Nthuav ntawv ntshiab - Hnub chiv 21 Xyoo C
Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg,

Zoo siab ntau, peb rov tuaj sib fim ua ke hauv lis piam hnub Chiv 21 nruab xyoo peb no. Hnub no, yam peb yuav hais txog yog lub neej saum qaum ntuj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag raws li cov zaj nyeem peb hnov no.

Yog peb tsis rua muag, peb yuav ua cas pom kev ? Yog peb tsis xav tswv yim, peb yuav ua cas paub zaj twg yuam kev thiab zaj twg yog hauv peb lub neej los hauv txhua txoj kev teev hawm. Vim peb xav tswv yim, peb thiaj hais tau qhov tseem ceeb, phua tau lub ntsiab hauv txhua txoj kev teev hawm txhawb txhim tib neeg tej siab ntsws. Hauv txhua txoj kev teev hawm puav leej qhia txoj kev zoo rau neeg coj neeg hwm. Tiam sis, txhua txoj kev teev hawm tsis muaj peev xwm qhia qhov zoo mus kom tob kom kawg li txoj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Vim li cas ? Piv li Hmoob kev teev dab qhuas muaj qhov zoo los kuj muaj qhov yuam kev. Tej yam yuam kev, yam li neej khwv tas npaum li ntawd los tsuas khwv dawb khwv do rau dab noj dab haus tiam dab xwb, nkim nqe zog khwv tsis muaj nuj nqes. Tus dab yog tsav looj koov, auv mob auv ntsaj rau neej. Kev teev dab qhuas yog nplij dab, ntxias dab tas zog, los dab tsis pab tsis hlub neej. Dab zoo li lub kawm qab tshau ntiv nplej npaum li cas tsis puv. Tsis yog kev teev dab thiaj zoo li ntawd. Txoj kev teev Phu Thas kuj zoo li Hmoob ntxias dab. Tiam sis, tus coj kev cai Phu Thas tsis yog dab nws ntxias. Nws yuav tsum ntxias nws tus kheej lub cev thiab lub siab ; kom lub cev tsis txawj tshaib tsis txawj noj tsis txawj haus ; kom lub siab tsis txawj ntshaw qhov hlub, tsis txawj ntshai qhov mob qhov tuag. Tus tib neeg thiaj nkag tau hauv “Nirvana”, tsis rov los thawj thiab saum yaj ntxiv. Tsis li ces tseem yuav rov los thawj thiab dua. Tej lus qhia no tsis muaj hwj huam thiab cawm tsis tau neeg, tsis tso siab, tsis txaus ntseeg, txawv deb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj.

Peb yuav tsum paub, Tswv Ntuj yog tus tsim tag txhua yam, yog tus ua vaj kav tag nrho lub ntuj thiab daim av, saum yaj ceeb no thiab hauv nruab yeeb txhua nrho. Tsis tshuav ib qho chaw twg luaj ntiv tes Tswv Ntuj yuav txhawj, yuav tsis pom, yuav kav tsis txog. Txoj kev ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj, yog koob hmoov tsis txawj tag, tsis txawj kawg rau tag ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus : “20 Lawv yuav coj tas nej tsoom kwv tij ntawm cov teb chaws luab nees, luab luj ua tsheb nco lug thauj ntxhuav tuaj txi Huab Tais saum lub roob kuv kev ntshiab Yes Lus Xas Les Huab Tais hais li thiab cov tub ki His Xais Lais tuaj txi hauv lub tais huv ntawm Huab Tais tsev YXY 66,20.” Yog peb leej twg npuab Tswv Ntuj tag siab nrho, Tswv Ntuj xav pub kom tus ntawd ciaj Tswv Ntuj tub ki, muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim. Peb txoj kev khwv teev hawm Tswv Ntuj, twb pauv tsis tau lub txiaj ntsim hwj huam Tswv Ntuj xav muab rau peb tus neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj. Tiam sis, ntiaj teb tib neeg feem coob twb tsis lees paub Tswv Ntuj ua Niam ua Txiv. Cov neeg ntseeg los tej txhia lam ntseeg Tswv Ntuj twb ntseeg tsis tom thawj, ntxeev siab ua saub cuav npuab dab phem zaj tiv Huab Tais Tswv Ntuj thiab tiv Tswv Ntuj cov tub ki teev hawm Tswv Ntuj. Peb thiaj li yuav tsum ceev faj txhob ua neeg khav theeb, neeg cam thawj, hos ua neeg siab dawb siab ncaj mloog lus li tsoom leej ntshiab : “5 Nej txawm twb tsis nco lo lus txhib hais rau nej li hais rau cov tub ki : “Kuv tub, txhob lam thuam Huab Tais lus qhub thiab txhob lam qaug zog rau nws lo lus ntuas” 6 Vim tus twg Huab Tais hlub, nws qhuab thiab cob tej nws yuav ua tub ki HN 12,5-6” Tswv Ntuj tsoom tub ki tsis yog tsoom neeg cav ncauj, neeg cam thawj, khav theeb, lim hiam thiab nkhaus, neeg dag. Peb twb muaj hmoo ua Tswv Ntuj tsoom tub ki, ua Tswv Ntuj haiv neeg ntseeg nyob ntiaj teb no. Cov neeg ntseeg txawj hwm Tswv Ntuj, ua tau xis Yes Xus siab nyiam, tsis muab hlob, tsis khav theeb, tsis khuv xim dag zog, txawj hlub neeg, mloog lus, yog Tswv Ntuj tub ki. Lawv yog cov neeg sib tw nkag qaum ntuj lub qhov rooj nqaim. Lub neej nyob saum qaum ntuj tsis yog tos thaum yus txoj sia tu, thaum tuag yus mam pom mam tau nyob. Lub neej saum qaum ntuj twb pib niaj hnub no ntawm taw thiab ntawm qhov muag, txhob tos thaum tuag ces lig dhau : “24 Nej yuav kam tiag kom nkag tau lub qhov rooj nqaim, kuv hais rau nej, vim coob leej nrhiav nkag, tab sis, lawv tsis muaj peev xwm. 25 Txij tus tswv tsev sawv los thiab kaw qhov rooj rau lawm, nej pib sawv sab nraud thiab khob qhov rooj hais tias : Huab Tais, qhib rau peb yuas ! Nws yuav teb rau nej hais tias : Kuv tsis paub nej, xyov nej nyob qhov twg. LK 13,24-25Tej lus peb hais no tsis yog lus xev, yog lus hais thiab lus ntseeg raws li tej txiaj ntsim Yes Xus tsa cov leej ntshiab muaj hwj chim, raws li tej hwj huam Yes Xus ua rau peb pom xyeem tsis yog npau suav, tsis dag leej twg, txawv tas tej kev teev hawm thiab Hmoob kev dab qhuas tej lus tiam hais dhau tiam tsis pom xyeem thiab tsis txaus ntseeg : “ 28 Nej yuav pom Has Nplas Has, His Xas Has, Yas Kos, thiab tas cov yaj saub nyob hauv Tswv Ntuj qaum ntuj, pov nej rau sab nraud LK 13,28. Tej hwj huam Yes Xus ua, Yes Xus tsis qia dub cia rau nws ib leeg ua, hos pub kom tsoom leej ntshiab ua tas tej hwj huam li Yes Xus ua. Peb thiaj li hais tau tias qaum ntuj qhov rooj qhib rau ntiaj teb pom qaum ntuj lawm.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj nuj nqes loj tas npaum li, yog peb txawj xav, peb yuav tsis nkim lub txiaj ntsim teev hawm Tswv Ntuj hauv peb lub neej. Txhob tos kom yuav tuag mam li sawv ntxov kub siab hwm Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Peb yuav niaj hnub niaj hmo ua tus neeg me neeg pluag vam thiab khaub zig Tswv Ntuj tas siab nrho. Peb yuav tau tsa ncauj thov tsoom leej ntshiab pab thov Tswv Ntuj rau peb.

22.08.2013      Cwj Vuam Chiv 


0 commentaires: