COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 29/05/2014Tswv Ntuj nce mus saum Ntuj
Zaj 1 : Hauj Lwm 1,1-11

1 Tes Os Fis Los, kuv tau sau thawj cov lus hais tas nrho thaum chiv keeb Yes Xus tau ua thiab qhuab qhia,
2 Mus txog hnub nws raug nqa hlo nws tau hais hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab rau npoj xa lus pab neeg nws xaiv tau,
3 Thaum nws twb raug hiam tas, lawv yog cov nws tus kheej tuaj ntsib tug ciaj ciaj, nrog ntau yam puav pheej puv plaub caug hnub, ua rau lawv pom xyeem thiab hais txog Tswv Ntuj qaum ntuj,
4 Nrog nraim lawv, nws hais ntsees rau lawv kom txhob txav taw ntawm Yes Los Xos Lws Mos, tos ntsoov Leej Txiv lo lus cog cia nej hnov ntawm kuv.
5 Zam muab dej los ntxuav, hos nej yuav muab nej ntxuav hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis ntev hnub saum no.
6 Lawv txawm ua ib ke nug nws hais tias : “Huab Tais, puas yog zim txwv no koj yuav tsa tswv kav His Xais Lais ?”
7 Nws hais rau lawv : “Nej paub tsis tau lub caij nyoog los lub sij hawm Leej Txiv npaj tseg nyob ntawm nws tus kheej,
8 Tiam sis nej yuav txais ib lub hwj huam saum nej tuaj ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab nej yuav ua kuv tim khawv txij Yes Lus Xa Les, Yus Das, Xas Mas Lias thiab mus txog npoo ntiaj teb.”
9 Hais li ntawd tas, lawv ntsia ntsoov, nws tshoom zuj zus ploj hauv twv huab ntawm lawv qhov muag.
10 Lawv tseem pheej ntsia saum ntuj nws mus lawm, ob tug txiv neej hnav tsoos dawb tshwm tuaj rau lawv,
11 Nkawd hais tias : “Neeg Nkas Lis Lais, tim li cas nej yuav sawv ntsia lub ntuj ? Yes Xus tus tshoom ntawm nej dua pem ntuj nws yuav rov tuaj yam nkaus li nej pom nws mus dua pem ntuj.”

Zaj 2 : Es Fes Xos 1,17-23

17 Kom peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev tus Tswv Ntuj Leej Txiv nto koob meej pub tus ntsuj plig thoob tsib thiab mem tau rau nej kom nej paub nws,
18 Qhib nej siab los pom nrog paub kev vam khom nws thiab kev nto koob meej npaum li cas ua cov leej ntshiab cuab tam,
19 Nws lub hwj huam loj npaum li cas rau peb cov ntseeg, tas nrho nws lub zog nws lub peev xwm,
20 Nws nqes tes rau Leej Pleev, tsa tau nkaus sawv tsees ntawm tsoom tuag los zaum ntawm nws sab xis saum txheej ntuj siab,
21 Saum qaum tas txhua tus vaj ntxwv, tej hwj xyeej, hwj chim, hwj huam tej huab tais, nto npe tag nrho tej npe tsis yog hauv tiam neej no xwb, puag fab lwm tiam thiab ;
22 Tas puas tsav yam zwm nws qab xib taws, rau nws pub kom nws ua tas lub koom txoos taub hau,
23 Koom Txoos yog nws lub cev, tau tag nws tej txiaj ntsim puv npo.

Mas Tais Ntawv Moo Zoo 28,16-20

16 Pab kaum ib leeg thwj tim sawv kev mus rau Nkas Lis Lais nyob saum lub roob ntawm Yes Xus tau teem rau lawv,
17 Pom dheev nws, lawv txhos caug ntua pe, tiam sis lawv tseem ua xyem xyav;
18 Txav zoj los, Yes Xus hais rau lawv tias : “Muab tag tej hwj huam saum ntuj thiab saum daim av rau kuv.
19 Nej mus ua kom tas zeej tsoom neeg los ua kuv thwj tim, ntxuav lawv plig hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab npe,
20 Qhuab qhia lawv hwm tag tej kuv tau kom rau nej ; ntawm kuv, kuv niaj hnub nrog nraim nej mus txog thaum lub caij kawg.”
0 commentaires: