COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 04/08/2013

Chiv 18 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : Kos Es Les 1,2; 2,21-23
2 Kos Es Les hais tias tsis nyog, tsis tsim nyog, tsis nyog hlo, txhua yam tsis tsim nyog.
21 Muaj tus neeg thoob tsib thiab ntse txog siav khwv tau tej ntawd los tseem pub nws tug rau tus neeg tsis tau txog siav khwv cas yuav tsis tsim nyog thiab phem tshaj.
22 Tim li cas tib neeg yuav txog siav nrhiav tas nws siab txog siav npaud hauv lub qab hnub.
23 Vim nws ua neej nyob tsis qab thiab zaj twg los chim siab, hmo ntuj nws siab nyob tsis kaj, twb tsis tsim nyog.

  • Zaj nyeem 2 : Kos Los Xais 3, 1-5.9-11
1 Nej twb nrog Leej Pleev sawv tsees rov los, nrhiav tej yam saum ntuj ub ntawm Leej Pleev chaw zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis ;
2 Yuav tsum txhawj rau tej yam saum ntuj ub tsis yog yam saum daim av.
3 Vim nej tuag lawm, nej txoj sia nkaum nrog Leej Pleev hauv Tswv Ntuj.
4 Thaum Leej Pleev yuav tshwm sim tuaj, nej txoj sia thiab nej yuav nrog nws tshwm sim tuaj muaj hwj chim.
5 Xyeeb zoj yam nyob saum av kom ploj : liam txwv, qias, qaug quav, lim hiam thiab siab hlob yog yam dhau kev cai,
9 Tsis txhob sib dag, nej twb rho tus qub neeg nrog nws kev kov kam tawm hauv nej ;
10 Nej twb looj daim tshiab tus neeg tshiab yoog kev txawj ntse li tus duab tus tsim nws ;
11 Ntawd, tsis muaj tus Hes Las thiab tus Yus Das, tus tawv hlais thiab tsis hlais, tus neeg qus, tus Xws Kus Thes, tus qhev, tus twj lij, Leej Pleev rau tag nrho.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 12, 13-21
13 Muaj ib tug hauv npoj neeg hais rau nws : “Xib Hwb, hais rau kuv tus kwv tij kom muab lub cuab tam faib rau kuv.”
14 Tus no hais rau nws tias : “Tib neeg, leej twg tsa kuv txiav txim faib tau rau nej ?”
15 Nws hais rau lawv : “Nej saib thiab nej yuav tau cheem txhob vuag ntau dhau, vim nws txoj sia tsis nyob hauv qhov muaj ntau, txawm nws muaj zoo npaum twg.”
16 Nws hais ib zaj paj lug rau lawv : “Ib tug neeg nplua nuj, thaj av tsa nws ntau.
17 Nws xav tau hauv nws tus kheej : Kuv yuav ua li cas, vim kuv tsis muaj chaw sau kuv tej qoob ?
18 Nws hais tias : Kuv yuav ua zaj no, kuv yuav rhuav kuv cov txhab, kuv yuav txhim kom loj dua sau tas kuv cov nplej thiab kuv teej tug.
19 Kuv yuav hais rau kuv tus ntsuj plig : Me ntsuj plig, koj muaj teej tug  npaum li kav ntev xyoo, mus so, noj, haus, nchuav ntws.
20 Tswv Ntuj hais rau nws : Vwm leg ! Hmo no, luag yuav nqus koj tus ntsuj plig, tej koj npaj tau, yuav cia rau leej twg ?
21 Tam li ntawd, tus tsam rau nws tus kheej tsis nplua nuj rau Tswv Ntuj.”


0 commentaires: