COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 08/03/2015

Chiv 3 Caij 40 B
 
  • Kev Tsiv 20,1-17
1 Tswv Ntuj tsa ncauj hais tas cov lus no :
2 “Kuv yog Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, tus coj koj tawm ntawm Hais Nkws Tos teb, ntawm lub tsev ciaj qhev.
3 Kom txhob muaj lwm cov tswv ntuj rau koj ntawm kuv xub ntiag.
4 Koj tsis txhob txua ib tug mlom twg rau koj txawm yuav yog saum qaum ntuj, hauv daim av los hauv qab thu dej daim av.
5 Koj tsis txhob pe tej ntawd, tsis txhob tiam lawv, vim kuv, koj tus Huab Tais Tswv Ntuj, yog Tswv Ntuj muaj khib, nco ntsoov phaj txiv tus txhaum txog rau phaj tub mus txog phaj peb thiab phaj plaub cov uas ntxub kuv.
6 Hos kuv ua ncaj ncees rau txhiab tawm leej cov hlub kuv thiab cov mloog kuv lus qhia.
7 Koj tsis txhob muab koj tus Huab Tais Tswv Ntuj npe mus lem, vim Huab Tais yuav tsis pom zoo rau tus muab nws npe mus lem.
8 Nco ntsoov tseev kom hnub xas npas nws ntshiab huv.
9 Koj leg qav num rau hnub, ua kom tag koj tej hauj lwm.
10 Hnub xya hnub xas npas cia rau koj tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj txhob ua hauj lwm thiab koj tub, koj ntxhais, koj tub txib, koj ntxhais txib, koj cov tsiaj thiab tus pej kum neeg hauv koj tej nroog.
11 Vim Huab Tais muab rau hnub ua lub ntuj, daim av, lub hiav txwv thiab txhua yam nyob hauv, hnub xya nws so, nws thiaj foom koob hmoov rau hnub xya thiaj xwb tim ntshiab huv.
12 Koj yuav hwm koj niam thiab koj txiv, koj thiaj yuav nyob ntev dhawv saum av luaj uas koj tus Huab Tais Tswv Ntuj muab pub rau koj.
13 Koj txhob tua neeg.
14 Koj txhob ua plees ua yis.
15 Koj txhob ua tub sab.
16 Koj txhob dag liam rau luag tej.
17 Koj txhob ntshaw tus puag ncig lub vaj tse, txhob ntshaw tus puag ncig poj niam, tus tub txib, tus ntxhais txib, tus nyuj los tus luj tag nrho luag teej tug.”
  • 1 Kos Lis Nthos 1,22-25
22 Cov Yus Das tsuas tseev tej cim, hos cov Hes Las nrhiav zaj thoob tsib,
23 Peb li, peb tshaj Leej Pleev tus luag muab dai, ntawd yog kev poob tsim rau cov Yus Das, kev vwm rau cov pej kum neeg,
24 Tiam sis rau cov ntuj tshoj, txawm neeg Yus Das, neeg Hes Las, Leej Pleev yog Tswv Ntuj hwj huam thiab Tswv Ntuj zaj thoob tsib ;
25 Vim Tswv Ntuj zaj vwm thoob tsib tshaj tib neeg thiab Tswv Ntuj zaj tais caus heev tshaj tib neeg.
  • Zam 2,13-25
13 Twb ze cov Yus Das lub hmoov hla, Yes Xus nce mus Yes Lus Xas Les.
14 Nws ntsib nyob hauv tuam tsev teev ntuj cov muag nyuj, yaj thiab nquab, cov pauv nyiaj tseem zaum caws vos,
15 Nws xuas hluas ua tau ib rab nplawm caum yaj thiab nyuj thiab cov pauv nyiaj tawm hauv tuam tsev, nchuav tej txiaj thiab ntxeev lawv tej rooj,
16 Nws hais rau cov muag nquab : “Tshem tej ntawd ntawm no, txhob muab kuv txiv lub tsev ua ib lub tsev khw.”
17 Nws cov thwj tim thiaj ras dheev tias muaj lus sau tseg : “Kev tshua koj lub tsev kub kuv ua hluav.”
18 Cov Yus Das teb nws tias :“Qhia rau peb lub cim twg koj thiaj ua tej ko ?”
19 Yes Xus teb thiab hais rau lawv : “Txawm nej rhuav lub tuam tsev no, peb hnub kuv tsa nws sawv tseem.”
20 Cov Yus Das thiaj hais : “Kam plaub caug rau xyoo thiaj txhim tau lub tuam tsev no, es peb hnub koj yuav tsa tau nws sawv ?”
21 Lub tuam tsev nws hais yog nws lub cev ntaj ntsug.
22 Thaum nws sawv tsees hauv tsoom tuag, nws cov thwj tim thiaj nco txog tej nws hais no, ua lawv ntseeg cov lus sau hauv ntawv Yes Xus tau hais.
23 Vim nws nyob Yes Lus Xas Les thaum ua lub Hmoov Hla, muaj coob leej pom tej cim nws ua, lawv ntseeg hauv nws npe ;
24 Yes Xus tus kheej tsis ntseeg lawv vim nws paub lawv tas,
25 Nws tsis ntshaw kom muaj tus ua pov thawj ntawm tib neeg nws tus kheej, vim nws twb paub yam nyob hauv tib neeg.


TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: