COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 03/11/2013

Chiv 31 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : Thoob Tsib 11, 23-12,2
23 Koj khuv leej sawv daws, vim koj peev xwm ua tau puas tsav yam ; koj qi muag rau tib neeg cov txhaum kom lawv thim xav.
24 Koj nyiam tas puas tsav yam tshwm sim los, koj tsis qias ib yam dab tsi koj tau tsim los. Yog muaj yam dab tsi koj ntxub, koj yuav tsis ua kom muaj.
25 Puas yuav muaj taus tus tsav dab tsi, yog koj tsis pub muaj ? Yam twg koj tsis nqee nws puas yuav nyob taus ?
26 Xib Hwb phooj ywg ciaj sia, koj txuag zias tas txhua yam, vim txhua yam yog koj tug ;
1 Vim koj ntsuj plig tsis txawj puas ntsoog nyob hauv txhua yam.
2 Koj, tus ua tau cov qaug ncee nquag zuj zus ; koj qhia lawv, ua kom lawv pom lawv cov txhaum, muab qhov phem nrauj thiab ntseeg koj, Huab Tais !


  • Zaj nyeem 2 : 2 Tes Xas Los Nis 1, 11 – 2, 2
11 Vim li ntawd, peb thov ntuj tas zog hais txog nej xwv peb tus Tswv Ntuj ntsia nej tsim nyog kev tshoj thiab ua kom tau tag li nws siab xav thiab lub peev xwm dej num kev ntseeg,
12 Kom peb tus Huab Tais Yes Xus lub npe nto koob meej hauv nej thiab peb hauv nws raws li peb tus Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thiab Huab Tais Yes Xus Pleev.
1 Kwv tij, peb tsa ncauj thov nej hais txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev tuaj txog thiab peb kev txoos npoj ntawm nws,
2 Yog li, txhob cia nej tswv yim yuam kev sai, txhob ntshai tsam yog ntsuj plig, los ib lo lus, los ib tsab ntawv tuaj ntawm peb yam li txog Huab Tais hnub lawm.  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 19,1-9
1 Thaum rov los, nws hla Yes Lis Kos.
2 Muaj ib tug neeg npe hu ua Zam Kaim, tus no yog ib tug thawj sau se thiab nplua nuj;
3 Nws xav nrhiav kom pom saib Yes Xus yog leej twg, tab sis tim npoj neeg nws tsis tau kev thiab vim nws yog neeg qig taub.
4 Khiav zoj pem hauv ntej, laum zog tuaj saum ntoo kom nws pom tus yuav hla los mus ntawd.
5 Thaum nws tuaj txog thaj chaw ntawd, tsa muag zoj, Yes Xus hais rau tus ntawd : “Zam Kaim, nqes los sai sai, vim hnub no kuv yuav tsum nyob hauv koj tsev.” 
6 Nqes rawm nroos los, zoo siab hlo txais tus ntawd.
7 Pom li ntawd, tas tus yws zom zaws : “Nws nkag mus so hauv ib niag neeg txhaum !”
8 Zam Kaim sawv tsees hais rau Huab Tais : “Ib nrab ntawm kuv lub cuab tam no, Huab Tais, kuv muab pub rau cov pluag thiab yog kuv tau liam yuav leej twg dab tsi, kuv yuav thim plaub npaug rov rau.”
9 Yes Xus thiaj hais rau nws : “Hnub no, txoj kev cawm tuaj txog lub tsev no, vim tus no thiab, yog Has Nplas Has ib leeg tub.

0 commentaires: