COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 12/07/2015


Chiv 15 Nruab Xyoo B

As Mos 7,12-15

12 As Mas Txhias hais rau As Mos: Tus pom tom ntej, koj khiav lawm Yaws Hus Das teb, nrhiav mov noj nrad, koj mam ua saub nrad.
13 Koj tsum txhob ua saub ntawm Npe Thes no lawm, nws yog vaj ntxwv tsev teev hawm, vaj ntxwv nrim teb lub chaw.
14 As Mos teb rau As Mas Txhias: kuv tsis yog saub, tsis yog noob saub, kuv yug nyuj thiab txo txab ntoo.
15 Huab Tais tsawv kuv tus saib tsiaj lawv tsiaj qab, Huab Tais hais kuv : mus, ua saub rau kuv haiv His Xas Lais.

Es Fes Xos 1,3-14

3 Kom zoo rau peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv Tswv Ntuj, tus txuag peb hauv tag qaum ntuj ntsuj plig tej txiaj ntsim hauv Leej Pleev,
4 Nws twb hom peb ua ntej txawm lub ntiaj teb kom peb ntshiab huv tsis muaj qhov xyeej ntawm nws ntsej muag hauv nws kev hlub,
5 Nws twb hom peb ua nws cov tub sau vim Leej Pleev Yes Xus raws li qhov zoo hauv nws lub siab nyiam,
6 Kom cav txog nws lub txiaj ntsim txhawb txhim peb hauv tus ntxim hlub,
7 Peb txais kev txhiv vim nws roj ntsha, kev theej txhoj vim nws tej txiaj ntsim ntws tshaws,
8 Nws ua nyab yees tuaj rau peb hauv kev thoob tsib thiab txawj ntse,
9 Tshoj qhia rau peb qhov tob hauv nws siab nyiam raws li qhov zoo hauv nws xaiv tseg hauv nws,
10 Muab khaws cia txog lub caij nyoog kawg, sau tag los rau hauv Leej Pleev cov saum qaum ntuj thiab saum daim av rau hauv nws,
11 Thiab hauv nws twb hom peb tseg raws li tes num tau leg raws lub hom phiaj nws siab nyiam,
12 Xwv peb tiam qhuas nws lub hwj chim cov uas muaj kev tso siab rau Leej Pleev,
13 Thiab nej hnov hauv nws lo lus tseeb, nej txoj kev cawm lub Moo Zoo, nej ntseeg hauv nws muab lub yeem txam hom nej vim Ntsuj Plig kev cog lus, tus Ntshiab,
14 Yog nws tus nqe peb yuav tau ua peb tug, txog ntua thaum peb tau nkaus txoj kev cawm qhuas nws lub hwj chim.


Mas Kos Ntawv Moo Zoo 6,7-13

7 Nws hu kaum ob leeg tuaj, nws pib xa lawv ob leeg nrog leeg thiab nws pub hwj chim rau lawv tiv tej ntsuj qias.
8 Nws hais ntsees kom lawv txhob nqa dab tsi taug kev, tsuas yog tib rab cwj nrig, txhob ntim mov, tsis nqa hnab, tsis nqa txiaj ntsaws hauv siv:
9  “Nej rau khau khiab, txhob nqa ob lub tsoos hnav.”
10 Thiab nws hais rau lawv: “Nej chaws hauv lub tsev twg, nej nyob hauv mus txog hnub nej sawv kev.
11 Yog thaj chaw twg tsis txais nej thiab tsis mloog nej lus, tawm ntawd nchos tej plua av hauv qab xib taws ua pov thawj rau lawv.”
12 Ces lawv thiaj tawm mus tshaj lus kom sawv daws thim xav.
13 Lawv ntiab dab phem khiav coob kawg, muab roj pleev ntau leej neeg mob thiab kho lawv zoo hlo.


Alléluia. Alléluia.  Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 6,7-13
En ce temps-là,
    Jésus appela les Douze ;
alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs,
    et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route,
mais seulement un bâton ;
pas de pain, pas de sac,
pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.
    « Mettez des sandales,
ne prenez pas de tunique de rechange. »
    Il leur disait encore :
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison,
restez-y jusqu’à votre départ.
    Si, dans une localité,
on refuse de vous accueillir et de vous écouter,
partez et secouez la poussière de vos pieds :
ce sera pour eux un témoignage. »
    Ils partirent,
et proclamèrent qu’il fallait se convertir.
    Ils expulsaient beaucoup de démons,
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades,
et les guérissaient.

TP Cwj Vuam Chiv0 commentaires: