COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 15/03/2015

Chiv 4 Caij 40 B

  • 2 Xwm 36,14-16.19-23
14 Tag cov thawj leej choj thiab haiv neeg rau siab ntso ua txhaum tam li tej teb chaws kev luab tsuab, lawv ua qias Tswv Ntuj lub tsev nws ua tau ntshiab huv nyob Yes Lus Xas Les.
15 Lawv cov yawg koob tus Huab Tais Tswv Ntuj cuab ntxov xa nws cov tub xo tuaj qhuab lawv vim nws khuv leej nws haiv neeg thiab nws lub chaw nyob.
16 Tiam sis lawv puam chawj Tswv Ntuj cov tub xo thuam nws cov lus thiab hnyos nws cov saub txog txij Huab Tais chim heev rau nws haiv neeg tsis muaj tug zoo.
19 Lawv hlawv Tswv Ntuj tsev thiab rhuav Yes Lus Xes Les ntsa yeej, rho taws hlawv tej vaj loog tsoo tej cuab yeej muaj nqes kom puas tsuaj.
20 Cov dim tsis raug ntaj, vaj ntxwv muab cab tag rau Npas Npis Los mus ua nws thiab nws tej tub ki cov tub qhe txog kiag cov Fas Las sawv los kav.
21 Huab Tais lo lus tshwm sim raws li Yes Les Mias tau tsa ncauj hais txog thaum lub teb chaws kho tag nws xya caum xyoo xas npas, caij nyoog nws ua puas kev caiv xas npas.
22 Xyoo ib cov Fas Las tus vaj ntxwv Kos Les sawv kav kom xwv Huab Tais lo lus tshwm sim raws li Yes Les Mias tsa ncauj hais : Huab Tais tshoj Kos Les Fas Las tus vaj ntxwv ntsuj plig, nws tsa ncauj tshaj thoob plaws nws lub teb chaws thiab sau tseg :
23 Kos Les cov Fas Las tus vaj ntxwv hais li no : Huab Tais Tswv Ntuj saum ntuj muab cov teb chaws saum daim av rau kuv, nws tau txib kom kuv txhim ib lub tsev rau nws nyob Yes Lus Xas Les ntawm Yus Das, nej leej twg yog nws haiv neeg, cia li mus Huab Tais nws tus Tswv Ntuj nrog nws.
  • Es Fes Xos 2,4-10
4 Li ntawd, Tswv Ntuj kev khuv leej loj heev, vim nws kev hlub loj nws thiaj hlub peb,
5 Tos peb tuag nthi vim peb tej txhaum, los nws ua peb ciaj nrog Leej Pleev ; txoj hmoo ua nej thiaj muaj kev cawm,
6 Ua ke sawv tsees los, ua ke zaum nrog Leej Pleev saum qaum ntuj,
7 Kom qhia tau rau lwm tiam neej nws lub txiaj ntsim hlub peb tsis txawj kawg hauv Leej Pleev Yes Xus.
8 Txoj koob hmoo ua nej thiaj muaj kev cawm vim qhov ntseeg, tsis tim nej hos Tswv Ntuj txiaj ntsim,
9 Tsis tim ib qho dej num, xwv tsis muaj tus yuav khav.
10 Peb yog yam nws tsim, xwb tim tsim hauv Leej Pleev Yes Xus rau yam num zoo uas Tswv Ntuj xub npaj tseg rau peb yoog.

  • Zam 3,14-21
14 Tam zoj Mos Xes tsa tus nab hauv hav suab puam, neeg Leej Tub kuj yuav tsum raug tsa li ntawd,
15 Kom xwv tus ntseeg nws muaj txoj sia ib txhiab ib txhis.
16 Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb npaum li ntawd, nws thiaj muab nws Leej Tub tus kheej pub rau kom xwv tus ntseeg nws tsis txhob ploj, tiam sis muaj txoj sia nyob ib txhis.
17 Vim Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb kom muab txim rau ntiaj teb, tiam sis ntiaj teb txais txoj kev cawm vim nws.
18 Leej twg ntseeg nws tsis raug txiav txim ; tus tsis ntseeg twb raug txim lawm, vim nws tsis ntseeg Tswv Ntuj Leej Tub tus kheej npe.
19 Kev txiav txim yog li no : qhov pom kev tuaj hauv ntiaj teb, tiam sis tib neeg ntshaw kev tsaus ntuj tshaj qhov pom kev vim lawv cov dej num phem.
20 Tus ua phem kam ntxub qhov pom kev, tsis kam tuaj cuag qhov pom kev tsam tau hais nws tes dej num tawm ;
21 Tus ua yam tseeb nws tuaj cuag qhov pom kev qhia nws tes dej num tawm vim yog dej num hauv Tswv Ntuj.”


TP Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: