ciaj sia lub nroog, lub Yes Lus Xas Les qaum ntuj uas tsoom tshaj xo npau xi nqaum toj,
23 Thiab cov ncaj ncees tej ntsuj plig mus txog chaw, cov muaj npe xub yug sau cia saum ntuj lub txoos thiab sawv daws tus Tswv Ntuj txiav txim,
24 Thiab Yes Xus tus choj cog lus tshiab thiab cov ntshav ntws hais tau qoos tshaj As Npes cov.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 14, 1a.7-14
1 Muaj ib zaug, nws tuaj hauv ib tug thawj Fas Lis Xais tsev, tuaj noj mov hnub xas npas tos, lawv nyas ntshis nws.
7 Nws hais ib zag paj lug rau cov neeg caw tuaj, pom lawv xaiv thawj cov txaj, nws hais rau lawv :
8 “Thaum muaj neeg caw koj mus noj tshoob, tsis txhob mus xyab ntawm thawj lub txaj, tsam muaj tus meej mom loj dua koj luag caw nws tuaj thiab.
9 Nws thiab koj neb tuaj, tus tswv yuav hais rau koj : cia lub chaw rau nws, koj lub tuaj tom tw, thaum ntawd koj yuav txaj muag.
10 Thaum luag caw koj mus txog, mus xyab nram lub chaw puag tom tw kom xwv tus tswv hais rau koj : phooj ywg, nce los pem toj ; koj thiaj tau ntsej muag ntawm tas cov nrog koj ntawm rooj.
11 Vim tus twg tsa nws tus kheej siab yuav poob ntsej muag, tus nws saib nws tus kheej qis, yuav raug tsa nws siab.”
12 Nws hais rau tus caw nws tias : “Thaum koj npaj ib pluas su los ib pluas hmo, txhob hu koj cov phooj ywg, koj cov kwv tij, koj tsev neeg, los koj cov swm neeg nplua nuj kom xwv lawv caw koj thiab pauj rov rau koj.
13 Tiam sis, thaum koj ua ib roog qav, koj caw cov pluag, cov tu ceg, cov ceg pauv, cov dig muag.
14 Koj muaj hmoo, vim lawv tsis muaj tus tsi thim rau koj ; tiam sis, thaum cov ncaj ncees yuav sawv tseem rov los, luag yuav thim rau koj.”




0 commentaires: