COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 05/07/2015


Chiv 14 Nruab Xyoo B

Yaws Hes Kes (EXK) 2,2-5

2 Ib tug pa ntsawv tuaj hauv kuv li nws hais rau kuv, ces nws ua kuv sawv tsees tau saum kuv ob txhais taw, ces kuv hnov tus hais rau kuv,
3 Nws hais rau kuv: “Neeg leej tub, kuv xa koj mus cuag His Xas Lais cov tub ki, mus cuag cov haiv neeg cam thawj, lawv cav kuv hos lawv cov yawg sawv tiv kuv txog ntua hnub no,
4 Tej tub ua ntsej muag dub txig lub siab tawv qhi, kuv xa koj mus cuag lawv, koj hais rau lawv: Huab Tais Tswv Ntuj hais li no:
5 Saib lawv mloog los lawv yuav kwv hlo vim lawv yog ib tse neeg cam thawj, lawv yuav paub tias ib tug saub nyob nruab nrab hauv lawv.”

2 Kos Lis Nthos 12,7-10

6 Txawm yog kuv saib kuv muaj nqe los tsis yog kuv yuav khav, hos kuv hais qhov tseeb ; kuv yuav tsum cheem ntshai tsam muaj tus saib kuv loj tshaj qhov nws pom kuv thiab hnov kuv hais,
7 Thiab vim qhov tshwm plaws tseem ceeb ntawd, kom kuv txhob tau kev khav theeb, ib tug pos chob nkuav hauv kuv nqaij, xas tas tus tshab xo tos ntsoov nkaug kuv kom kuv txhob tau khav.
8 Kuv thov peb lwm Huab Tais rau qhov ntawd kom muab txav deb kuv,
9 Tiam sis nws hais rau kuv : Kuv lub txiaj ntsim xwb txaus rau koj, lub hwj huam yuav tsheej xeeb hauv qhov zog tab, kuv yim muaj nqes rau kuv lub zog tab, xwv Leej Pleev hwj huam thiaj txawm hauv kuv.
10 Li ntawd, kuv txaus siab hlo hauv kuv zog tab, raug thuam, raug quab yuam, raug tsim txom thiab txais kev txhawj xeeb vim Leej Pleev ; thaum kuv zog tab kuv thiaj heev.


Mas Kos Ntawv Moo Zoo 6,1-6

1 Yes Xus tawm ntawd mus, nws rov los ntawm nws thaj chaw, nws cov thwj tim caum nws qab.
2 Txog xas npas, nws pib qhuab qhia hauv tsev txoos, coob leej mloog ua rau lawv ceeb tag, lawv hais tias: “Tej ntawd tuaj qhov twg tuaj rau nws ? Kev hoob tsib twg pab nws thiab cuag li hwj huam hauv nws tes ?
3 Nws tsis yog tus kaw ntoo, Mab Liab tub, Yas Kos Npos thiab Yos Xes Tos, Yus Das thiab Xis Moos lawv kwv tij lod ? Nws cov muam puas yog cov nrog peb nyob ?” Lawv tsis to taub nws.
4 Yes Xus hais rau lawv: “Cov saib tsis taus saub puas yog nws cheeb tsam, cov txheeb nws thiab nws tsev neeg.”
5 Nws tsis ua hwj huam kiag tsuas tsa tes kho leej puav neeg mob nkeeg zoo hlo.
6 Nws ceeb vim qhov lawv tsis muaj kev ntseeg, ces nws mus qhuab qhia cov zos nyob ib cheeb tsam.

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6,1-6
En ce temps-là,
    Jésus se rendit dans son lieu d’origine,
et ses disciples le suivirent.
    Le jour du sabbat,
il se mit à enseigner dans la synagogue.
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient :
« D’où cela lui vient-il ?
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,
et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?
    N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie,
et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?
Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? »
Et ils étaient profondément choqués à son sujet.
    Jésus leur disait :
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays,
sa parenté et sa maison. »
    Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ;
il guérit seulement quelques malades
en leur imposant les mains.
    Et il s’étonna de leur manque de foi.
Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.

TP Cwj Vuam Chiv

 

0 commentaires: