COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 17/05/2015


Chiv 7 Caij Hla
Hauj Lwm 1, 15-17.20a.20c-26

15 Hauv hnub nyoog ntawd, Pob Zeb sawv tsees nruab nrab ib npoj kwv tij kwv yees ib puas nees nkaum leej, nws hais tias :
16 Kwv tij, tej Ntawv sau yuav tsum tsheej xeeb raws li Leej Ntuj Plig Ntshiab ua Das Vis lub ncauj hais txog Yus Das, tus coj kev ntes Yes Xus,
17 Yeej xam nws nrog peb muaj feem xyuam ntawm txoj kev tiam no.
20 Twb sau tseg hauv cov Nkauj Seev tias: cia kom nws lub loog nqha nrig txhob muaj neeg nyob thiab cia nws txoj num rau lwm tus khaws.
21 Yuav tsum kom ib tug txiv neej los nrog peb, puag thaum Huab Tais Yes Xus tau mus los nruab nrab hauv peb,
22 Txij li Zam lub cim ntxuav txog hnub luag nqa hlo nws ntawm peb mus lawm, ua tim khawv txog Yes Xus kev sawv rov los nrog peb cov no.”
23 Txawm coj tau ob leeg, Yos Xes lub xeem Npas Xas Npas, tseem hu ua Yus Tos, thiab Mas Thias.
24 Lawv thov ntuj hais tias: “Huab Tais, koj paub sawv daws siab, koj qhia nkawd ob leeg leej twg tus koj xaiv,
25 Los sawv lub chaw tub txib tshaj xo no uas Yus Das muab xyeeb xuas kab mus rau nws tus kheej lub chaw.
26 Lawv txawm muab nkawd los twv, hmoov rho tau Mas Thias, nws thiaj nkag nrog npoj kaum ib leeg tshaj xo.

1 Zam 4, 11-16

11 Cov ntxim hlub, Tswv Ntuj hlub peb cuag li, peb yuav tsum ib leeg hlub ib leeg thiab.
12 Tsis muaj leej twg tau pom dua Tswv Ntuj; yog peb ib leeg hlub ib leeg, Tswv Ntuj thiaj txawm hauv peb thiab nws kev hlub tiav log tag hauv peb.
13 Li no, peb paub tias peb txawm rau hauv nws thiab nws hauv peb, vim nws pub nws tus Ntsuj Plig rau peb,
14 Thiab peb pom ntsoov thiab peb ua tim khawv tias Leej Txiv xa Leej Tub tuaj ua tus cawm lub sim ceeb.
15 Leej twg lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, Tswv Ntuj txawm hauv nws thiab nws hauv Tswv Ntuj, 
16 Peb twb paub thiab peb ntseeg tus hlub uas Tswv Ntuj pub rau peb.

Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.

Zam Ntawv Moo Zoo 17,11b-19

11 Kuv tsis nyob hauv lub sim ceeb, kuv tuaj cuag koj, lawv tseem nyob hauv lub sim ceeb. Leej Txiv Ntshiab, txuag lawv hauv koj lub npe uas koj pub rau kuv, kom lawv ua tib leeg tam li wb.
12 Thaum kuv tseem nrog lawv nyob, kuv txuag lawv hauv koj lub npe koj tau pub rau kuv thiab kuv zov zos kom lawv ib tug txhob ploj, tshuas kawg tus tub poob zoo kom xwv ntawv sau tiav log.
13 Ziag no, kuv los cuag koj, kuv hais li ntawd hauv lub sim ceeb kom xwv lawv muaj kuv kev kaj siab puv npo hauv lawv.
14 Kuv muab koj lo lus rau lawv, ces lub sim ceeb ntxub lawv vim lawv tsis yog lub sim ceeb lawm ib yam li kuv tsis yog lub sim ceeb lawm.
15 Kuv tsis thov kom koj rho lawv hauv lub sim ceeb, hos thov koj txuag lawv ntawm tus phem.
16 Lawv tsis yog lub sim ceeb lawm ib yam kuv tsis yog lub sim ceeb.
17 Thov kom lawv ntshiab si vim qhov tseeb, tseeb yog koj lo lus.
18 Cuag li koj xa tuaj hauv lub sim ceeb, kuv xa lawv rau hauv lub sim ceeb thiab.
19 Kuv ua kom kuv ntshiab si rau lawv, xwv kom lawv ntshiab si vim qhov tseeb.


Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 11b-19
En ce temps-là,
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint,
garde mes disciples unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux,
je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
sauf celui qui s’en va à sa perte
de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi,
je parle ainsi, dans le monde,
pour qu’ils aient en eux ma joie,
et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole,
et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi je n’appartiens pas au monde.
Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,
mais pour que tu les gardes du Mauvais.
Ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité :
ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »


TP. Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: