COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 21/06/2015

Chiv 12 Nruab Xyoo B
 Yob 38,1.8-11

1 Huab Tais teb Yob hauv nruab nrab cua daj cua dos hais tias:
8 Nws muab ob sab ntsa thaiv nkaus thaum hiav txwv txhawv yaws hauv nruab thiab los.
9 Thaum kuv muab niam oob ua nws daim tsoos, twv huab ua ntaub npua;
10 Muab ciam los cais nws, muab ntsuas phoo xauv ob sab ntsa.
11 Kuv hais tias: koj tsuas tuaj txij li no txhob dhau, koj ua nplaim dej khav cuam tau ntawm no.

2 Kos Lis Nthos 5,14-17

14 Vim Leej Pleev kev hlub tuav peb, pom li ntawd, ib tug tuag nthi rau tag sawv daws, ces vim sawv daws tuag;
15 Nws thiaj tuag rau sawv daws xwv cov ciaj txhob ciaj rau lawv kheej hos rau tus tuag nthi thiab sawv tsees ciaj rau sawv daws.
16 Yog li, txij ziag no peb tsis paub leej twg raws li cev nqaij lawm, txawm peb paub Leej Pleev raws li cev nqaij los ziag no peb tsis paub lawm,
17 Li ntawd, leej twg nyob hauv Leej Pleev txawm dua tshiab lawm, tus qub twb dua toj, txawm dua ib tug tshiab lawm.


Mos Kos Ntawv Moo Zoo 4,35-41


35 Hnub ntawd, yav tsaus ntuj, Yes Xus hais rau cov thwj tim: “Peb hla lawm sab ntug tid.”
36 Ces lawv tso npoj neeg tseg, lawv coj nws nrog lawv caij nkoj mus, lwm cov nkoj nrog nws ua ke.
37 Tuaj ib nthwv cua khaub zig hlob heev, nplaim dej nphau nphwv saum lub nkoj, tshuav nyab nkoj.
38 Nws tseem rau ncoo tsaug zog nram tw nkoj ; lawv tsa nws thiab hais nws tias: “Xib Hwb, koj tsis txhawj lod, peb ces tas li ?”
39 Nws tsim los, nws cheem nkaus cua thiab hais rau hiav txwv: “Tswm seeb, tsum.” Cua tu nrho, cia li ntsiag to.
40 Nws hais rau lawv: “Tim li cas nej ntshai, nej tsis ntseeg li lod ?”
41 Lawv yim ntshai loj, ces lawv sib hais zom zaws tias: “Nws yog leej twg, cua thiab hiav txwv ho mloog nws ?”


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4,35-41

Toute la journée,
Jésus avait parlé à la foule.
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :
« Passons sur l’autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,
dans la barque,
et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la barque,
si bien que déjà elle se remplissait.
Lui dormait sur le coussin à l’arrière.
Les disciples le réveillent et lui disent :
« Maître, nous sommes perdus ;
cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :
« Silence, tais-toi ! »
Le vent tomba,
et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
N’avez-vous pas encore la foi ? »
Saisis d’une grande crainte,
ils se disaient entre eux :
« Qui est-il donc, celui-ci,
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

0 commentaires: