Tshaj moo qaij qaug nyob Cholet (49)

Niam VAJ Txawj Sua (LIS See)
yug hnub tim 03-06-1945

Nws tau tas sim neej rau hnub tim 16 lub 1 hlis 2014.
Yuav npaj nws lub ntees rau hnub
tim 17 mus rau 19 lub 1 hlis ntuj 2014,
nyob rau lub chav tsev :
Salle du Bois Joli -  49 228 La Séguinière

Hnub tim 18, yuav pib ua kab ke xa plig ze ntawm 8 teev tsaus ntuj.

0 commentaires: