Hmoob nyob Nkws Yas TebOb Peb Lo Lus Tshaj Xo

Ib tsoom phooj ywg Hmoob,

Muaj ob peb lo lus nrog ib tsoom phooj ywg sawv daws tham. Peb twb tau hais txog cov kwv tij neej tsa Hmoob tuaj poob ze rau ntawm Guyane teb thaum lub peb hlis ntuj 2014 no. Muaj ib txhia lawv nyob tsis taus, vim tshuav poj niam tub se nyob tom qab ua chaw khuam siab. Cov ntawd rov qab mus txog vaj txog tsev lawm.

Tshuav cov yuav ua siab nyob twb tuaj txog chaw lawm. Vim li ntawd, hnub no, cov nom tswv teb chaws ntawd tso neeg tuaj nrog peb tham hais txog kev pab cov yuav nyob :

1-Luag yuav pab cov Hmoob mus txog 6 lub hlis (janvier 2015), kom cov lawv muaj noj haus, muaj chaw kho mob, muaj me ntsis nyiaj siv. Ntawm nyiaj siv, nom tswv tuaj ib nrab hos xav thov tsoom Hmoob nyob sab Guyane tuaj ib nrab, ces ib tug Hmoob tau ib hlis 100 €.
Peb kuj tau teb tias cia nrog kwv tij neej tsa Hmoob tham tag peb thiaj li teb tau ib los meej rau nom tswv tom ntej no.
Tsis tas li ntawd, nom tswv yuav npaj tos cov poj niam tub se ntuj qub qab tuaj kom lawv thiaj dim kev nyuaj siab thiab ua tseej lub neej nyob teb chaws ntawd.

2-Qhov ob : Nom tswv xav tau noob qoob noob loo kom sai sab Guyane mus rau cov kwv tij neej tsa cog. Qhov no yuav tsis nyuaj. Cov Hmoob ua teb sab no kuj tuaj yeem zoo siab mus pab xaiv av thiab nrom noob qoob noob loo sab ub kom lawv lub neej sawv 4-5 xyoos saum no.

3-Qhov kawg, nom tswv kuj caw cov hluas tsis muaj liaj teb ua noj sab no, mus ua noj rau sab ub. Peb zoo siab rau nom tswv txoj kev qhib dav tos peb Hmoob mus tsa lawv lub teb chaws kom fab ua noj sawv li nyob sab Guyane.

Sib ntsib dua lwm tsab ntawv,

Cwj Vuam Chiv  Javouhey 5 juillet 2014


0 commentaires: