Hmoob los Nkws Yas teb

Lus tham pem nrog Hmoob neej Hmoob tsav.

Txawm tias muaj tej txhia Hmoob tsis xav lees thiab tsis xav hlub yus haiv neeg, nyob lub teb chaws twg qog teb chaws ntawd lus hais, ua txuj tsis paub yus lus Hmoob, qiv luag toj ua noj, txais luag tais rau ntxhai li tej laus hais. Teeb meem, vim yus plhis tsis tau ua mab sua, yus lam npuab luag qab tshob tsa luag tw ntxiab. Tiam sis, luag lub ncauj lam tias hlub hos lub siab tuaj pos rhib. Yuav tau txuag yus tej lus, txhob lam taus lam hais : « ua laib lawm ! khes lawm !...» Tej lus hais no twb tsis yog lus hmoob thiab rhuav mab sua lus puas tsuaj tag, tsis hais mab sua lus thiab. Tiam sis, zoo siab tias tseem tshuav tej txhia Hmoob thoob tsib to nrog, tseem txuag zias yus poj koob yawm txwv tus roj tus hneev lub txiaj lub ntsig, tej lus, tej txuj ci, caj ces, kev neej kev tsav, khaws yus lub npe kom txhob poob.
Ob peb lo lus no, yog hais qhib phiaj tham pem nrog Hmoob neej Hmoob tsav, txawm yuav nyob rooj teb twg kom tau kev sib fim, muaj kev sib hu, ntaus xov sib cuag thoob plaws ntiaj teb. Hmoob lub neej, Hmoob tsuas xyeej tsawg tsis xyeej coob, nyob sov zej, ua neej sov siab. Hmoob yim coob teb chaws twg, tub ntxhais yim muaj kev xaiv txij xaiv nkawm, Hmoob kev neej kev tsav yim hlob thiab muaj zog.

Kwv tij neej tsa Hmoob tshiab txom nyem.
 
Tau 2 lub hlis los no, muaj ib pab kwv tij neej tsa Hmoob tuaj poob rau lub teb chaws ze Nkws Yas teb, Fab Kis av. Cov kwv tij neej tsa Hmoob no raug txom nyem 2 yam li no :

1- Lub neej kev nrhiav noj nrhiav haus. Tam sis no, lawv tuaj poob hav zoov hav tsuag, tsis tau muaj hauj lwm dab tsi rau lawv ua. Vim lawv xav tias tuaj txog yuav muaj dej num ua tsis tag. Ib hlis twg lawv yuav tau nyiaj hnub nyiaj hli npaum ub npaum no xa rov qab mus txhawb poj lag tub se. Tiam sis, tsis yog li lawv siab xav. Lawv yuav xeem pheev, xeem cog noob qoob noob tsa thiaj tau mov noj. Tsis tau kev nrhiav ib lub nyiaj qhov twg ces tsis muaj ib lub mov noj. Lawv txhawj loj kawg rau qhov noj qhov haus, xyov yuav tav twg thiaj
yuav muaj mov noj.

2- Nyob siab ntsws lwj ntsuav. Dua ntawm qhov noj qhov haus, siab ntsws khuam ntab khuam ntuv nyob kho siab khuav. Vim lawv 22 leeg tuaj no, muaj 3 khub thiaj tuaj tag txij nkawm xwb. Dua li cov, tus txiv tuaj tshuav poj lag tub se khuam ib sab ntuj deb kev ncua ntev, los tuaj tus niam tseg tus txiv thiab me nyuam ua nas ua noog ib sab ntuj puag teb tom qab.
Tiv kev txom nyem thiaj tau kev vam meej.

Kev tsiv teb tsaws chaw yeej yuav txom nyem ua ntej mam kawm paub luag lus tom qab, npaj tau teb mam nrom noob qoob noob tsa, khwv tu tsiaj puv nkuaj mam muaj nqaij noj txuas pluas…Yuav xub tiv kev txom nyem thiaj tau kev vam meej. Txawm li cas los hais rau kwv tij neej tsa nraum ub nraum no paub kom ua siab loj. Thov sawv daws pab txhawb cov kwv tij neej tsa Hmoob no kom muaj zog tiv dhau lawv koj kev txom nyem thiab kev kho siab. Luag nom tswv twb qhib kev rau lawv tuaj txog chaw.
Luag yeej yuav tso kev dav ib hnub twg rau lawv mus rub lawv tus txij tus nkawm tes los sib cuag, tos tus txheeb tus ze tuaj ua ke. Hnub ntawd, lawv yuav tsis nco txhawj xeeb dab tsi thiab tsis muaj kev kho siab lawm.

Javouhey 05.05.2014 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: