COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 26/01/2014

Chiv 3 Nruab Xyoo A 
  • Zaj nyeem 1:  Yaws Xas Yas  2,23b-9,3
23 Tus raug txom nyem txaus yuav tsis tsaus nti rau nws li thawj zaug nws ua rau cov teb chaws Ntxaws Npus Lus thiab Nas Tas Lis, txij ntawd los, nws tau ua rau txoj kev hiav txwv ntawm dej Yas Des sab ub cheeb tsam cov pej kum neeg muaj koob meej lug.
1 Haiv neeg maub kev tsaus ntuj pom dheev qhov pom kev loj, cov ua neej tsaus nti ib qho pom kev ci tuaj saum lawv,
2 Koj ua kom teb chaws huam vam, koj ua rau nws zoo siab, lawv hom khaj ntawm koj xub ntiag cuag thaum sau qoob, cuag thaum lawv sib faib paj tshab,
3 Vim tus quab thiab tus ntas saum nws xwb pwg thiab tus zov keeb rab qws hiam nws koj muab lov ntho li thaum Mas Dias hnub,
  • Zaj nyeem 2: 1 Kos Lis Nthos 1,10-13.17
10 Kwv tij, kuv txhib nej, vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe, kom xwv nej hais tib yam thiab tsis muaj sib cais ntawm nej, ua tib pab hauv tib lub tswv yim thiab tib lub siab.
11 Rau kuv, hais ncaj txog nej, kuv cov kwv tij, cov neeg nyob Kos Es hais tias muaj lus sib ceg ntawm nej.
12 Kuv hais li no : Nej ib tug zuj zus tau hais, kuv nrog Paj Lug, kuv nrog As Pos Los, kuv nrog Kes Fas, kuv nrog Leej Pleev.
13 Ua li Leej Pleev puas thawg li ntawd ? Puas yog Paj Lug raug dai rau nej ? Los puas nej ntxuav plig hauv Paj Lug npe lod ?
17 Leej Pleev tsis xa kuv mus ntxuav plig, hos mus tshaj lub moo zoo kom txhob tau thuam Leej Pleev tus ntoo cuam tsis muaj nqi, tsis nrog zag lus thoob tsib.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 4,12-23
12 Hnov tias Zam raug ntes lawm, nws txawm tuaj rau Nkas Lis Lais.
13 Nws tso Nas Xas Las tseg, mus nyob Kas Fas Naus, ntawm ntug pas hiav txwv hauv xeev teb Ntxas Npus Los thiab Nes Tas Lis.
14 Kom xwv muaj raws li saub Es Xais hais tseg :
15 Av Ntxas Npus Los thiab av Nes Tas Lis, txoj kev dej hiav txwv, cheeb tsam dej Yos Das, Nkas Lis Lais pej kum neeg !
16 Haiv neeg txawm rau txoj kev tsaus ntuj pom ib qho pom kev loj, cov txawm hauv thaj chaw kev tuag ntxoov, ib qho pom kev ci tuaj rau lawv.
17 Txij ntawd los, Yes Xus pib tshaj lus hais tias : “Nej kav tsij hloov tshiab, vim qaum ntuj tuaj txog ze lawm.”
18 Taug tus ntug hiav txwv Nkas Lis Lais, nws pom ob kwv tij : Xis Moos hu ua Pob Zeb thiab nws tus kwv As Nres, tseem ntaus vas hauv hiav txwv ; nkawd yog neeg puav ntses.
19 Nws hais rau nkawd : “Neb tuaj taug kuv qab, kuv yuav ua neb los puav tib neeg.”
20 Nkawd tso plhuav cov vas tam sid mus raws nws.
21 Mus ntxiv, nws pom ob kwv tij : Yas Kos, Ntxes Npes Dais tus tub thiab nws tus kwv Zam, nyob hauv nkoj nrog lawv txiv Ntxes Npes Dais tseem kho lawv cov vas, nws hu lawv.
22 Nkawd tso plhuav lub nkoj thiab nkawd txiv tam sid mus raws nws.
23 Nws mus ncig thoob xeev Nkas Lis Lais qhuab qhia lawv hauv cov tsev txoos thiab tshaj qaum ntuj lub Moo Zoo thiab kho zoo tas tej mob thiab txiab nkeeg hauv tsoom pej xeem.


0 commentaires: