Réunion du bureau de l'aumônerie Hmong au SNPM, le 8 septembre 2013Lub rooj sab laj hnub tim 8 lub 9 hlis ntuj 2013
thaum 10 teev txog 16 teev nyob rau :
SNPM   : 269bis, rue du Faubourg Saint Antoine Paris 11e

1/    Kev sib fim ntawm pab tub txhawb txhim tshiab hauv lub « Aumônerie» Tsev Cuab Yig Fab Kis Teb :
    a/ pab Txiv Plig
    b/ pab tub txhawb txhim

2/    Cov xub ke nyob hauv lub « Aumônerie »  Tsev cuab yig Fab Kis Teb uas peb yuav xub tsom :

3/    Kev faib hauj lwm li cas ?
 

4/    Muaj dab tsi los pab tau peb

Txiv Plig Cwj Vuam Chiv tau mus rau Guyane teb rau hnub tim 9 lub 9 hlis 2013 no lawm. Ua ntej nws yuav mus nws twb nrog Txig Plig Bernard FONTAINE, tus qub tiam lis ntawm lub SNPM sab laj txog ntawm cov  hmoob ntseeg nyob Fab Kis Teb no lub neej yog hais tias yog TP Chiv mus lawm, lawv yuav nyob zoo li cas. Li ntawd, nkawd thiaj li pom zoo hais tias yuav tsum muaj ib pab tub txhawb txhim ntseeg los mus tuav lub « Aumônerie» Tsev Cuab Yig Fab Kis Teb  nrog ib pab Txiv Plig. Lawv yuav tsum ua hauj lwm ua ke, muaj dab tsi tshwm sim tuaj lawv yuav sib koom tuav tswv yim, sib pab thiab txhawb nqa. Yuav tsum xyuam xim, txawj mloog tsoom ntseeg saib lawv txoj kev ntshaw yog dab tsi tiag. Qhov tseem ceeb tshaj yuav tsum nrhiav kom tau txoj hauv kev coj pab ntseeg los sib ntsib, sib fim, qhia kev rau lawv kom mus ntsib tau lwm haiv neeg thiab pom lwm yam. Yuav ua raws li Txiv Tswv qhia Mgr DOGNIN lub hom phiaj nyob hauv tsab ntawv tso cai.

0 commentaires: