COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 20/04/2014HNUB CHIV HLA

Hauj Lwm 10, 34a.37-43

34 Pob Zeb qhib ncauj hais tias :
37 Nej li, nej twb paub ntsoov lo lus tshwm sim thoob Yus Das teb, pib ntawm Nkas Lis Lais txij Zam tshaj lub cim ntxuav tas,
38 Yes Xus Nam Xas Les uas Tswv Ntuj muab Leej Ntuj Plig Ntshiab pleev nws li cas thiab hwj huam, nws hla tuaj ua qhov zoo thiab kho zoo tag tej neeg raug dab phem lem vim Tswv Ntuj nrog nws. 
39 Peb ua tim khawv rau tas txhua yam nws tau ua hauv cov Yus Das thaj chaw thiab nyob Yes Lus Xas Les ; lawv tau txov nws muab dai saum ntoo.
40 Tswv Ntuj tau tsa nws sawv tsees hnub peb thiab pub pom xyeem tau nkaus nws,
41 Tsis tas zooj tsoom, tiam sis rau cov tim khawv Tswv Ntuj tau xaiv tseg thaum ntxov, rau peb, cov tau noj haus nrog nws thaum nws sawv tsees hauv cov tuag los
42 Nws tau ceeb toom rau peb kom mus tshaj rau zeej tsoom thiab ua pov thawj zeem tias nws yog tus Tswv Ntuj tsa los txiav txim rau cov ciaj thiab cov tuag.
43 Tas cov yaj saub ua tim khawv txog tus ntawd : leej twg ntseeg nws, txais kev zam txhaum hauv nws lub npe.”

Psaume : Ps 117, 1.4, 16-17, 22-23
R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

Kos Los Xais 3, 1-4

1 Nej twb nrog Leej Pleev sawv tsees rov los, nrhiav tej yam saum ntuj ub ntawm Leej Pleev chaw zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis ;
2 Yuav tsum txhawj rau tej yam saum ntuj ub tsis yog yam saum daim av.
3 Vim nej tuag lawm, nej txoj sia nkaum nrog Leej Pleev hauv Tswv Ntuj.
4 Thaum Leej Pleev yuav tshwm sim tuaj, nej txoj sia thiab nej yuav nrog nws tshwm sim tuaj muaj hwj chim.


Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu.Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre.
En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire.


Acclamation : Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ !
Rassasions-nous dans la joie
   au festin du Seigneur !
Alléluia.
(1 Co 5, 7-8)

Zam Ntawv Moo Zoo 20, 1-9

1 Tim ib hauv lis piam, ntuj tseem tsaus, Mab Liab Mas Ntas Las cuab ntxov mus tom ntxa, nws pom daim txiag zeb ntawm lub ntxa tshem lawm.
2 Nws tso sas khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim tus Yes Xus hlub. Nws hais rau nkawd : “Lawv thiaj Huab Tais tawm hauv ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm.”
3 Pob Zeb tawm plaws mus thiab lwm tus thwj tim, nkawd mus tom ntxa.
4 Nkawd ob leeg ua ke sas lam mus ; tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb thiab nws xub mus txog tom ntxa
5 Khoov zoj mus xauj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd, tab sis nws tsis chaws mus sab hauv.
6 Xis Moos Pob Zeb lawv nws qab tuaj txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. Nws xam pom cov hlab ntaub nyob ntawd
7 Daim ntaub, daim qhwv taub hau, tsis xyaw cov hlab ntaub ntawd, tiam sis nyob nws ib cag kauv cia nyob ib lub chaw.
8 Lwm tus thwj tim, tus xub tuaj txog tom ntxa, chaws los thiab nws pom nws ntseeg ;
9 Lawv tseem tsis tau to taub ntawv ntshiab tias nws yuav tsum sawv tsees hauv cov tuag los.


Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis.» Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là ; cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. 0 commentaires: