COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 11/05/2014

Chiv 4 Caij Hla
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 2,14a.36-41
14 Pob Zeb nrog npoj kaum ib leej sawv ntsug tsa suab hais rau lawv : “Neeg Yus Dais thiab cov nyob Yes Lus Xas Les sawv daws, cuab ntsej mloog kuv cov lus, kom nej paub li no :
36 Kom His Xas Lais lub tsev paub tseeb tias Tswv Ntuj tau tsa tus Yes Xus nej tau muab dai ntoo cuam no ua Huab Tais thiab Leej Pleev.”
37 Hnov li ntawd ntob nkaus lawv siab, lawv hais rau Pob Zeb thiab lwm cov tshaj xo : “Cov kwv tij, peb yuav ua li cas ?”
38 Pob Zeb hais lawv : “Nej yuav thim xav thiab nej txhua tus los txais cim ntxuav ua Yes Xus Pleev npe zam nej tej txhaum, nej thiaj tau Leej Ntsuj Plig Ntshiab txiaj ntsim.
39 Lo lus cog cia yog rau nej thiab rau nej cov me nyuam thiab rau cov nyob deb, tag rau cov peb tus Huab Tais Tswv Ntuj hu txog.”
40 Tseem tshuav ntau lo lus ntxiv nws caw lawv : “Kom nej txhob yoog txheej neeg plhom no.”
41 Cov los khaws nws tej lus tau ntxuav plig ntxiv tuaj hnub ntawd kws yees peb txhiab tus ntsuj plig.

  • Zaj nyeem 2 : Ib Pob Zeb Tsab Ntawv 2,20b-25
20 Tus txhaum, txawm nej tiv nplawm nej yuav tau txiaj ntsim dab tsi ? Tiam sis tus txawj khuv leej nej tiv kev txom nyem ntawd muaj txiaj ntsim ntawm Tswv Ntuj.
21 Nej raug xaiv los rau qhov ntawd vim Leej Pleev raug tsim txom rau nej thiab ua qauv rau nej kom nej taug nws lw,
22 Nws tus tsis ua ib qho txhaum, tsis pom dag hauv nws lub ncauj hlo ;
23 Raug tsawm los ua twj ywm, raug ntsaj los tsis yws, nws tso siab lug rau tus txiav txim ncaj ncees ;
24 Nws yog tus ris peb tej txhaum saum ntoo nrog nws cev nqaij, kom tuag rau tej txhaum peb ciaj los ncaj ncees, nws cov qhov txhab kho peb zoo hlo.
25 Vim nej zoo li tej yaj poob zoo, tiam sis ziag no, nej rov muaj tswv saib nej ntsuj plig.

  • Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre 2,20b-25
Frères, si on supporte la souffrance en ayant fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu.
C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a jamais commis de péché ni proféré de mensonge : couvert d'insultes, il n'insultait pas ; accablé de souffrances, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à Celui qui juge avec justice.
Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c'est par ses blessures que vous avez été guéris.
Vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous.

Alléluia. Alléluia. Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent : pour elles il a donné sa vie. Alléluia. (cf. Jn 10, 14-15)
  • Zam Ntawv Moo Zoo 10,1-10
1 “Kuv hais tseeb tseeb rau nej, tus tsis nkag ntawm qhov rooj mus hauv lub nkuaj yaj, hos nce lwm qhov chaw mus, tus ntawd tub sab txhav khem.
2 Tus nkag ntawm lub qhov rooj yog tus tswv zov yaj.
3 Tus zov rooj vag qhib qhov rooj rau nws thiab cov yaj hnov nws lub suab, nws tuav cov yaj ib tug zus npe thiab coj lawv tawm sab nraud.
4 Thaum nws coj nws cov yaj tawm, nws mus ua lawv ntej, cov yaj raws nws qab vim lawv paub nws lub suab.
5 Lawv yuav tsis raws tus qhua, lawv yuav khiav deb ntawm nws, vim lawv tsis paub tus qhua lub suab.”
6 Yes Xus hais zaj lus no rau lawv tiam sis lawv tsis to taub yam nws hais txog rau lawv.
7 Yes Xus rov hais dua tshiab : “Kuv hais tseeb tseeb rau nej tias kuv yog cov yaj lub qhov rooj.
8 Cov tuaj dua lawm yog tub sab txhav khem, cov yaj tsis mloog lawv.
9 Kuv li kuv yog lub qhov rooj, leej twg nkag ntawm kuv, nws yuav tau kev dim thiab nkag mus thiab tawm los nrhiav tau tshav zaub.
10 Tus tub sab tsuas tuaj nyiag, kem caj pas thiab ua kom piam sij ; kuv li kuv tuaj kom lawv muaj sia kom ntug ntoob.

Jésus parlait ainsi aux pharisiens : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. » 

0 commentaires: