COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 10/08/2014

Nruab xyoo  19  A

1 Vaj Ntxwv 19,9a.11-13a

9 Nws tuaj ze ntawm qhov tsua nyob ntawd ib hmos, ua ciav Huab Tais lo lu tuaj rau nws hais nws : “Tim li cas koj nyob ntawm no, Es Lais Hu ?”
11 Nws hais tias : “Tawm mus nyob saum roob ntawm Huab Tais xub ntiag, ua ciav Huab Tais tuaj mus, ib nthwv pa hlob thiab muaj ceem nphau toj roob phua rhe tej zeb tsua ntawm Huab Tais xub ntiag, Huab Tais tsis nrog nthwv pa, dhau nthwv pa, av qeeg, Huab Tais kuj tsis nrog av qeeg.
12 Dhau av qeeg, hluav taws, Huab Tais tsis nrog hluav taws, dhau hluav taws ib lub suab tuaj ntxuj ntxiag.
13 Thaum Es Lais Hu hnov dheev, nws npog nkaus nws ntsej muag hauv nws lub tsho loj, nws tawm plaws nyob ntawm rooj qhov tsua, ua ciav ib lub suab tuaj hais rau nws tias : “Tim li cas koj nyob ntawm no, Es Lais Hu ?”


Los Mas 9,1-5

1 Kuv hais qhov tseeb hauv Leej Pleev kuv tsis dag, kuv nruab siab ua tim khawv rau kuv hauv Leej Ntuj Plig ntshiab
2 Kev tu siab loj heev rau kuv thiab kuv lub siab mob tsis zoo
3 Kuv tuaj yeem ua tus khaum cais deb ntawm Leej Pleev kom pab kuv cov kwv tij, koom cev nqaij
4 His Xais Lais, yog nws tub sau thiab muaj hwj chim, lo lus cog cia thiab txoj cai, kev teev hawm thiab hmoov cog lus yog rau lawv
5 Leej Pleev, nrog lawv cov yawg koob koom cev nqaij, tus siab dua tej, Tswv Ntuj zoo nyiam mus ib txhis, ua li

Mas Tais 14,22-33

22 Nws yuam cov thwj tim nce hauv nkoj tam sid ua nws ntej sab ntug tim ub thaum nws tseem xa npoj neeg.
23 Lub caij nws xa npoj neeg tas, nws nce mus saum roob teev ntuj ib cag. Twb tsaus ntuj lawm, tshuav nws tus kheej tseem nyob ntawd.
24 Lub nkoj twb mus ob peb ncua kev deb ntawm ntug, nplaim dej ntas vim cua ntsawj tom hauv ntej tuaj.
25 Yav kaj ntug, nws taug kev saum nplaim dej tuaj cuag lawv.
26 Cov thwj tim pom dheev nws taug kev saum nplaim dej ua rau lawv ceeb nkaus hais tias nws yog dab, lawv qw thiab tau ntshai kawg.
27 Nws hais rau lawv : “Tso siab, yog kuv, txhob ntshai !”
28 Pob Zeb teb rau nws : “Huab Tais, yog koj no, sim cia kuv taug saum dej tuaj cuag koj.”
29 Nws teb tias : “Tuaj mas !” Pob Zeb nqes plhuav nkoj taug kev saum dej mus yuav txog Yes Xus,
30 Pom cua tshuab ntxiag, ua nws ntshai thiab nws pib tog, nws qw tias : “Huab Tais, cawm kuv os !”
31 Yes Xus xyab loo tes tsawv nkaus nws thiab hais rau nws : “Tus ntseeg me, cas koj ua xyem xyav ?”
32 Nkawd nce hlo hauv nkoj, cua tu nrho lawm.
33 Cov hauv nkoj txhos caug ntua pe nws hais tias : “Koj, tus tseem Tswv Ntuj Leej Tub !”

0 commentaires: