COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 28/09/2014

Chiv 26 Nruab xyoo A

 

 

Es Xes Kias 18, 25-28


25 Nej hais tias Huab Tais txoj kev tsis tsheej, tsev His Xas Lais cuab ntsej mloog ! Kuv txoj kev tsis tsheej los nej txoj tsis tsheej !
26 Thaum tus neeg ncaj thim nws txoj ncaj mus rau txoj nkhaus, nws tuag rau txoj nkhaus ntawd, nws ua rau nws tuag.
27 Thaum tus neeg phem thim txoj phem nws ua los ua qhov yog thiab ncaj ncees, nws ua rau nws tus ntsuj ciaj los.
28 Nws yuav pom nws ciaj vim thim txoj kev npau nws ua, kev ciaj tsis ua nws tuag.

Fis Lis Pos 2,1-11

1 Qhov kev txhawb txhim hauv Leej Pleev, muaj sib pab hauv kev sib hlub, muaj kev koom siab, sib puag npoo,
2 Yuav ua rau kuv zoo siab tsis txawj tag ; kom nej ua li ntawd, txawj sib hlub, koom ib tug ntsuj plig, ua ib pab ib pawg ;
3 Txhob sib cais, txhob khav, hos ua tus me neeg saib luag lwm tus loj dua nej tus kheej,
4 Nyias txhob xav txog nyias tus kheej, hos xav txog tas sawv daws hauv nej,
5 Coj kom tus yees hauv nej ib yam hauv Leej Pleev ;
6 Tus ib txwm nyob txawm ntawm Tswv Ntuj, twb tsis liam tseev kom nrog Tswv Ntuj sib txig.
7 Yug los thooj nkaus tib neeg, nws tus kheej tuaj yeem tam tus qhev, coj tus yam ntxwv tam tus tib neeg,
8 Yug ua tib neeg, nws txo nws tus kheej qis mloog lus txog qhov tuag, tuag kus saum ntoo cuam.
9 Li ntawd, Tswv Ntuj thiaj tsa nws siab dua tej thiab pub koob haum hauv nws npe tshaj plaws tej npe,
10 Xwv, txhua lub hauv caug kawg nyo pe Yes Xus npe tas txheej ntuj saud, ntiaj teb no thiab puag yeeb ceeb,
11 Tas txhua xeem lus lees paub Yes Xus Pleev yog Huab Tais muaj Leej Txiv Tswv Ntuj hwj chim.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2,1-5

Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres.  Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus.


Mas Tais Ntawv Moo Zoo 21, 28-32

28 Yes Xus hais tias : “Nej xav li cas, ib tug neeg muaj ob tug me nyuam, nws txav los hais rau thawj tug : me nyuam, hnub no koj mus tom kuv thaj txiv cawv.
29 Nws txawm teb tias : kuv tsis mus ; me ntsis nws thim xav, nws mus.
30 Tus ntawd kuj hais tib yam rau lwm tus. Tus no teb tias : ua li, Huab Tais, tiam sis nws tsis mus.
31 Leej twg hauv nkawd ob leeg ua li leej txiv siab xav ?” Lawv teb tias : “Thawj tug.” Yes Xus hais rau lawv : “Kuv hais tseeb rau nej, cov sau se thiab cov pog lwj ua nej ntej mus saum qaum ntuj.
32 Zam tuaj ncaj ncees cuag nej, nej tsis kam ntseeg nws, cov sau se thiab cov pog lwj ntseeg nws ; nej twb pom li ntawd nej tsis thim los ntseeg nws.”Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : 'Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne.' Celui-ci répondit : 'Je ne veux pas.' Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit : 'Oui, Seigneur !' et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier ». Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole ; tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. »0 commentaires: