COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 10/11/2013

Chiv 32 Nruab Xyoo C
  • Zaj nyeem 1 : 2 Mas Kas Npes 7,1-2.9-14
1 Muaj xya leej kwv tij nrog lawv niam raug ntes, tus vaj ntxwv muab leeg nyuj los ua nplawm yuam lawv kom noj nqaij npuas yam caiv hauv txoj cai.
2 Ib tug hauv lawv sawv lawv npe cev lus : “Koj xav nug thiab xav paub dab tsi ntawm peb ? Peb yeem tuag tsis yeem hla peb cov yawg koob tej kev cai”
9 Thaum nws yuav tuag, nws hais tias : “Niag tua neeg phem li koj, txov peb txoj sia saum neej no, tiam sis tus vaj ntxwv kav lub ntiaj teb yuav tsa peb sawv ciaj sia nyob ib txhis, tos peb tuag vim nws txoj cai.”
10 Lawv muab tus peb tsim txom tib yam. Nws hlev nplaig rau lawv raws li lawv tau kom thiab xyab tes zog rau lawv.
11 Nws muaj cuab kav hais tshwm : “Kuv txais kuv tej tes no ntawm ntuj los, vim tej kev cai no kuv tsis khuv xim, kuv vam ntsoov yog nws tus yuav muab txhais tshiab tuaj rau kuv.”
12 Tus vaj ntxwv thiab nws cov neeg ceeb tas rau tus tub hluas ntawd lub peev xwm ntsia nyuag dog dig txoj kev tsim txom.
13 Thaum nws siav tu lawm, lawv coj tus plaub los hiam tib yam.
14 Ua ntej nws siav tu, nws hais tias : “Yeem tuag tib neeg tes, tos ntsoov Tswv Ntuj tsa tau yus sawv ciaj sia zoo tshaj mloog koj tus yuav tsis sawv taus rov ciaj sia.”
  • Zaj nyeem 2 : 2 Tes Xas Los Nis 2, 16 – 3, 5
16 Yog nws, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev thiab peb Leej Txiv Tswv Ntuj, tus hlub peb thiab pub lub zog nyob ib txhis thiab lub txiaj ntsim tso siab lug,
17 Kheev lam nws txhawb kom nej lub siab muaj zog thiab ua kom nej ruaj nreb hauv tes num thiab lo lus zoo.
1 Dua li, kwv tij, nej thov ntuj rau peb xwv Huab Tais lo lus huam vam thiab nto koob meej yam li ntawm nej,
2 Thiab kom peb dim ntawm cov neeg phem thiab neeg luab tsuab, vim sawv daws tsis ntseeg.
3 Hos Huab Tais yog tus tso siab, tus ua kom nej ruaj khov thiab txuag nej deb ntawm tus phem.
4 Peb cia siab rau Huab Tais txog ntawm nej, vim yam peb tau kom nej ua nej yeej yuav ua.
5 Kheev lam Huab Tais coj nej tej siab rau Tswv Ntuj txoj kev hlub thiab Leej Pleev kev siab ntev.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 20,27-38
27 Leej puav Xas Dus Kais cov hais tias ciaj tsis taus rov los, nam zog los nug nws,
28 Hais tias : “Xib Hwb, Mos Xes sau cia rau peb, ib leej twg tus kwv tij tuag tseg poj niam tsis muaj me nyuam, kom nws ib tug kwv tij qaws tus poj niam kom muaj tub ki ua noob tseg rau tus ntawd.
29 Lawv muaj xya leej kwv tij : Thawj tug yuav tus poj niam tas tuag tsis muaj tub ki.
30 Tus ob,
31 Thiab tus peb qaws thiab tas lawv xya leej tib si puav leej tuag tag tsis muaj me nyuam.
32 Thaum kawg, tus poj niam kuj tuag tib yam.
33 Yog tseem rov ciaj los, tus poj niam yog lawv leej twg tus poj niam ? Lawv xya leej puav leej tau nws ua poj niam.
34 Yes Xus thiaj hais rau lawv : “Tiam no tej tub sib yua thiab tej ntxhais muaj txi,
35 Tiam tom ntej cov tsim nyog txais kev rov ciaj hauv tsoom tub tuag los, tub tsis sib yua ntxhais tsis muaj txi ;
36 Vim lawv tuag tsis taus ntxiv, lawv nrog tsoom tub xo sib txig zos thiab yog Tswv Ntuj cov tub, yog kev ciaj los cov tub.
37 Cov tuag yuav xeev sawv tsees los, Mos Xes twb ceeb toom ntawm tauv khaub, thaum nws hu Huab Tais, Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj ; 
38 Tsis yog tsoom tuag li Tswv Ntuj, hos tsoom ciaj tus, tas sawv daws ciaj sia rau nws.

0 commentaires: