COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 02/02/2014

Chiv 4 Nruab Xyoo A    Tuaj Cev Huab Tais Hauv Tsev Txoos
  • Zaj nyeem 1 : Mas Las Kis 3,1-4
1 Kuv yuav xa kuv tus tshaj xo, nws yuav npaj kev ua kuv ntej. Ib sij huam, tus Tswv nej nrhiav, nkag los hauv tsev txoos. Tus tshaj xo nej nrhiav nws tuaj, cov tsav rog tus Huab tais hais li ntawd ;
2 Leej twg yuav nres taus hnuv nws tuaj ? Leej twg puas tseem sawv taus ntsug thaum nws tshwm tuaj ? Nws yuav zoo li qhov txos, yam li tshuaj ntxhua khaub ncaws.
3 Nws zaum tsaws yuav nchuav nyiaj kom huv, nws yuav yaug Les Vis cov tub kom huv, nws yuav ua kom huv cuag nyiaj thiab kub tseem. Lawv yuav muab cov txim ncaj ncees txi Huab Tais.
4 Yus Das thia Yes Lus Xas Les cov txim yuav nxtim Huab tais siab, yam li cov hnub pib thawj, cov xyoo laus thaud.
  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 2,14-18
14 Li ntawd, cov me nyuam twb koom nqaij koom ntshav ua ke, nws yuav tsum thooj nkaus li ntawd, xwv tuag mus kom txo tau dab phem hwj huam ua tau tuag,
15 Thiab tso dim cov uas ntshai tuag ces ciaj qhev tag sim neej.
16 Vim nws tsis yog tuaj pab tsoom tshaj xo, nws tuaj pab Has Nplas Has xeeb ntxwv.
17 Nws thiaj yuav tsum thooj nkaus li nws cov kwv tij tag nrho, kom xwv rau Tswv Ntuj, ua tus khuv leej thiab tus leej choj tseeb kom daws tau haiv neeg lub txhoj.
18 Vim nws tus kheej raug txom nyem kawg kiag, nws peev xwm thiaj pab tau cov ntsib kev txom nyem.
  • Lus Kas 2,22-40

22 Thaum txog lub caij ntxuav cev kom huv raws li Mos Xes txoj cai, nkawd coj nws mus Yes Lus Xas Les mus cev rau Huab Tais,
23 Raws li ntawv sau tseg hauv Huab Tais txoj cai: “thawj tug me nyuam tub yug tau, yuav muab qee rau Huab Tais.”
24 Nkawd tseem nqa ib co txim coj tuaj txi raws li Huab Tais txoj cai sau tseg : “ib nkawg nquab lwb rwg los ob tug thav nquab.”
25 Muaj ib tug txiv neej hu ua Xws Mes Oos nyob Yes Lus Xas Les. Yog ib tug neeg ncaj neeg zoo, tos ntshis tus yuav tuaj nplij His Xas Lais. Leej Ntsuj Plig Ntshiab nrog nws.
26 Leej Ntsuj Plig Ntshiab ua yog toog tshoj nws : nws yuav pom Huab Tais tus Pleev ua ntej nws tuag.
27 Leej Ntsuj Plig coj nws tuaj hauv tuam tsev teev ntuj. Nkawd coj tus me nyuam mos Yes Xus tuaj ua cov kab ke raws txoj cai rau nws.
28 Xws Mes Oos txais tus me nyuam hauv nws npab, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj tias :
29 “Xib Hwb, nyem no koj qhib kev rau koj tus qhev mus siab kaj lug, raws li koj lo lus,
30 Kuv qhov muag pom xyeem koj kev cawm neeg lawm,
31 Koj tau npaj tseg rau ntawm ib zeej tsoom neeg xub ntiag,
32 Kev kaj lug qhia rau tej pej kum neeg thiab His Xas Lais lub koob meej.
33 Nws niam thiab txiv yoob tas txog tej lus nkawd hnov hais txog tus me nyuam.
34 Nws foom koob hmoov rau lawv thiab hais rau leej niam Mab Liab : “Saib ov ! Tus no yuav ua chaw ntog thiab sawv rau coob leej hauv His Xas Lais, ib lub cim cov nyom.
35 Hos rau koj, ib rab ntaj yuav chob koj ntsuj plig, nws yuav qhib plho coob leej tej siab ntsws tawm plaws.”
36 Tseem muaj As Nas, tus poj saub, yog Fas Nus Ees tus ntxhais, xeem As Xes, nws hnub nyoog twb nchav lawm, thaum hluas yuav txiv tau xya xyoo,
37 Ua poj ntsuam txog yim caum plaub xyoos, nws tsis nrug tsev teev ntuj li, tiam Tswv Ntuj hnub thiab hmo, yoo mov thiab teev ntuj.
38 Tom thawj nws kuj nyob ntawd, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj txog tus me nyuam rau tas txhia leej nyob tos hnub txhiv Yes Lus Xas Les.
39 Thaum lawv ua tas txhua yam raws li Huab Tais txoj cai, lawv rov mus Nkas Lis Lais, mus lawv lub nroog Nas Xas Les.
40 Tus me nyuam hlob mos nyoos, muaj dag muaj zog, thoob tsib puv nco. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob saum nws.


0 commentaires: