COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 03/05/2015

Chiv 5 Hla Xyoo B

Hauj Lwm 9,26-31
26 Tuaj txog Yes Lus Xas Les, nws txhawm mus fim cov thwj tim, tas sawv daws ntshai nws thiab ntseeg tsis tau tias nws yog thwj tim.
27 Npas Nas Npas thiaj coj nws mus rau npoj tshaj xo thiab piav rau lawv li cas nws tau pom Huab Tais tom kev thiab tau hais lus rau nws thiab nws tau ua Yes Xus npe qhuab qhia nyob Das Mas Kos.
28 Ces nws nrog lawv mus los nyob Yes Lus Xes Les ua Huab Tais npe qhuab qhia,
29 Nws nrog cov Hes Las hais thiab tham, tiam sis lawv nrhiav kev ua kom nws ploj.
30 Ces cov kwv tij paub, lawv thiaj coj nws mus Kais Xas Lais thiab Tas Xos.
31 Lub Koom Txoos nyob thaj yeeb thoob plaws Yus Dais, Nkas Lis Lais thiab Xas Mas Lais hlob tuaj thiab hwm Huab Tais thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab kev txhawb txhim ua rau nws huam vam.

1 Zam 3,18-24

18 Cov me nyuam, txhob lam hlub hauv lo lus thiab ntawm lub ncauj hos hauv tes num thiab qhov tseem,
19 Tej ntawd ua peb paub tias peb yog qhov tseem thiab peb lub siab yuav tus yees ntawm nws,
20 Tab txawm peb lub siab yuav liam tau peb los Tswv Ntuj dav tshaj peb lub siab thiab nws paub tag,
21 Cov zoo hlub, txawm peb lub siab liam tsis tau peb los peb tso siab lug rau Tswv Ntuj,
22 Thiab yog peb thov peb yuav tau txais ntawm nws vim peb txuag nws tej lus qhia thiab peb ua li nws pom zoo,
23 Thiab tej no yog nws lo lus qhia, xwv peb ntseeg hauv nws Leej Tub Yes Xus Pleev lub npe thiab kom peb sib hlub li nws lo lus qhia tseg rau peb,
24 Thiab tus khaws nws tej lus qhia txawm hauv nws thiab nws hauv tus ntawd thiab peb paub li no tias nws txawm hauv peb, hauv Leej Ntuj Plig uas nws pub rau peb.

Zam Ntawv Moo Zoo 15,1-8

1 “Kuv yog tseem tsob txiv cawv, kuv Txiv yog tswv cuab.
2 Tus ceg hauv kuv tsis txi txiv, nws yuav muab txiav, tus txi txiv, nws yuav tu kom yim huab txi txiv ntau.
3 Nej twb huv lawm vim lo lus kuv hais nej,
4 Kom nej txawm hauv kuv cuag li kuv hauv nej, tib yam tus ceg yuav txi tsis tau txiv nws kheej yog tsis txawm ntawm tsob txiv, kuj tib yam ntawd yog nej tsis txawm hauv kuv.
5 Kuv yog tsob txiv nej yog cov ceg, tus txawm hauv kuv thiab kuv hauv nws, tus ntawd txi txiv ncw hna, dua kuv lawm nej tsis muaj peev xwm ua dab tsi.
6 Yog tus tsis txawm hauv kuv, yuav raug txhem pov tseg li tus ceg yuav qhuav, yuav sau ua ke pov hauv hluav taws thiab yuav kub hnyiab.
7 Yog nej txawm hauv kuv thiab kuv cov lus txawm hauv nej, yog nej ntshaw nej thov ces yuav tsheej xeeb rau nej.
8 Kuv Txiv yuav nto koob meej hauv tej ntawd, xwv kom nej txi txiv ncw thiab nej ua kuv cov thwj tim.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,1-8
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne,
et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi,
mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l’enlève ;
tout sarment qui porte du fruit,
il le purifie en le taillant,
pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi.

Moi, je suis la vigne,
et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi,
il est, comme le sarment, jeté dehors,
et il se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse,
on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez,
et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père,
c’est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples. »
Acclamons la Parole de Dieu.

TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: