COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 13/10/2013

Chiv 28 Nruab Xyoo C

  • Zaj nyeem 1 : 2 Vaj Ntxwv 5,14-17
14 Nas As Maas nqes mus hauv tus dej Yos Las Das, mus raus dej xya zaus xws li Tswv Ntuj tus neeg hais, nws los nws cev nqaij mos qas nyoos xws li tus me nyuam tub cev huv lis si.
15 Nws thiab nws cov neeg rov los tom Tswv Ntuj tus neeg xub ntiag, nws hais tias : “Saib ov, kuv paub tias tsis muaj dua lwm tus Tswv Ntuj nyob ntiaj teb no, tsuas kawg tus nyob His Xas Lais teb ! Nyem no, thov koj txais koj tus tub txib ib qho paj tshab !”
16 Tus no teb tias : “Vim kuv sawv tus Huab Tais ciaj sia xub ntiag, kuv tsis kam yuav !” Nws txhob tseem kom yuav los tus no yig dhau plaws.
17 Nas As Maas hais tias : “Dab tsi los yig tsis kom pub li, ua li thov pub rau koj tus tub txib ib nras av rau nkawm luj thauj vim koj tus tub txib yuav tsis ua txim txi lwm cov tswv ntuj ntxiv, tsuas kawg rau Huab Tais.”

  • Zaj nyeem 2 : 2 Tis Mos Tes 2,8-13
8 Koj nco ntsoov Yes Xus Pleev, tus noob Das Vis, tau sawv lis tsees hauv tsoom tub tuag raws nraim kuv lub Moo Zoo,
9 Tim qhov ntawd, kuv thiaj txom nyem saw khi rawv yam tus neeg phem, tiam sis Tswv Ntuj lo lus cav tsis raug khi,
10 Yog li ntawd, kuv ua siab tiv qawv vim cov xaiv tau, xwv lawv thiaj txais tau kev cawm txoj hauv Leej Pleev Yes Xus nrog lub hwj chim nyob ib txhis.
11 Tsim nyog ntseeg lo lus : yog tias peb nrog nws tuag, peb yuav nrog nws ciaj sia thiab,
12 Yog peb nrog nws thev tiag, peb yuav nrog nws sawv tsees kav thiab ; yog peb twv, nws kuj yuav twv peb thiab ;
13 Txawm peb thim kev ntseeg, nws ntseeg ruaj nreb, vim nws yuav tsis twv nws tus kheej.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 17,11-19
11 Thaum lawv tseem taug kev mus Yes Lus Xas Les, nws hla Xas Mas Lias thiab Nkas Lis Lais teb.
12 Ua ciav nws nkag hauv ib lub zos, ntsib kaum leej mob ruas, lawv sawv nrug nyob ib cag.
13 Lawv tsa suab nrov hais tias : “Xib Hwb Yes Xus, khuv leej peb yuas.”
14 Pom li ntawd, nws hais rau lawv : “Tau mus, nej mus thws nej tus kheej rau cov leej choj saib.” Ua ciav thaum lawv sawv kev mus lawm, lawv cia li zoo hlo huv lis si.
15 Ib tug hauv lawv pom tias nws zoo hlo lawm, tig loo rov qab tsa suab nrov qhuas Tswv Ntuj.
16 Nws pe ntsej muag ti av ntawm Yes Xus ko taw ua tsaug ; tus no yog ib tug Xas Mas Lias.
17 Yes Xus teb ntua hais tias : “Kaum leej ntawd tsis huv si lod ? Cuaj leeg dua twg lawm ?
18 Lawv tsis muaj tus rov qab los ua Tswv Ntuj tsaug, tsuas kawg tus pej kum neeg no xwb ?”
19 Nws hais rau tus ntawd : “Sawv tsees mus, koj siab ntseeg cawm nkaus tau koj.”

0 commentaires: