COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 14/09/2014ChIV 24 Nruab Xyoo A Ntoo Cuam Hwj Chim


Ntawv Xam Phaj 21,4b-9

4 Lawv sawv kev ntawm lub Roob Hos taug txoj kev lub hiav txwv tauj thiaj lug Es Dos lub teb chaws, tsoom pej xeem ua siab luv ntawm tog kev.
5 Tsoom pej xeem hais lus twv Tswv Ntuj thiab Mos Xes. Tim li cas nej coj peb nce Mis Txhaws Lais teb kom peb tuag hauv hav suab puam, tsis muaj mov, tsis muaj dej, cas peb ntsuj plig dhuav tej niag mov qias neeg.
6 Huab Tais thiaj xa cov nab tooj kub lug tuaj tiv tsoom pej xeem tom tsoom pej xeem ua coob leej hauv tsoom pej xeem His Xas Lais tuag.
7 Tsoom pej xeem tuaj cuag Mos Xes thiab hais tias : “Peb ua txhaum, peb tau hais lus tsawm Huab Tais thiab koj lawm, koj pab thov Huab Tais lawv nab khiav deb ntawm peb.” Mos Xes thov ntuj rau tsoom pej xeem.
8 Huab Tais hais rau Mos Xes : “Ua ib tug nab kub lug rau koj, muab chob saum tus ntsis cwj, yog tus twg raug tom nws tig ntsia, tus ntawd yuav ciaj.
9 Mos Xes ua ib tug nab tooj muab dai saum tus ntsis cwj, yog nab tom ib tug txiv neej, nws tig mus ntsia tus nab tooj ces nws ciaj.Tsab Ntawv Rau Cov Fis Lis Pos 2,6-11

6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, tsis liam ntsees nrog Tswv Ntuj sib txig.
7 Yug los thooj nkaus li tib neeg, nws cia nws kheej tam zoj tus qhev : nws tus yam ntxwv tam zoj tib neeg,
8 Nws txo nws tus kheej qis yug los ua neeg mloog lus txog qhov tuag, tuag nthi saum ntoo cuam.
9 Vim li, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub koob haum rau nws lub npe tshaj plaws tej npe,
10 Xwv, txhua lub hauv caug nyo nris pe hauv Yes Xus npe tas nrho txheej ntuj saud, ntiaj teb no thiab puag nruab yeeb,
11 Tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais muaj Leej Txiv Tswv Ntuj hwj chim.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2,6-11
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père.

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons : par ta Croix, tu as racheté le monde. Alléluia.

Zam Ntawv Moo Zoo 3,13-17


13 Twb tsis muaj tus twg nce saum ntuj, tsuas muaj neeg Leej Tub tus nqes saum ntuj los.
14 Tam zoj Mos Xes tsa tus nab hauv hav suab puam, neeg Leej Tub kuj yuav tsum raug tsa li ntawd,
15 Kom xwv tus ntseeg nws muaj txoj sia ib txhiab ib txhis.
16 Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb npaum li ntawd, nws thiaj muab nws Leej Tub tus kheej pub rau kom xwv tus ntseeg nws tsis txhob ploj, tiam sis muaj txoj sia nyob ib txhis.
17 Vim Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb kom muab txim rau ntiaj teb, tiam sis ntiaj teb txais txoj kev cawm vim nws.


Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 0 commentaires: