COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 27/10/2013

Chiv 30 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : Npes Xis Las 35,12-14.16-18
12 Huab Tais yog ib tug txiav txim tsis kws leej tib neeg twg cai.
13 Nws tsis quab yuam tus pluag, nws mloog tus raug hiam zaj lus thov.
14 Nws tsis thuam tus me nyuam ntsuag lub suab taij thiab tus poj ntsuam lub suab nroo luj laws.
16 Leej twg tiam Tswv Ntuj tas siab nrho, hmoov zoo, nws lub suab taij mus tshwm txheej huab saud.
17 Tus me nyuam neeg zaj lus thov mus tshab txheej huab saud, yog mus tsis txog nws siab yuav tsis nqig.
18 Nws yuav nyob tsis tsheej, yog tus Nyob Siab tsis rua muag saib nws, tsis ua yog thiab ua ncaj rau cov ncaj.

  • Zaj nyeem 2 : 2 Tis Mos Tes 4,6-8.16-18
6 Kuv li, kuv twb ua kua tas thiab txog lub caij daws qab hluas lawm.
7 Txoj zoo tiv kuv tau tiv tas, txoj kab taug txhua, khaws txoj kev ntseeg cia,
8 Hais tau tias lub mom ncaj ncees muab tseg cia rau kuv, Huab Tais tus txiav txim ncaj ncees yuav muab cev rau kuv hnub ntawd, tsis yog rau kuv tib leeg hos rau tag cov txaus siab rau nws kev tawm tuaj.
16 Kev yuav pab kuv thawj zaug, tsis muaj leej twg thuv kuv li, sawv daws tso kuv pov tseg, xij txhob kiam lawv ;
17 Huab Tais yog tus thuv tus txhawb kuv lub zog, xwv kuv lo lus tshaj tsheej xeeb thiab cov pej kum neeg nrog hnov tias kuv dim plaws tsov lub ncauj.
18 Huab Tais yuav tso kuv dim plaws txhua txoj num phem thiab cawm kuv rau nws kev ua vaj saum qaum ntuj, yog nws tus nto koob meej mus ib txhiab ib txhis, ua li.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 18,9-14
9 Nws kuj hais lo lus no rau ib txhia cov lawv xav tau hauv lawv tus kheej lawv yog cov ncaj ncees, tiam sis thuam neeg.
10 “Muaj ob tug neeg tuaj mus teev ntuj hauv tsev teev ntuj, ib tug yog Fas Lis Xais lwm tus yog neeg sau se.
11 Tus Fas Lis Xais sawv ntseg ntsees, teev li no hauv nws nruab siab : Tswv Ntuj yom ! Kuv ua koj tsaug, vim kuv tsis zoo li lwm cov tib neeg sawv daws, tub sab, nkhaus, deev hluas, los zoo li tus sau se ntawd ;
12 Ib lis piam, kuv kam yoo ob zaug, kuv them se rau tas txhua yam kuv yuav ua kuv tug.
13 Tus sau se sawv ib cag deb, tsis muaj cuab kav plim pliaj ntsia ntuj, tiam sis ntaus nws hauv siab hais tias : Tswv Ntuj aw ! Thov khuv leej kuv tus neeg txhaum no.
14 Kuv hais rau nej : Tus no rov los txog nws vaj nws tsev, nws siab yuav kaj lug tshaj tus tod. Vim leej twg tsa nws tus kheej siab yuav poob qis, leej twg saib nws qis yuav raug tsa nyob siab.”

0 commentaires: