COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 12/04/2015

Chiv  2  Caij  Hla

Hauj Lwm 4,32-35
32 Txoos npoj ntseeg ua tib lub siab thiab tib tug ntsuj plig, tsis muaj tus yuav hais tias nws cuab tam rau nws tus kheej, tas sawv daws ua ib ke.
33 Npoj tshaj xo ua tim khawv loj tas nrho txog Huab Tais Yes Xus kev sawv rov los, muaj txiaj ntsim loj heev saum lawv txhua leej.
34 Tsis muaj tus pluag hauv lawv li, vim cov muaj liaj teb thiab vaj tse muab muag coj tus nqe muag tuaj,
35 Muab tso ntawm npoj tshaj xo xub ntiag tau faib rau txhua tus ntshaw kom muaj.

1 Zam 5,1-6
1 Leej twg ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, nws txhawv ntawm Tswv Ntuj ; leej twg hlub tus ua tau txhawv, kuj hlub tus txhawv hauv nws los.
2 Yog tias peb hlub Tswv Ntuj thiab ua raws li nws lo lus qhia, peb yuav txawj hlub Tswv Ntuj cov me nyuam.
3 Tswv Ntuj kev hlub yog kom peb txuag nws lo lus qhia thiab nws lo lus qhia tsis hnyav.
4 Txhua yam txhawv hauv Tswv Ntuj yeej tag nrho lub sim ceeb thiab kev yeej uas yeej tag lub sim ceeb yog peb txoj kev ntseeg.
5 Leej twg tus yeej lub sim ceeb tsuas kawg tus ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub ;
6 Yog nws, Yes Xus Pleev, tus tuaj ntawm dej thiab ntshav, tsis kawg dej nkaus xwb, hos dej thaib ntshav thiab Leej Ntsuj Plig ua tau pov thawj vim Ntsuj Plig yog qhov tseem tiag.

Zam Ntawv Moo Zoo 20,19-31
19 Hnub chiv lis piam thaum tsaus ntuj, tej qhov rooj ntawm cov thwj tim lub chaw kaw nti, vim qhov ntshai cov Yus Dais ; Yes Xus tuaj sawv ntsug hauv nruab nrab, nws hais rau lawv : “Kev thaj yeeb rau nej.”
20 Hais li tas, nws thws zoj tej tes thiab phab tav rau lawv, ua rau cov thwj tim zoo siab heev tau pom Huab Tais.
21 Nws hais ntxiv rau lawv : “Kev thaj yeeb rau nej ! Tam zoj Leej Txiv xa kuv, kuv thiab kuv yuav xa nej.”
22 Hais li tas, nws tshuab zoj thiab hais rau lawv : “Txais Ntsuj Plig Ntshiab,
23 Cov twg nej zam lawv tej txhaum, lawv yuav tau kev zam, cov twg nej tseg lawv yuav nyob rawv.”
24 Tos Mas ib tug hauv pab kaum ob, muaj npe hu ua Dis Dws Mos, tsis nrog lawv thaum Yes Xus tuaj.
25 Lwm cov thwj tim hais rau nws : “Peb twb pom Huab Tais lawm !” Nws hais rau lawv : “Yog kuv tsis pom lub qhov txhab hauv nws tes thiab cev kuv ntiv tes rau lub qhov txhab thiab cev kuv tes rau nws phab tav, kuv tsis lam ntseeg.”
26 Yim hnub tom qab, nws cov thwj tim tseem nyob ntawd thiab Tos Mas nrog lawv ua ke, tej qhov rooj kaw nti, Yes Xus tuaj sawv ntsug hauv nruab nrab, nws hais : “Kev thaj yeeb rau nej.”
27 Thiab hais rau Tos Mas : “Cev koj ntiv tes ntawm no ntsia kuv cov tes thiab cev koj tes rau kuv phab tav txhob ua tus tsis ntseeg, ua tus ntseeg.”
28 Tos Mas teb rau nws : “Kuv tus Huab Tais thiab kuv tus Tswv Ntuj.”
29 Yes Xus hais rau nws : “Vim koj pom kuv koj ntseeg, hmoov zoo cov ntseeg txawm lawv tsis tau pom.”
30 Yes Xus tseem ua ntau lub cim ntxiv ntawm cov thwj tim tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no.
31 Sau cov no xwv kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev Tswv Ntuj Leej Tub xwv cov ntseeg nej muaj sia hauv nws lub npe.


Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,19-31
C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient :
« Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux.
Il dit :
« La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

– Acclamons la Parole de Dieu.

0 commentaires: