COV ZAJ NYEEM HNUB TIM 19/07/2015

Chiv 16 Nruab Xyoo B
 Is Mias Hus (YLM) 23, 1-6

1 Huab Tais hais tias: kawg khaum cov tswv uas cia cov tsiaj hauv kuv tshav zaub ploj thiab tawg tas,
2 Vim li, Huab Tais His Xas Lais tus Tswv Ntuj hais li no txog cov tswv zov kuv haiv neeg nog zaub, nej cia kuv pab tsiaj tawg thiab nej ntiab lawv, nej tsis thuv lawv, kuv mam saib lawv tiv nej kev lim hiam Huab Tais hais li.
3 Kuv mam coj cov seem hauv kuv pab tsiaj puag txhua lub teb chaws uas kuv ntiab lawv rov los ua ke, kuv yuav coj lawv los rau lawv lub tshav zaub lawv yuav huam vam thiab nroo ntws,
4 Kuv yuav tsa cov tswv zov lawv thiab coj lawv nog zaub, lawv yuav tsis txhawj ntxiv yuav tsis ntshai thiab yuav tsis txawj tshaib Huab Tais hais li.
5 Huab Tais hais tias cov hnub ntawd tuaj txog, kuv yuav tsa ib tug ntsuag ncaj ncees sawv tsees rau Das Vis, ua vaj ntxwv kav, nws yuav soj ntsuam thiab nws yuav ua ncaj ua yog rau lub teb chaws.
6 Hauv nws caij nyoog, Yus Das yuav tau kev cawm thiab His Xas Lais yuav nyab xeeb, nws lub npe no luag yuav hu: peb tus Huab Tais ncaj.

Es Fes Xos 2,13-18


13 Yav thaud nej nrug deb, ziag no hauv Leej Pleev Yes Xus, nej txawm tau los ze hauv Leej Pleev cov ntshav,
14 Yog nws peb kev thaj yeeb, yog nws tus muab ob los ua ib thiab muab nws nqaij rhuav tus ntsa kem khiab kev sib ntxhub,
15 Muab txoj cai kom thim rhuav xwv tsim dua ob tog hauv nws ib tug neeg tshiab thaj yeeb lug,
16 Nws coj ob tog los sib koom tib lub cev hauv Tswv Ntuj nrog tus ntoo cuam tua kev sib ntxub tuag nthi,
17 Tuaj no, nws xwb tim tshaj kev thaj yeeb rau nej cov deb thiab kev thaj yeeb rau cov ze,
18 Vim nws peb ob tog thiaj koom txais tib tug ntsuj plig ntawm Leej Txiv.

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo 6,30-34

30 Npoj tshaj xo sib sau ntawm Yes Xus, lawv tshaj rau nws tag tej num lawv ua thiab lawv kev qhuab qhia.
31 Nws hais rau lawv: “Nej kheej tuaj rau ib cag ntawm ib thaj suab puam thiab so me ntsis.” Vim neeg mus los coob heev lawv twb tsis muaj caij noj mov.
32 Lawv caij nkoj mus rau ib thaj suab puam nyob ib cag.
33 Neeg pom lawv mus thiab coob leej paub, tas tej nroog sau nthwv ua ke mus taw ua lawv ntej tom chaw.
34 Tawm los, Yes Xus pom npoj neeg nphoo ntxuas ua nws dai siab zias rau lawv, vim lawv zoo tam zoj cov yaj tsis muaj tsw, ces nws qhuab qhia ntau yam rau lawv.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6,30-34
En ce temps-là,

après leur première mission,
    les Apôtres se réunirent auprès de Jésus,
et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit :
« Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu. »
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux,
et l’on n’avait même pas le temps de manger.
    Alors, ils partirent en barque
pour un endroit désert, à l’écart.
    Les gens les virent s’éloigner,
et beaucoup comprirent leur intention.
Alors, à pied, de toutes les villes,
ils coururent là-bas
et arrivèrent avant eux.
    En débarquant, Jésus vit une grande foule.
Il fut saisi de compassion envers eux,
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.
Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
 
 
TP Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: