COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 25/08/2013

Chiv 21 Nruab Xyoo  C
  • Zaj nyeem 1 : Yaws Xas Yas (Es Xais) 66,18-21
18 Yog kuv lawv tes num thiab lawv zaj tus tuaj sua tas cov teb chaws thiab tej xeem lus, lawv yuav tuaj thiab yuav pom kuv lub hwj chim.
19 Kuv yuav teeb rau hauv lawv ib lub cim thiab xa cov seem ntawm lawv mus rau cov teb chaws Tas Xis, Pus thiab Lus, tus tua hneev Tus Npas thiab Yas Vas, cov pov txwv nyob deb tsis tau hnov dua kuv moo thiab tsis tau pom dua kuv hwj chim lawv yuav cav kuv lub hwj chim rau tej teb chaws.
20 Lawv yuav coj tas nej tsoom kwv tij ntawm cov teb chaws luab nees, luab luj ua tsheb nco lug thiab ntxhuav tuaj txi rau Huab Tais saum lub roob kuv kev ntshiab Yes Lus Xas Les Huab Tais hais li thiab cov tub ki His Xais Lais tuaj txi hauv lub tais huv ntawm Huab Tais tsev.
21 Kuv mam nthos cov leej choj ntawm lawv cov Les Vis, Huab Tais hais li.

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws  12, 5-7.11-13
5 Nej txawm twb tsis nco lo lus txhib hais rau nej li hais rau cov tub ki : “Kuv tub, txhob lam thuam Huab Tais lus qhub thiab txhob lam qaug zog rau nws lo lus ntuas”
6 Vim tus twg Huab Tais hlub, nws qhuab thiab cob tej nws yuav ua tub ki.
7 Nej yuav tsum uv kev cob qhia nej li tub ki, Tswv Ntuj ua li ntawd, leej txi twg yuav tsis cob tej tub ki ?
11 Kev cob qhia yeej tsis zoo siab tam sid, ua chim, tom qab mam txi tej txiv thaj yeeb rau cov ris siab mam pom kev ncaj ncees tshwm.
12 Li ntawd, cov tes dai vias thiab hauv caug tsaug leev kom muaj sia,
13 Cia nej taw taug txoj kev ncaj, xwv tus ceg tawv txhob sav kom nws zoo hlo.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 13, 22-30
22 Nws taug kev mus rau Yes Lus Xas Les, nws hla tej nroog thiab tej zos qhuab qhia sawv daws.
23 Muaj ib tug hais rau nws : “Huab Tais, cov yuav dim ntshai tsawg leej ?” Nws thiaj hais rau lawv :
24 “Nej yuav kam tiag kom nkag tau lub qhov rooj nqaim, kuv hais rau nej, vim coob leej nrhiav nkag, tab sis, lawv tsis muaj peev xwm.
25 Txij tus tswv tsev sawv los thiab kaw qhov rooj rau lawm, nej pib sawv sab nraud thiab khob qhov rooj hais tias : Huab Tais, qhib rau peb yuas ! Nws yuav teb rau nej hais tias : Kuv tsis paub nej, xyov nej nyob qhov twg.
26 Ces nej yuav pib hais : Peb tau noj tau haus ntawm koj xub ntiag thiab qhuab qhia ntawm peb tej tshav puam.
27 Hais rau nej, nws yuav hais tias : Kuv tsis paub xyov nej nyob qhov twg, txav kom deb kuv, cov tub txib nkhaus.
28 Ces yuav yog suab quaj suab zom hniav, thaum ntawd, nej yuav pom Has Nplas Has, His Xas Has, Yas Kos, thiab tas cov yaj saub nyob hauv Tswv Ntuj qaum ntuj, pov nej rau sab nraud,
29 Cov sab hnub tuaj thiab hnub poob, cov qaum teb thiab qab teb yuav tuaj, lawv yuav zaum ntawm rooj qav hauv Tswv Ntuj qaum ntuj,
30 Ua ciav, cov ua qab yuav ua thawj thiab cov ua thawj yuav ua qab.”0 commentaires: