COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 09/02/2014

Chiv 5 Nruab Xyoo A

  • Zaj nyeem 1 : Yaws Xas Yas (Es Xais) 58, 7-10

7 Koj puas ntais koj lub ncuav mov rau tus neeg tshaib thiab coj cov pluag tsis muaj chaw cob cuab los tsev ? Koj kuj tsis kav liam koj cev nqaij thaum koj pom tus liab qab koj yuav tau muab hnav tsoos.
8 Li ntawd, koj qhov pom kev yuav ua chaw kaj nrig, koj qhov txhab yuav nqawm sai, koj kev ncaj ncees coj koj kev, Huab Tais lub koob meej yuav foob koj qab.
9 Hnub koj hu Huab Tais yuav mloog, koj tsa suab thov nws yuav teb : “Kuv tuaj” ; yog koj tshem tus quab nruab nrab ntawm koj, cheem koj tes thiab lo tsawm. 
10 Koj pub koj ntsuj plig txhawb tus neeg tshaib, koj daws tus neeg txom nyem ntsuj plig kev nqhis, ces koj qhov pom kev yuav tshav ntuj nrig cuag nruab hnub hauv qhov tsaus ntuj.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 2, 1-5

1 Kwv tij, kuv tus tuaj cuag nej, kuv tsis muaj plhus tshaj Tswv Ntuj rau nej nrog tej lo lus los kev thoob tsib,
2 Yeej tsis muaj lwm tus dab tsi kuv xav kom nej paub, tsuas kawg Yes Xus Pleev, tus raug tua dai ncuv, 
3 Kuv tuaj cuag nej ib ce muag luav txhawj tshee na,
4 Kuv lo lus thiab kev tsa ncauj yeej tsis muaj ceem thoob tsib yuav ntxias tib neeg, tsuas yog qhia Leej Ntuj Plig thiab lub hwj huam,
5 Xwv kom nej txoj kev ntseeg txhob txawm hauv tib neeg kev thoob tsib, hos hauv Tswv Ntuj lub hwj huam,

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 5,13-16

13 Nej yog ntiaj teb cov ntsev ; thaum twg ntsev tsuag tas, yuav muab tus tsi ua kom qab ntsev tuaj ? Tsis zoo dab tsi lawm, kawg muab pov tseg sab nraud rau neeg luj taws.
14 Nej yog ntiaj teb qhov pom kev ; ib lub nroog txawm rau saum ncov roob, yuav muab zais tsis tau. 
15 Luag tsis taws teeb tas muab pob tawb khwb rau, tiam sis muab txawb saum tus ncej teeb kom ci rau tas sawv daws hauv tsev.
16 Kuj tib yam, kom nej lub teeb ci ntawm tib neeg xub ntiag, kom xwv lawv pom nej cov dej num zoo, lawv cav txog nej Txiv tus nyob saum ntuj.0 commentaires: