COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 24/05/2015


Leej Ntuj Plig Nqes Los
Hauj Lwm 2,1-11

1 Nto lub caij nyoog tsib caug hnub, lawv sawv daws tseem ua ke nyob tib lub chaw,
2 Lawv tseem zaum caws vos, ib sij huam, nroo ntws saum ntuj tuaj tam zoj ib nthwv cua ntsawj muaj ceem yim pliag thoob plaws lub tsev ;
3 Tshwm plaws tej ntshua lus li tus nplaim taws faib zoj tsaws ntua saum lawv ib leeg ib ntshuas,
4 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyab yees sawv daws tag nrho, lawv cia li hais tau lwm xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub lawv hais,
5 Cov Yus Dais hwm ntuj hauv tas cov teb chaws hauv qab ntuj uas nyob Yes Lus Xas Les,
6 Lub suab ntawd nrhoo tuaj, npoj neeg sib sau vij vog yoob tag vim nyias hnov lawv hais nyias xeem lus.
7 Ua lawv qhuas thiab ceeb tas hais tias: “Uag, cov no tsis yog cov hais xeem lus Nkas Lis Lais lod ?
8 Ua cas peb ho hnov nyias xeem lus li nyias lub keeb yug nyias ?
9 Neeg Pas Tos, Mes Dos, Es Las Mis, cov nyob Mes Xos Pos Tas Mias, Yus Dais, Kas Pas Dos Xias, Poos Tos thiab As Xias,
10 Fus Nkias, Pas Fus Lias, Hais Nkws Tos thiab cheeb tsam Lis Npias puas Kws Les Nes thiab neeg Los Mas,
11 Neeg Yus Dais thiab cov los ntseeg tshiab, cov Khes Tes, cov As Las Npes, peb hnov lawv hais peb xeem lus qhuas Tswv Ntuj tej hwj huam.”

Nkas Las Tais 5,16-25

16 Kuv hais tias, yog nej mus taug Leej Ntuj Plig, nej yuav tsis ua li cev nqaij kev ntshaw lawm.
17 Vim cev nqaij kev ntshaw tiv Leej Ntuj Plig thiab Leej Ntuj Plig tiv cev nqaij, nkawd sib nyom, xwv nej thiaj ua tsis tau raws li nej siab xav.
18 Yog nej cia Leej Ntuj Plig coj nej, ces txoj cai tsis khoo nej.
19 Cev nqaij tes num kawg yog : lwj liam, vuab tsuab, plhom plees,
20 Hwm dab, fiv dab, sib ntxub, sib nyom, sib khib, kev npau, sib twv, sib tawg, sib cais,
21 Sib txhav, quav cawv, ua dev ua npua tej yam li ntawd, kuv hais nej, kuv ceeb toom tias cov ua li ntawd yuav tsis tau txais Tswv Ntuj qaum ntuj.
22 Hos Leej Ntuj Plig tug yog kev hlub, zoo siab, thaj yeeb, siab ntev, siab zoo, txawj xav, ua neeg ntseeg,
23 Nqee mos nyoos, tswj yus kheej, yuav tiv tej ntawd tsis yog cai;
24 Cov nrog Leej Pleev muab cev nqaij ntsia ntho ntoo cuam nrog tej kev ntshaw kev xav,
25 Yog peb ciaj rau Leej Ntuj Plig, peb kuj mus taug Leej Ntuj Plig;

Alléluia. Alléluia.
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour !
Alléluia.

Zam Ntawv Moo Zoo 15,26-27 ; 16,12-15

26 Thaum kuv xa tus tiv thaiv ntawm kuv Txiv tuaj txog rau nej, tus Ntsuj Plig tseeb ntawm kuv Txiv tuaj txog, nws yuav ua tim khawv txog kuv.
27 Ces nej yuav ua ib co tim khawv, vim nej tau nrog kuv puag thaum chiv keeb.”
12 Kuv tseem tshuav ntau yuav hais nej, tiam sis nej nres tsis taus tam sis no.
13 Thaum tus Ntsuj Plig tseeb ntawd tuaj txog, nws yuav coj nej rau qhov tseeb tag nrho, nws yuav tsis muab nws kheej los hais, ho yuav hais tas nrho tej nws hnov, nws yuav tshaj txog tej yam yuav tuaj rau nej.
14 Tus ntawd yuav cav lus qhuas kuv vim nws yuav muab kuv tug tshaj rau nej.
15 Tas txhua yam Leej Txiv muaj yog kuv tug, vim li kuv thiaj hais tias nws yuav muab kuv tug los tshaj rau nej.


Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,26-27 ; 16,12-15

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Quand viendra le Défenseur,
que je vous enverrai d’auprès du Père,
lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »


TP Cwj Vuam Chiv

 

0 commentaires: