COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 23/02/2014

Chiv 7 Nruab xyoo
  • Zaj nyeem 1 : Les Vis 19, 1-2.17-18
1 Huab Tais hais rau Mais Xes tias :
2 Hais rau tas tsoom tub ki His Xas Lais, koj hais rau lawv : « Nej yog neeg ntshiab, vim kuv, nej tus Huab Tais Tswv Ntuj Ntshiab.
17 Koj yuav tsis txhob ntxub koj tus kwv tij hauv koj nruab siab, qhia yuav tsum qhia tus koom nrog koj ua ib haiv neeg, tsis txhob cia nws ris txhaum vim nws.
18 Tsis txhob pauj kom tau, txhob meem txom rau koj haiv neeg tej tub ki, koj yuav hlub luag npaum nkaus koj, kuv tus tseem Huab Tais.
  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 3,16-23
16 Nej puas paub : Nej yog Tswv Ntuj lub chaw txoos, Tswv Ntuj Ntsuj Plig nyob hauv nej,
17 Leej twg rhuav Tswv Ntuj lub chaw txoos, Tswv Ntuj yuav rhuav nws ; vim Tswv Ntuj lub chaw txoos ntshiab, nej kuj tib yam.
18 Txhob muaj neeg dag nws tus kheej, yog nej leej twg rov qhuas nws thoob tsib hauv tiam neej no, neeg vwm, nws thiaj pom nws thoob tsib.
19 Vim ntiaj teb no kev thoob tsib rau Tswv Ntuj yog vwm ; muaj lus sau tseg : “Nws muab lawv kev thoob tsib rov twm lawv.”
20 Tseem muaj li no ntxiv : “Huab Tais paub cov neeg thoob tsib zaj tswv yim : tsis muaj qab hau.”
21 Li ntawd, txhob muaj neeg muab nws ua chaw khav, tas txhua yam yog rau nej,
22 Txawm Paj Lug, As Pos Los, Kes Fas, lub ntiaj teb, txoj sia, kev tuag, lub zim txwv no, los yav tom ntej puav leej yog rau nej,
23 Hos nej rau Leej Pleev, Leej Pleev rau Tswv Ntuj,
  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 5,38-48
38 Nej twb hnov luag hais : Qhov muag pauj qhov muag, hniav pauj hniav.
39 Hos kuv, kuv hais rau nej : Tsis txhob cav tus siab phem ; tiam sis tus ncuav pias koj sab plhu xis, tig sab tod rau nws thiab.
40 Tus xav ua plaub rau koj kom tau koj lub tsho khuam, cia rau nws koj lub tsho loj thiab,
41 Tus yuam koj mus ib txhiab taws, nrog nws mus ob txhiab.
42 Tus taij koj, pub rau, tus xav qiv koj, txhob fee das.
43 Nej twb hnov luag hais : Koj hlub koj tus ntsuab ze thiab koj ntxub koj tus yeeb ncuab.
44 Hos kuv, kuv hais rau nej : Hlub nej cov yeeb ncuab, thov ntuj rau cov hiam nej ;
45 Kom xwv nej yug ua nej Txiv saum ntuj cov tub ; vim nws lub hnub nws ua kom sawv rau cov neeg phem thiab cov neeg zoo thiab ua nag rau saum cov ncaj ncees thiab tsis ncaj.
46 Yog nej tsuas hlub cov neeg hlub nej, nej muaj kev pauj dab tsi ? Puas yog cov sau se kuj ua tib yam ?
47 Thiab yog nej tsuas hu nej cov kwv tij nkaus, nej ua tau dab tsi tshaj ? Puas yog cov neeg teev dab qhuas kuj ua tib yam ?
48 Nej yuav zoo tshaj plaws npaum nej Txiv tus zoo tshaj plaws saum ntuj.

0 commentaires: