COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 04/05/2014


Chiv 3 Caij Hla

  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 2,14.22b-33
14 Pob Zeb nrog npoj kaum ib leej sawv ntsug tsa suab hais rau lawv : “Neeg Yus Dais thiab cov nyob Yes Lus Xas Les sawv daws, cuab ntsej mloog kuv tej lus, kom nej paub li no :
22 Neeg His Xais Lais, tsa ntsej mloog cov lus no : Yes Xus tus Nas Xos Lais tus neeg uas Tswv Ntuj xaiv rau nej, Tswv Ntuj tau pub nws ua hwj huam yees ntxwv thiab cim nruab nrab ntawm peb, raws li nej tus kheej twb paub,
23 Raws Tswv Ntuj lub hom phiaj npaj tseg, nws raug cov neeg tsis paub cai txhais tes muab nws dai, nej tau txov nws,
24 Yog nws Tswv Ntuj rub sawv tsees dim plaws kev raug ntsaj hauv kev tuag, vim kev tuag tsis muaj peev xwm zaws tau nws cia.”
25 Das Vis twb hais txog nws : “Kuv pom ntsoov Huab Tais ntawm kuv xub ntiag tsis tseg, nws nyob ntawm kuv sab xis kom kuv txhob ntshaus.
26 Vim li, kuv zoo siab heev, kuv tus nplaig seev yees, kuv cev nqaij tso siab lug ruaj nreb,
27 Vim koj yuav tsis tso kuv ntsuj plig hauv tsoom tub tuag, tsis cia koj tus ntshiab tau kev ciab zib.
28 Koj qhia kuv paub kev ciaj sia, koj ntsej muag ua kuv txaus siab.
29 Kwv tij, tej no hais ntsees nej txog yawg koob Das Vis tau ploj zwm av lawm, nws lub ntxa tseem nyob ntawm peb txog hnub no,
30 Nws yog tseem saub thiab paub ntsoov Tswv Ntuj tau cog ib los tseg rau nws, ib lub txiv ntawm nws roj ntsha yuav zaum saum nws theej kiab,
31 Twb yog nws ntxov hais txog Leej Pleev kev sawv lis tsees, tsis tso nws pov tseg rau tsoom tub tuag thiab nws nqaij yuav tsis txawj ciab zib.
32 Tswv Ntuj tsa Yes Xus sawv tsees, peb yog cov tim khawv tag nrho ;
33 Yog Tswv Ntuj txhais xis tsa hlo nws txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ntawm Leej Txiv raws tej lus cog cia, yog nws faib tuaj li nej pom thiab tau hnov no.


  • Zaj nyeem 2 : Ib Pob Zeb Tsab Ntawv 1,17-21
17 Yog nej hu ua Leej Txiv, tus txiav txim raws li nyias tes qav num tsis kws cai thiab nej ua twb zoo hwm thaum nej ua pej kum neeg nyob ntiaj teb,
18 Kom nej paub, tsis yog yam txawj ploj li nyiaj thiab kub yuav txhiv tau nej ntawm kev dog dig yoog nej tej poj yawm tus yam ntxwv,
19 Hos yog Leej Pleev cov ntshav muaj nqes li tus yaj dawb tsis muaj xyeej thiab paug,
20 Npaj tseg puag thaum ntxov ua ntej ntiaj teb tsis tau txawm thiab yam yuav tshwm thaum lub caij kawg vim nej,
21 Vim nws, cov ntseeg Tswv Ntuj paub ntsoov tias tus tsa tau nws sawv tsees ntawm tsoom tub tuag pub koob meej rau nws, xwv nej txoj kev ntseeg thiab kev tso siab ntug ntoob hauv Tswv Ntuj.


  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24,13-35
13 Tib hnub ntawd, ob tug hauv lawv tib pab taug kev mus rau ib lub zos hu ua Es Mas Ws, deb li rau caum ncuas kev ntawm Yes Lus Xas Les.
14 Nkawd tseem sib tham txog tej xwm tau muaj tshwm no.
15 Nkawd tseem sib hais sib tham ua ke, ib sij huam, Yes Xus tus kheej txav los, nws nrog nkawd taug kev.
16 Tab sis nkawd qhov muag zeem tsis tau nws.
17 Nws hais rau nkawd : “Ua cas neb sib tham tej lus no taug kev ?” Nkawd nres zoj ntsej muag ntshaus ntsho.
18 Tus hu ua Kes Os Pas thiaj teb rau nws : “Tsuas koj tib tug nyob Yes Lus Xas Les tsis paub txog tej xwm tshwm tuaj tau ob peb hnub no ?”
19 Nws hais rau nkawd : “Muaj dab tsi ?” Nkawd hais rau nws : “Yam hais txog Yes Xus Nas Xas Les, yog ib tug txiv neej saub muaj hwj huam ua tau hais tau ntawm Tswv Ntuj thiab ntawm tsoom pej xeem,
20 Tim li cas peb cov leej choj thiab cov thawj muab nws coj mus daim ntoo cuam thiab tua tuag.
21 Peb twb vam nws yog tus tuaj cawm His Xais Lais ; hnub no twb yog hnub peb txij tej xwm no tau tshwm tuaj.
22 Thiab ob peb tug poj niam hauv peb tau ua rau peb ceeb tag, lawv sawv ntxov mus tom ntxa,
23 Nrhiav tsis tau nws lub cev lawm, rov los hais tias tau pom ib cov tshiab hais tias nws ciaj sia lawm.
24 Leej puav hauv peb tau mus tom ntxa, ntsib muaj raws li cov poj niam hais, ho lawv laj pom nws.
25 Nws thiaj hais rau nkawd : “Ua cas tsis ntse ua luaj thiab siab ntsws yuav qeeb tag npaud ntseeg txog tej saub tau hais tseg !
26 Puas yog Leej Pleev yuav tsum raug txom nyem thiab chaws mus hauv nws lub koob meej ?”
27 Thiab nws pib qhia txij Mais Xes los rau cov Yaj Saub, tas tej lus piav txog nws hauv Ntawv Ntshiab rau nkawd.
28 Thaum lawv mus txog lub zos nkawd yuav mus, nws ua txuj yuav mus ntxiv.
29 Nkawd cheem nws tias : “Nrog wb nyob, tsaus ntuj lawm thiab hnub twb poob qho.” Nws chaws mus nrog nkawd nyob.
30 Thaum nws nrog nkawd zaum ntawm rooj mov, ib sij huam, nws tuav lub ncuav mov, nws foom hmoov zoo rau, nws muab ntais pub nkawd.
31 Nkawd qhov muag qhib plho thiab nkawd zeem tau nws, tiam sis nws cia li ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm.
32 Nkawd tug hais rau tug tias : “Wb siab tsis kub lug lod, thaum nws tham lus rau wb tom kev, thaum nws piav Ntawv Ntshiab rau wb ?”
33 Tam sim ntawd kiag, nkawd tig loo qab mus Yes Lus Xas Les. Nkawd ntsib pab Kaum Ib thiab lawv cov npawg tab tom sib txoos.
34 Lawv hais tias : “Muaj tseeb tiag, Huab Tais sawv rov los lawm, nws tawm rau Xis Moos pom !”
35 Thiab nkawd piav yam tau tshwm tuaj nyob tom kev tim li cas nkawd thiaj zeem tau nws thaum nws ntais lub ncuav mov.


0 commentaires: