COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 06/07/2014


Chiv 14  Nruab Xyoo A

Ntxaws Has Yias (NKL) 9,9-10

9 Txhis Yoos tus ntxhais luag ntxhi, Yes Lus Sas Les tus ntxhais tsa suab hom khaj, saib koj tus vaj ntxwv tuaj rau koj, yog nws tus ncaj ncees, tus heev thiab tus pluag caij luj, tus thav luj, maum luj tub.
10 Kuv mam txhaws Es Faws Lais lub tsheb rog rau thiab tus nees ntawm Yes Lus Sas Les, rab hneev tua rog yuav txhaws nkaus, nws yuav tshaj kev thaj yeeb rau cov teb chaws, nws kev kav txij ntawm hiav txwv no rau tag hiav txwv thiab txij ntawm niam dej ti puag npoo av.


Paj Lug Tsab Ntawv Rau Cov Los Mas 8,9.11-13

9 Ntawm nej txhob yog cev nqaij nkaus hos Leej Ntsuj Plig, yog tias Tswv Ntuj Ntsuj Plig txawm hauv nej ; leej twg tsis muaj Leej Pleev Ntsuj Plig, tus ntawd tsis nyob hauv nws.
11 Yog Leej Ntsuj Plig tus tsa Yes Xus sawv tsees hauv tsoom tuag nyob hauv nej, tus tsa Leej Pleev hauv tsoom tuag yuav txuas siav rau nej lub cev txawj tuag no vim nws Ntsuj Plig hauv nej.
12 Li ntawd, cov kwv tij, peb tsis tshuav cev nqaij nqe ciaj sia raws cev nqaij,
13 Yog nej ciaj raws cev nqaij, nej kawg tuag ; hos tim Leej Ntsuj Plig nej ua yam hauv lub cev tuag, nej yuav ciaj sia.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8,9.11-13

Frères,
vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair : nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez.


Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du Royaume ! Alléluia. (cf. Mt 11, 25)

Mas Tais Ntawv Moo Zoo 11,25-30

25 Thaum lub caij ntawd, Yes Xus tsa ncauj hais tias : “Kuv qhuas koj Txiv, Huab Tais Tswv Ntuj Tswv Teb, vim koj zais tej ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab txawj ntse, koj qhia rau cov me nyuam yaus ;
26 Tiag Txiv, vim koj pom zoo ua li ntawm koj.
27 Kuv Txiv pub tag txhua yam rau kuv, tsis muaj leej twg paub Leej Tub yog tsis lees Leej Txiv, kuj tsis muaj leej twg paub Leej Txiv yog tsis lees Leej Tub thiab tus Leej Tub tshoj qhia rau nws.
28 Nej cov uas lub nra hnyav thiab txog siav nej tuaj ntawm kuv ces kuv yuav pub nej so.
29 Nej kwv kuv tus quab saum nej thiab mloog kuv vim kuv yog me neeg thiab zoo, nej yuav nrhiav tau lub chaw rau nej ntsuj plig so.
30 Kuv tus quab yooj yim thiab kuv lub nra sib kha.”


En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »0 commentaires: