COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 09/03/2014

Chiv 1 Caij 40
  • Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 2,7-9 ; 3,1-7
7 Huab Tais Tswv Ntuj muab plua av pem teb los puab leej tib neeg thiab tshuab ib pa rau nws qhov ntswg, ces tib neeg ciaj sia muaj ntsuj plig.
8 Huab Tais Tswv Ntuj rhawv ib lub vaj nyob Es Dees sab hnub tuaj cia rau tus tib neeg nws puab tau.
9 Huab Tais Tswv Ntuj ua tshwm saum npoo av txhua yam ntoo pom los zoo saib, noj los qab txhiam xws ; hauv nruab nrab vaj tsob ntoo ciaj sia, ntoo qhia qhov zoo thiab qhov phem.
1 Tus nab yog tus ntse dua tas cov tsiaj txhu nruab nrag Huab Tais Tswv Ntuj tau tsim, nws hais rau tus poj niam : “Tiag li, Tswv Ntuj hais tias neb noj tsis tau tas cov ntoo hauv lub vaj li ?”
2 Tus poj niam hais rau tus nab : “Wb noj tau cov txiv ntoo hauv lub vaj.
3 Tsuas tshwj lub txiv tsob ntoo nruab nrab lub vaj, Tswv Ntuj hais tias neb txhob noj, neb tsis kov nws, ntshai tsam neb tuag.”
4 Tus nab hais tus poj niam tias : “Tuag, neb tsis tuag !
5 Vim Tswv Ntuj paub ntsoov, hnub neb noj, neb qhov muag yuav qhib plho, neb yuav zoo li tej tswv ntuj, paub qhov zoo thiab qhov phem.”
6 Tus poj niam pom tias tsob ntoo qab txhiam xws thiab yuav raug qhov muag tag npaud ntshaw tsob ntoo dhau xav paub. Nws de lub txiv los noj thiab pub nws tus txiv nrog nws noj.
7 Nkawd ob leeg qhov muag qhib plho, nkawd paub tias nkawd liab qab. Nkawd muab nplooj ntse los xaws ua ntwg rau nkawd npua
  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 5,12-19
12 Yog li kuj tib yam, vim tib tug neeg, kev txhaum txeem los hauv ntiaj teb, tim txhaum thiaj ploj tuag thiab kev ploj tuag raug txhua tus vim sawv daws txhaum
13 Ti nkaus txoj cai txhaum hauv ntiaj teb, txhaum los ua cas kiam vim tsis muaj txhooj cai
14 Los kev ploj tuag nyab txij As Das rau Mos Xes thiab rau cov txawm tsis tau txhaum plaub li As Das yog nws tus piv txwv rau yav tom ntej
15 Tiam sis koob hmoov tsis zoo li kev txhaum, yog tib leeg txhoj ua tuag tas pab ; Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab Yes Xus Pleev tib leeg txiaj ntsim yim huab ntws lug rau tag zeej tsoom.
16 Tsis tas li, txiaj ntsim tsis zoo li tus ua txhaum, txiav txim rau ib leeg puas tag pab ; lub txiaj ntsim ua coob leej txhaum kom ncaj ncees
17 Yog tias tib tug txhoj, kev ploj tuag sawv kav vim tib leeg, yim huab muaj txiaj ntsim zeeg tshaws txiaj ntsim ncaj ncees yuav sawv kav ciaj sia vim Yes Xus Pleev tus kheej
18 Yog li, tib tug txhoj tas zeej tsoom neeg raug txiav txim ; kuj tib yam vim tib leeg kheej ncaj ncees rau tas zeej tsoom neeg ciaj tau sia.
19 Vim tib leeg cam thawj, ua rau coob leej muaj txhaum ; kuj tib yam vim tib leeg mloog lus ua tau coob leej ncaj ncees.

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 4,1-11
1 Leej Ntuj Plig coj Yes Xus mus hav suab puam kom raug dab phem ntxias.
2 Nws yoo tau plaub caug hnub plaub caug hmo, ua rau nws tshaib nqhis.
3 Tus haub ntxias txav zoj los hais rau nws : “Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, hais rau cov pob zeb no kom txia ua mov !”
4 Nws teb ntua hais tias : “Muaj lus sau tseg : Tsis yog mov nkaus ua tib neeg ciaj sia, tiam sis vim txhua lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj lub ncauj.”
5 Dab phem thiaj coj nws mus hauv lub nroog ntshiab thiab cia nws saum lub ncov ruv tuam tsev txoos,
6 Thiab hais rau nws : “Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, caws qia koj tus kheej lawm hauv ; twb muaj lus sau tseg : Luag yuav txhib nws cov tshiab rau koj, yuav nqa koj ntawm tes ntshai tsam koj taw ntsawm pob zeb.”
7 Yes Xus hais ntsees rau nws : “Tseem muaj lus sau tseg : Koj tsis txhob ntxias koj tus Huab Tais Tswv Ntuj.”
8 Dab phem coj nws mus ntxiv saum ib lub roob siab heev taw qhia tas ntiaj teb no cov teb chaws thiab lawv tej hwj chim,
9 Thiab hais nws tias : “Kuv muab tag tej ntawd pub koj, yog koj pe hawm kuv.”
10 Yes Xus thiaj hais rau nws : “Khiav mus, Xas Tas ! Muaj lus sau tseg : “Kawg Huab Tais koj tus Tswv Ntuj koj yuav hawm, nws tib leeg koj yuav teev.”
11 Dab phem thiaj cia li lawm, cov tshiab txav los thiab lawv tiam nws.


0 commentaires: