COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 25/12/2013

Hmo Yes Xus yug los - Xyoo A
  • Zaj nyeem 1 : Yaws Xas Yas (Es Xais) 9, 1-6
1 Haiv neeg cov muaj kev tsaus ntuj pom qhov pom kev loj, cov nyob hauv lub teb chaws tsaus nti ib qho pom kev ntsa tuaj saum lawv,
2 Koj ua lub teb chaws kom huam vam, ua kom nws zoo siab hlo, ua lawv luag ntxhwb ntxhi ntawm koj xub ntiag, tam ntua lub caij sau qoob, ua rau lawv muaj qhuas tam zoj thaum lawv sib faib paj tshab,
3 Vim tus quab tsuam nws thiab tus ntas saum nws xwb pwg thiab tus zov keeb rab qws qhuab neeg koj muab lov ntho li thaum Mas Dias hnub,
4 Nkawm khau luj rau tsuj nqeeg nkaws thiab lub tsho tsuas ntshav qhwv tseg yuav cig ua nplaim taws tsaj phov,
5 Vim ib tug me nyuam yug los rau peb, pub ib tug tub tuaj rau peb, lub hwj chim txawb paiv saum nws xwb pwg, luag yuav hu ua : txawj tuav xam, Tswv Ntuj lub zog, Leej Txiv nyob mus li, tus vaj txheeb thaj yeeb,
6 Lub hwj chim loj tis ua loj thaj yeeb tsis kawg saum Das Vis theej kiab thiab ua nws kev kav nyob ruaj nreb, txhawb txhim nws kom tseeb kom ncaj zim txwv no mus ib txhis, Huab Tais muaj hwj huam kev hlub chiv tuaj,
  • Zaj nyeem 2 : Tis Tos 2,11-14
11 Vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim twb tshwm sim tuaj txhawv yaws los kom cawm tag txhua leej tib neeg
12 Qhia tau kom peb txawj cheem kev thuam ntuj thiab tso txoj kev ntshaw lub sim ceeb no tseg, kom tiam neej no, peb txawj cheem kom tau peb, ua kom tau ncaj ncees thiab txawj hwm ntuj tiag
13 Tos ntshi kev vam khom hnub yuav pom xyeem peb tus Tswv Ntuj Loj tus Cawm Seej Yes Xus Pleev lub hwj chim
14 Nws tuaj yeem cia luag hiam nws kom txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem thiab ntxuav ib haiv neeg kom huv los ua nws tug, thiab kub siab lug ua cov dej num zoo
  • Lus Kas 2,1-14
1 Lub sij hawm ntawd, vaj ntxwv Aus Nkus Tus tshaj lus ceeb toom kom txheeb tag ntiaj teb neeg,
2 Lub caij ntawd, Kis Lis Nyus ua nom tswj Xis Lias teb, yog thawj zaug txheeb tib neeg,
3 Tas txhua leej, nyias mus sau nyias npe hauv nyias lub nroog,
4 Yos Xes kuj sawv kev hauv lub nroog Nas Xas Les, xeev Nkas Lis Lais mus pem Das Vis lub nroog hu ua Npes Les Hes, hauv lub xeev Yus Das, vim Yos Xes yog Das Vis tsev neeg thiab Das Vis caj ces,
5 Nws coj Mab Liab, nws poj niam, cev hnyav lawm, nrog nws mus sau npe,
6 Kuj txog nws caij yuav daws cev,
7 Nws yug nws thawj tug tub, nws muab ntaub qhwv tso pw hauv ib lub dab zaub, vim lub tsev txais qhua tsis muaj chaw rau nkawd so lawm,
8 Nyob thaj tsam ntawd, muaj ib co neeg zov yaj nyob nruab tshav nruab nrag hmo ntuj zov lawv tej tsiaj,
9 Huab Tais tus tshab xo txav los rau lawv pom, Huab Tais lub hwj chim ci lam lug tuaj qhwv lawv, ua rau lawv ntshai rwg,
10 Tus tshab xo hais rau lawv tias : “Nej txhob ntshai, kuv tuaj xa ib lub moo zoo rau nej, ib txoj kev zoo siab rau zeej tsoom neeg
11 Hnub no, tus Cawm neeg yug los rau nej, nyob hauv Das Vis lub nroog, yog Leej Pleev, yog Huab Tais,
12 Muaj ib lub cim qhia pub rau nej : nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab zaub.”
13 Ib sij huam, txawm muaj ib npoj yaig saum ntuj suav tsis txheeb nrog tus tshiab cav lus zoo txog Tswv Ntuj nplawg ntia :
14 “Nyob saum txheej ntuj siab, Tswv Ntuj nto meej nto moo, tsoom tib neeg Tswv Ntuj nyiam, thaj yeeb nyab xeeb nyob ntiaj teb.”

0 commentaires: