COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 02/03/2014

Chiv 8 Nruab xyoo A
  • Zaj nyeem 1 : Yaws Xas Yas 49,14-15
14 Xis Yoos tau hais : Huab Tais tso kuv pov tseg nws tsis nco qab kuv lawm.
15 Ib tug poj niam tsis nco nws tus me nyuam mos, tsis mob siab nws tus tub ntawm nws plab puas yuav tau ? Tab txawm lawv tsis quav ntsej, ntawm kuv tsis tau, kuv kawg nco ntsoov koj.
  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 4,1-5
1 Luag leej tib neeg saib peb li Leej Pleev cov tiam lis coj Tswv Ntuj kab xwm
2 Yog li, luag nrhiav hauv cov coj saib puas muaj tus mloog lus
3 Rau kuv, yog ib hnub twg raug nej los leej tib neeg twg txiav txim tsis yog ib qho tseem ceeb, kuv twb tsis txiav txim kuv tus kheej
4 Txawm kuv pom kuv tsis muaj chaw kiam, tsis yog vim li ntawd kuv yuav ncaj ncees ; tus yuav muab kuv txiav txim yog Huab Tais
5 Yog li, tsis txhob txiav txim ua ntej lub caij Huab Tais rov tuaj, nws yuav qhia yam zais ntshis tawm plaws thiab ua yam nyob nruab siab tshwm tuaj, ib tug zuj zus yuav muaj Tswv Ntuj lo lus qhuas.
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 6,24-34
24 Tsis muaj leej twg tiam tau ob tug Huab Tais, nws kawg yuav ntxub ib tug thiab yuav hlub lwm tus thiab tsuas nrog tau ib tug, yuav thuam lwm tus ; nej yuav tiam tsis tau Tswv Ntuj thiaj nyiaj txiag.
25 Yog vim li ntawd, kuv hais rau nej tias : Nej txhob txhawj nej txoj sia, txog qhov noj thiab nej lub cev txog qhov hnav. Nej txoj sia tsis loj tshaj txhiam xws, lub cev tshaj tej tsoos hnav lod ?
26 Nej sim ntsia tej me noog saib : lawv tsis nrom qoob, tsis muab, tsis sau qoob hauv txhab, nej Txiv tus nyob saum qaum ntuj pub lawv noj. Nej tsis tshaj lawv los cas ?
27 Nej leej twg kev txhawj puas rub tau nws txoj sia kom ntev ib tshim ntxiv,
28 Ua cas nej pheej txhawj txog tej tsoos hnav ? Ntsia tej paj hmab nruab nrag ntsais tsias, tsis khwv xaws maj xaws ntuag.
29 Hos kuv hais rau nej : tab Xas Los Moos nto koob meej npaum nws, twb tsis muaj daim npua tsab phim lawv.
30 Tej nroj tsuag hnub no laum teb, tag kis tuaj muab pov hlawv tag. Tsis kav Tswv Ntuj ua tsoos tsab tas npaud npua ; nej li tseem tshaj tej ntawd, tib neeg ntseeg tsis ti txha.
31 Nej txhob ntxhov siab tias : “Peb yuav noj dab tsi ? Yuav haus dab tsi ? Yuav hnav dab tsi ?”
32 Tej neeg teev dab qhuas thiaj nrhiav tej ntawd ; nej Txiv tus nyob saum qaum ntuj paub ntsoov tas tej nej ntshaw ntawd.
33 Nej yuav xub nrhiav qaum ntuj thiab nws kev ncaj ncees dua tej, lwm yam nws  yuav pub tshaj tuaj rau nej.
34 Li ntawd tsis txhob txhawj tag kis, vim tag kis txhawj txaus rau nws. Ib hnub xam txaus hnub rau nws tus kheej lawm.


0 commentaires: